Lena Marie Vestli

Seniorkonsulent Lena Marie Vestli

E-post
Lena.Vestli@nhh.no
Telefon
+47 55 95 99 01
Avdeling
NHH Executive
Kontor
MN-525
Ansvar
Styrerutdanningen Den nasjonale rektorutdanningen opptak og administrasjon MBA in Seafood Management