Prosessledelse

Fokus på arbeidsprosesser er et essensielt fundament i dagens virksomheter. Dette studiet gir deg innsikt i hvordan du kan bruke prosesstenkning og prosessledelse som et virkemiddel for verdiskapning og vekst.

Om studiet

Studiepoeng
15
Grad
På masternivå
Søknadsperiode
12. februar - 16. august 2024. Løpende opptak
Studiestart
16. september 2024

Merkevareledelse illustrasjon

Prosessledelse handler om å legge grunnlaget for en velfungerende virksomhet gjennom styring og forbedring av arbeidsprosesser. For å lykkes med dette i praksis og få til nødvendig helhetstenkning og samarbeid på tvers av tradisjonelle enheter, er kompetanse i prosessledelse viktig for dagens ledere.

Et stadig sterkere søkelys på omstilling, digitalisering, kunde-/brukerorientering, effektivisering, kvalitet og bærekraft både i private og offentlige virksomheter gjør prosesstenkning særlig aktuelt.

 

SAMLINGER

SAMLING 1-4
16.-17.09.2024 Samling 1: Prosessperspektivet og prosessmodellering
11.-12.11.2024

Samling 2: Prosessutvikling og hvordan bygge videre på eksisterende grunnlag
16.-17.01.2025

Samling 3: Prosessledelse og målsetting
27.-28.03.2025 Samling 4: Hvordan lykkes med prosessledelse?
02.06.2025  Innlevering av prosjektoppgave

Om studiet

Studiepoeng
15
Grad
På masternivå
Søknadsperiode
12. februar - 16. august 2024. Løpende opptak
Studiestart
16. september 2024

Informasjonsmøte Executive Master i ledelse

Bli med oss på informasjonsmøte 14. juni kl. 11.30-12.00. For å delta vennligst legg inn ditt navn og din e-post.

Fagemner/moduler

Dette emnet kan brukes som fagemne/-modul i Executive Master i Ledelse.

Les mer om Executive Master i Ledelse

 

Verdt å vite

  • Undervisningssted: Bergen
  • Pris: kr 58 000 
  • Er dere flere fra samme bedrift som ønsker å gå på studiet?
    Ta kontakt for bedriftsavtale.

Kontakt oss