Regnskap og revisjon

Master Regnskap og revisjon

Planlegger du en karriere som revisor, konsulent, controller, finansanalytiker eller som leder i økonomi- eller finansfunksjoner, er Masterstudiet i regnskap og revisjon (MRR) noe for deg.

Ettertraktet kompetanse

MRR er utdanningskravet for å bli statsautorisert revisor.

Kandidater med MRR er svært attraktive i arbeidsmarkedet og mange karriereveier står åpne. Revisjons- og konsulentselskapene er blant de mest populære i studentenes karrierevalg.

Les mer om karrieremuligheter for NHH-studenter

LEDENDE FAGMILJØ

MRR er et akademisk studium på masternivå der litteratur og undervisning er forankret i forskningsbasert kunnskap.

NHH og fagmiljøet på MRR ble høsten 2017 tildelt 10 millioner kroner fra Norges Forskningsråd for å forske på den pågående digitale transformasjonsprosessen i revisjonsselskapene og for å videreutvikle MRR slik at studentene har den nødvendige kunnskapen for møte den nye digitale revisjonsvirkeligheten, DigAudit. MRR inkluderer fra våren 2018 et nytt kurs i digital revisjon (MRR453 Digital revisjon) som er utviklet i tett samarbeid med revisorprofesjonen og internasjonale forsknings- og undervisningsmiljøer.  

Fagpersoner tilknyttet MRR er nasjonalt ledende innenfor sine fagfelt. I tillegg til fagstaben ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap (IRRR), inkluderer forelesere fagpersoner fra internasjonale og nasjonale universiteter, og praktiserende statsautoriserte revisorer og jurister.

IRRR har en meget aktivt fag- og forskningsmiljø som er rangert som nummer to i Norden innenfor forskning i regnskap og revisjon.

GODT OG AKTIVT LÆRINGSMILJØ

Som MRR-student blir du en del av et godt og aktivt læringsmiljø. Den varierte faglige bakgrunnen til studentene er nyttig både for studentene og foreleserne, og bidrar med flere perspektiver og interessante diskusjoner.  

Du blir også en del av NHHs aktive studentmiljø.

Statsautorisert revisor

Finanstilsynet fastsetter krav til karakternivå for godkjenning av statsautorisert revisor. Les mer på Finanstilsynets nettsider (ekstern lenke).