Prosessledelse

Fokus på arbeidsprosesser er et essensielt fundament i dagens virksomheter. Dette kurset gir deg innsikt i hvordan du kan bruke prosesstenkning og prosessledelse som et virkemiddel for verdiskapning og vekst.

Foto: Helge Skodvin

Prosessledelse handler om å legge grunnlaget for en velfungerende virksomhet gjennom styring og forbedring av arbeidsprosesser. For å lykkes med dette i praksis og få til nødvendig helhetstenkning og samarbeid på tvers av tradisjonelle enheter, er kompetanse i prosessledelse viktig for dagens ledere.

Et stadig sterkere søkelys på omstilling, digitalisering, kunde-/brukerorientering, effektivisering, kvalitet og bærekraft både i private og offentlige virksomheter gjør prosesstenkning særlig aktuelt.

 

SAMLINGER

SAMLING 1-4
19.09.-20.09.2022 Samling 1: Prosessperspektivet og prosessmodellering
24.11.-25.11.2022

Samling 2: Prosessutvikling og hvordan bygge videre på eksisterende grunnlag
19.01.-20.01.2023

Samling 3: Prosessledelse og målsetting
23.03.-24.03.2023 Samling 4: Hvordan lykkes med prosessledelse?
15.05.2023       Innlevering av prosjektoppgave

Om studiet

Studiepoeng
15
Grad
På masternivå

Fagemner/moduler

Dette emnet kan brukes som fagemne/-modul i Executive Master i Ledelse.

Les mer om Executive Master i Ledelse

 

Verdt å vite

  • Oppstart 19. september 2022
  • Løpende opptak. Søknadsperiode 21.02-18.08 2022
  • Undervisningssted: Bergen
  • Pris: kr 58 000 

Kontakt oss