Kari Økland Lien

Seniorkonsulent Kari Økland Lien

E-post
Kari.Lien@nhh.no
Telefon
+47 55 95 91 20
Avdeling
Seksjon for studier og kvalitet