Emner i Strategi og ledelse støtteprofil før høst 2022

Emner i Strategi og ledelse støtteprofil før høst 2022

Studenter med Strategi og ledelse som støtteprofil skal velge emner tilsvarende 22,5 studiepoeng fra listen nedenfor.

Merk at det ikke er mulig å velge kurs med kurskode fra egen hovedprofil som del av støtteprofilen (denne presiseringen gjelder for studenter som starter på masterstudiet fra og med høsten 2017).

STR - Støtteprofil i strategi og ledelse

Minst ett av

Kode Navn Stp Semester
NBD405 NBD405Entrepreneurship and business model design 7.5 Vår
STR404 STR404Strategic Analysis 7.5 Høst
STR452 STR452Strategy with Finance 7.5 Vår
STR460 STR460Managing Change and Innovation 7.5 Høst

Valgemner

Kode Navn Stp Semester
BAN401 BAN401Applied Programming and Data Analysis for Business 7.5 Høst
BAN404 BAN404Predictive Analytics with R 7.5 Vår
BUS446 BUS446Sustainable Business Models 7.5 Høst Vår
BUS473 BUS473Platform-based Business Models 7.5 Vår
BUS474 BUS474Innovation and Intellectual Property 7.5 Høst
BUS475 BUS475Konkurransestrategi 7.5 Høst
ECN431 ECN431Data Driven Business Analysis (replaced by BAN440) 7.5 Vår
ECN433 ECN433Konkurransestrategi (utgått - ersattet av BUS475) 7.5 Høst
ETI450 ETI450Corporate Social Responsibility 7.5 Vår
FIE457 FIE457Entrepreneurial Finance 7.5 Høst
INB400 INB400Global Strategy and Management (not offered) 7.5 Høst Vår
MBM431 MBM431Commercialization of Innovations 7.5 Høst
NBD404 NBD404Innovation and Intellectual Property (replaced by BUS474) 7.5 Høst
NBD406 NBD406Strategic Entrepreneurship 7.5 Høst
NBD409 NBD409Value-creation by Design (not offered) 7.5 Vår
NBD412 NBD412Platform-based Business Models (replaced by BUS473) 7.5 Vår
NBD413 NBD413Technology Adoption and Consumer Psychology 7.5 Vår
STR402A STR402AMetode for masterutredningen 7.5 Høst Vår
STR421 STR421Competitive Strategy 7.5 Vår
STR425 STR425Forhandlinger 7.5 Høst Vår
STR433 STR433Etisk handling: Individ, organisasjon og samfunn (utgått) 7.5 Vår
STR435 STR435Personnel Economics 7.5 Vår
STR436 STR436Ledelse og organisasjonsbeslutninger 7.5 Vår
STR437 STR437Team og teamledelse 7.5 Høst
STR445 STR445Human Capital, Mobility and Diversity in Firms 7.5 Høst
STR446 STR446Prosessledelse 7.5 Høst
STR447 STR447Strategisk HR 7.5 Vår
STR453 STR453Digitalisering 7.5 Vår
STR455 STR455Kunnskap som basis for strategi og konkurransefortrinn 7.5 Høst
STR456 STR456Ledelse og lederpsykologi 7.5 Høst
STR458 STR458Cooperative Strategies (not offered) 7.5
STR459 STR459Artificial Intelligence and Robotics 7.5 Vår
STR461 STR461Strategic and Political Communication 7.5 Vår
STR462 STR462Anvendt digitalisering 7.5 Høst