Emner i Økonomisk styring støtteprofil fra høsten 2018

Emner i Økonomisk styring støtteprofil fra høsten 2018

Studenter med Økonomisk styring som støtteprofil skal velge emner tilsvarende 22,5 studiepoeng fra listen nedenfor.

Det er ikke er mulig å velge kurs med kurskode fra egen hovedprofil som del av støtteprofilen (denne presiseringen gjelder for studenter som starter på masterstudiet fra og med høsten 2017).

BUS støtteprofil fra høsten 2018

Valgbare kurs

Kode Navn Stp Semester
BAN401 BAN401Applied Programming and Data Analysis for Business 7.5 Høst
BAN402 BAN402Decision Modelling in Business 7.5 Høst
BAN403 BAN403Simulation of Business Processes 7.5 Vår
BAN430 BAN430Forecasting 7.5 Vår
BAN432 BAN432Applied Textual Data Analysis for Business and Finance 7.5 Høst
BUS400E BUS400EManagement Control 7.5 Vår
BUS400N BUS400NStyring av større foretak 7.5 Høst
BUS401 BUS401Strategiske lønnsomhetsanalyser og prising 7.5 Høst Vår
BUS402 BUS402Finansregnskap 7.5 Høst
BUS402E BUS402EFinancial Accounting I 7.5 Vår
BUS403 BUS403Supply Chain Management 7.5
BUS420 BUS420Økonomisk styring i praksis 7.5 Høst
BUS422 BUS422Investeringsanalyse 7.5 Vår
BUS422E BUS422ECapital Budgeting 7.5 Høst
BUS422N BUS422NInvesteringsanalyse 7.5 Vår
BUS423 BUS423Simulation of Business Processes 7.5 Høst
BUS424 BUS424Strategic Financial Statement Analysis 7.5
BUS424N BUS424NRegnskapsanalyse 7.5 Vår
BUS426E BUS426EAuditing 7.5 Vår
BUS426N BUS426NRevisjon 7.5 Høst
BUS427 BUS427Advanced Management Accounting 7.5 Vår
BUS428 BUS428Økonomisk organisasjonsteori 7.5 Vår
BUS429 BUS429Pricing Analytics and Revenue Management 7.5 Høst
BUS430 BUS430Avansert rekneskapsanalyse og verdivurdering (utgått) 7.5 Høst
BUS432 BUS432Operasjonell planlegging 7.5 Vår
BUS432E BUS432EOperations Management 7.5 Høst
BUS435 BUS435Regnskap og budsjettering i offentlige organisasjoner 7.5 Vår
BUS438 BUS438Strategisk outsourcing og franchising 7.5 Vår
BUS440A BUS440AVerdivurdering med regnskapsanalyse 7.5 Vår
BUS440B BUS440BVerdivurdering med regnskapsanalyse 7.5 Høst
BUS440E BUS440EValuation with financial statement analysis 7.5 Vår
BUS441 BUS441Konkurranseanalyse 7.5 Høst
BUS442 BUS442Konkurranserett 7.5 Høst
BUS443 BUS443Advanced Auditing Fraud Detection 7.5 Høst
BUS444 BUS444Økonometri for regnskap og økonomisk styring 7.5 Vår
BUS444E BUS444EEconometrics for Business Research 7.5 Høst
BUS445 BUS445Cases in Management Accounting (expired) 7.5 Vår
BUS446 BUS446Sustainable Business Models 7.5 Høst Vår
BUS447 BUS447Financial Accounting - IFRS 7.5 Vår
BUS448 BUS448Auctions, Sales and Procurement 7.5
BUS450 BUS450Risikostyring i bedrifter 7.5 Høst
BUS451 BUS451Virksomhetsstyring 7.5 Vår
BUS452 BUS452Corruption - Incentives, Disclosure and Liability 7.5 Vår
BUS453 BUS453Enterprise Risk Management: Principles and Methods 7.5 Vår
BUS454 BUS454Financial Reporting IFRS II (expired) 7.5 Vår
BUS455 BUS455Applied Programming and Data Analysis for Business 7.5 Høst
BUS456 BUS456Behavioral Business Strategy 7.5 Høst
BUS457 BUS457Financial Statement Analysis and Valuation 7.5 Vår
BUS458 BUS458International Business Taxation 7.5 Høst
BUS460 BUS460Operational Risk Management 7.5 Høst
BUS466 BUS466Næringseiendom: investering og forvaltning 7.5 Høst
BUS467 BUS467Innkjøpsledelse 7.5 Vår
ENE432 ENE432Measuring Sustainability in Accounting and Finance 7.5 Høst
FIE441 FIE441Taxes and Business Strategy 7.5 Vår
FIE452 FIE452Applied Textual Data Analysis for Business and Finance 7.5 Høst
MRR411 MRR411Revisjon 7.5 Høst
MRR411E MRR411EAuditing I 7.5 Vår
MRR413 MRR413Regnskapsanalyse og verdsettelse (utgått) 7.5 Høst
MRR453 MRR453Digital revisjon med data analytics 7.5 Vår
NBD404 NBD404R&D and Intellectual Property 7.5 Høst
STR402A STR402AMethodology for Master Thesis 7.5 Høst Vår
STR435 STR435Personalpolitikk og incentiver 7.5 Vår