Strategiske lønnsomhetsanalyser

Strategiske lønnsomhetsanalyser

Hva er virksomhetens potensielle resultat?

executive_reklame04_700px.jpg

Emnet i strategiske lønnsomhetsanalyser handler om å forstå verdiskapingen i en virksomhet og om å iverksette ulike tiltak for å øke verdiskapingen. Vi ser på hva virksomheter kan gjøre med innsatsfaktorer, aktiviteter, produkter og kundeorientering for å realisere sitt potensiale.

Emnet er basert på virkelige case og gir deg praktiske verktøy for ulike beslutningssituasjoner.

Målgruppe

Ledere, mellomledere, fagpersoner, styremedlemmer og beslutningstagere som har ansvar for å utføre eller bruke økonomiske beregninger i ulike beslutningssituasjoner. Emnet er også relevant for offentlig sektor.

Samlingsdatoer

  • 12.-13. september 2023
  • 26. september 2023 på Zoom
  • 17.-18. oktober 2023
  • 31. oktober 2023 på Zoom
  • 21.-22. november 2023

Om studiet

Studiepoeng
7,5

FAGEMNE/-moduler

Denne modulen kan brukes som fagemne/-modul i Executive Master i Ledelse.

Les mer om Executive Master i Ledelse

 

Verdt å vite

Studiestart 12. september 2023

Løpende opptak. Søkeperiode 9. februar - 15. august 2023

Studiested Oslo

Pris kr. 29 500

Kontakt oss​