Executive Master i ledelse

Executive Master i ledelse

Ønsker du å ta lederegenskapene dine til neste nivå? Her har du muligheten. Dette fleksible deltidsstudiet i ledelse er verktøyet du kan bruke til å realisere lederambisjonene du bærer på.

Foto: Trude Brun Wilhelmsen
Foto: Trude Brun Wilhelmsen

Om studiet

Studiepoeng
90
Grad
Executive Master i Ledelse

Executive master i ledelse er for deg som vil øke din faglige tyngde innen ledelse, omstilling, innovasjon og bærekraftig verdiskaping.

Studieprogrammet legger til rette for at du skal dra nytte av egen erfaring i samspill med de faglige temaene i studiet. Du er selv aktivt med på å spisse og tilpasse mastergraden din blant annet gjennom valg av fagtema. 

Masteroppgaven er et selvstendig arbeid som bygger videre på og ekspanderer kunnskapen du har tilegnet deg gjennom studiet. Her har du muligheten til å spille på egen erfaring og gjøre mastergraden din unik, ved å belyse og analysere en aktuell problemstilling knyttet til din egen arbeidssituasjon.

Studiets oppbygning

Studieprogrammet settes sammen av fagemner og fagmoduler på til sammen 60 studiepoeng og en masteroppgave på 30 studiepoeng.

Emner og moduler som inngår i studieprogrammet må ha et omfang tilsvarende 7,5, 15, eller 30 studiepoeng.

FagEMNER OG MODULER som kan inngå i graden

Omstilling og innovasjonsledelse - Brytningstid* - 30 studiepoeng

Innovasjonsledelse - 30 studiepoeng

Ledelsesprogrammet - 30 studiepoeng

Bærekraftig business - 30 studiepoeng

Strategisk design for innovasjon - Design thinking - 30 studiepoeng

Prosessledelse - 15 studiepoeng

Digitaliseringsledelse - 15 studiepoeng

Psykologisk trygghet - for samarbeid og prestasjon - 15 studiepoeng

Strategiske lønnsomhetsanalyser - 7,5 studiepoeng

Strategisk økonomistyring - 7,5 studiepoeng

Den nasjonale rektorutdanningen* - 30 studiepoeng

Lederutdanning for styrere i barnehager* - 30 studiepoeng

Ledelse av utvikling og endringsarbeid* - 15 studiepoeng

Barnehage- og skolemiljø og ledelse* - 15 studiepoeng

Masteroppgave - Obligatorisk - 30 studiepoeng

* Modulen har spesifikke opptakskrav.

Studietilbudet vil kunne variere over tid og er i kontinuerlig utvikling.

Om studiet

Studiepoeng
90
Grad
Executive Master i Ledelse

Informasjonsmøte Executive Master i ledelse

Bli med oss på informasjonsmøte 12. august kl. 11.30-12.00. For å delta vennligst legg inn ditt navn og din e-post.

Verdt å vite

  • Du søker opptak til modulene på deres respektive nettsider
  • Alle modulene er tilrettelagt som deltidsstudier, for deg som er i full jobb
  • Studieprogrammet settes sammen av fagemner og fagmoduler på til sammen 60 studiepoeng, som må være gjennomført før du begynner på masteroppgaven
  • Det må avlegges 60 studiepoeng eller mer ved NHH. Masteroppgaven må være inkludert i disse 60 studiepoengene
  • Det er mulig å søke godskriving av tidligere utdanning med tilsvarende nivå, omfang og faginnhold, inntil 30 studiepoeng
  • Emner og moduler med et faglig overlapp, kan ikke settes sammen i Executive master i ledelse. For veiledning ta kontakt med studiets programkoordinator.

Kontakt oss