Praktisk informasjon

for emnet Strategiske lønnsomhetsanalyser

 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  Av utdanningsbakgrunn kreves enten:

  • Bachelorgrad
  • Cand.mag grad
  • Annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang
  • Utdanning som i henhold til § 3-5 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp

  NHH kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor.

  I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis.

 • Informasjon om søknad

  Informasjon om søknad

  Søknad skjer gjennom EVUWeb.

 • Organisering og varighet

  Organisering og varighet

  Emnet er et samlingsbasert deltidsstudium som består av tre studiesamlinger på to dager, totalt seks samlingsdager. Studiesamlingene er fysiske samlinger. Mellom studiesamlingene vil det være tre digitale aktiviteter, som forberedelser til ny samling og veiledning på prosjektoppgaven.  

  I tillegg skal studentene arbeide med en prosjektoppgave som leveres mellom andre og tredje samling.

  På studiesamlingene inviteres deltakerne til diskusjoner og analyser knyttet til egen virksomhet og case fra ulike bransjer. Det vil bli lagt til rette for at deltakerne får anledning til å utfordre etablerte virkelighetsoppfatninger på individ, virksomhets- og bransjenivå, samt i en nasjonal og internasjonal setting.

 • Studieavgift og kostnader

  Studieavgift og kostnader

  Dette inkluderer undervisning, lunsj og pausebevertning.

  Andre kostnader

  Litteratur og eventuelle utgifter til reise/opphold kommer i tillegg.

  Semesteravgift til studentsamskipnaden er kr. 700 per semester inkl. en frivilling støtte til NHH Aid på kr. 50. Dersom du ikke ønsker å bidra til NHH Aid, kan denne trekkes fra. (jf. § 15 i forskrift om studentsamskipnader)

  Vi tar forbehold om endringer av stipulert priser.

 • Fakturering

  Fakturering

  Studieavgift og eksamensavgift blir fakturert ved oppstart.

  Faktura blir sendt direkte til deg som student, på din registrerte e-postadresse. Dersom arbeidsgiver skal betale for studiet må du selv avklare med arbeidsgiver hvordan dette skal gjøres.

  Ved behov for individuell tilpasset betalingsplan vennligst ta kontakt med etterutdanning@nhh.no