Prosessledelse

Fokus på arbeidsprosesser er et essensielt fundament i dagens virksomheter. Dette studiet gir deg innsikt i hvordan du kan bruke prosesstenkning og prosessledelse som et virkemiddel for verdiskapning og vekst.

Om studiet

Studiepoeng
15
Grad
På masternivå
Studiestart
Høst 2024

Merkevareledelse.jpg

Prosessledelse handler om å legge grunnlaget for en velfungerende virksomhet gjennom styring og forbedring av arbeidsprosesser. For å lykkes med dette i praksis og få til nødvendig helhetstenkning og samarbeid på tvers av tradisjonelle enheter, er kompetanse i prosessledelse viktig for dagens ledere.

Et stadig sterkere søkelys på omstilling, digitalisering, kunde-/brukerorientering, effektivisering, kvalitet og bærekraft både i private og offentlige virksomheter gjør prosesstenkning særlig aktuelt.

 

SAMLINGER

SAMLING 1-4
18.-19.09.2023 Samling 1: Prosessperspektivet og prosessmodellering
20.-21.11.2023

Samling 2: Prosessutvikling og hvordan bygge videre på eksisterende grunnlag
25.-26.01.2024

Samling 3: Prosessledelse og målsetting
14.-15.03.2024 Samling 4: Hvordan lykkes med prosessledelse?
01.06.2024     Innlevering av prosjektoppgave

Om studiet

Studiepoeng
15
Grad
På masternivå
Studiestart
Høst 2024

Fagemner/moduler

Dette emnet kan brukes som fagemne/-modul i Executive Master i Ledelse.

Les mer om Executive Master i Ledelse

 

Verdt å vite

  • Undervisningssted: Bergen
  • Pris: kr 58 000 
  • Er dere flere fra samme bedrift som ønsker å gå på studiet? Ta kontakt for mer informasjon.

Kontakt oss