Prosessledelse

Fokus på arbeidsprosesser er et essensielt fundament i dagens virksomheter. Dette kurset gir deg innsikt i hvordan du kan bruke prosesstenkning og prosessledelse som et virkemiddel for verdiskapning og vekst.

Foto: Helge Skodvin

Prosessledelse handler om å legge grunnlaget for en velfungerende virksomhet gjennom styring og forbedring av arbeidsprosesser. For å lykkes med dette i praksis og få til nødvendig helhetstenkning og samarbeid på tvers av tradisjonelle enheter, er kompetanse i prosessledelse viktig for dagens ledere.

Et stadig sterkere søkelys på omstilling, digitalisering, kunde-/brukerorientering, effektivisering, kvalitet og bærekraft både i private og offentlige virksomheter gjør prosesstenkning særlig aktuelt.

 

SAMLINGER

SAMLING 1-4
Våren 2022 Samling 1: Prosessperspektivet og prosessmodellering
Våren 2022

Samling 2: Prosessutvikling og hvordan bygge videre på eksisterende grunnlag
Høsten 2022

Samling 3: Prosessledelse og målsetting
Høsten 2022 Samling 4: Hvordan lykkes med prosessledelse?
Høsten 2022          Innlevering av prosjektoppgave

Om studiet

Studiepoeng
15
Grad
På masternivå

FAGEMNE

Dette emnet kan brukes som fagemne i Executive Master i Ledelse.

Les mer om Executive Master i Ledelse

 

Verdt å vite

  • Oppstart våren 2022
  • Undervisningssted: Bergen
  • Åpner for søknad høsten 2021. Dato kommer
  • Pris: kr 58 000 

Kontakt oss

Informasjon om undervisning under Covid-19 situasjonen høsten 2021

 

NHH Executive planlegger å gjennomføre all undervisning med fysiske studiesamlinger høsten 2021. Vi vurderer situasjonen kontinuerlig, og du blir informert i god tid før hver studiesamling dersom det er behov for ekstraordinære covidtiltak.