Prosessledelse

Fokus på arbeidsprosesser er et essensielt fundament i dagens virksomheter. Dette kurset gir deg innsikt i hvordan du kan bruke prosesstenkning og prosessledelse som et virkemiddel for verdiskapning og vekst.

Foto: Helge Skodvin

Prosessledelse handler om å legge grunnlaget for en velfungerende virksomhet gjennom styring og forbedring av arbeidsprosesser. For å lykkes med dette i praksis og få til nødvendig helhetstenkning og samarbeid på tvers av tradisjonelle enheter, er kompetanse i prosessledelse viktig for dagens ledere.

Et stadig sterkere søkelys på omstilling, digitalisering, kunde-/brukerorientering, effektivisering, kvalitet og bærekraft både i private og offentlige virksomheter gjør prosesstenkning særlig aktuelt.

 

SAMLINGER

SAMLING 1-4
19.09.-20.09.2022 Samling 1: Prosessperspektivet og prosessmodellering
24.11.-25.11.2022

Samling 2: Prosessutvikling og hvordan bygge videre på eksisterende grunnlag
19.01.-20.01.2023

Samling 3: Prosessledelse og målsetting
23.03.-24.03.2023 Samling 4: Hvordan lykkes med prosessledelse?
15.05.2023       Innlevering av prosjektoppgave

Om studiet

Studiepoeng
15
Grad
På masternivå

FAGEMNE

Dette emnet kan brukes som fagemne i Executive Master i Ledelse.

Les mer om Executive Master i Ledelse

 

Verdt å vite

  • Oppstart 19. september 2022
  • Undervisningssted: Bergen
  • Åpner for søknad vinter/vår 2022.
  • Pris: kr 58 000 

Kontakt oss

Informasjon om undervisning under Covid-19 situasjonen fra 15. desember 2021

 

Undervisningen ved NHH Executive vil inntil videre gjennomføres digitalt. Når situasjonen tillater det, vil vi igjen gå tilbake til fysiske studiesamlinger. Du vil få informasjon om fysisk studiesamling senest 14 dager før samlingen. Ved fysiske studiesamlinger vil det bli lagt til rette for at deltakere skal kunne følge undervisningen digitalt, når smittesituasjonen krever det.