Strategisk økonomistyring

Strategisk økonomistyring

Hvordan øke verdiskapingen til virksomheten?

Om studiet

Studiepoeng
7,5
Grad
På masternivå
Søknadsperiode
19. august-14. desember 2023. Fortløpende opptak
Studiestart
22. januar 2024

Iver Bragelien_HSkodvin-700 px.jpg

Emnet i strategisk økonomistyring handler om å forstå verdiskapingen til de ulike delene av en virksomhet og å bruke styringsverktøy for å øke verdiskapingen. Vi diskuterer finansielle måltall, ulike måter å bedrive målstyring på, hvordan virksomheter kan drives med eller uten budsjett og hvordan insentiver og internprising kan påvirke atferden rundt om i organisasjonen.

Teori og empiri kombineres med erfaring fra virkelige case for å gi praktisk innsikt i hva som kan fungere i ulike virksomheter. Det som fungerer godt et sted, kan fungere dårlig andre steder.

Målgruppe

Ledere, mellomledere, fagpersoner og beslutningstagere som har ansvar for utvikling og styring av virksomheten. Strategisk økonomistyring er relevant for både linjeledere og staber, enten det er i privat eller offentlig sektor.

Samlingsdatoer

  • 22.-23. januar 2024
  • 13. februar 2024 på Zoom
  • 4.-5. mars 2024
  • 9. april 2024 på Zoom
  • 29.-30. april 2024

Om studiet

Studiepoeng
7,5
Grad
På masternivå
Søknadsperiode
19. august-14. desember 2023. Fortløpende opptak
Studiestart
22. januar 2024

FAGEMNE/-moduler

Denne modulen kan brukes som fagemne/-modul i Executive Master i Ledelse.

Les mer om Executive Master i Ledelse

 

Verdt å vite

  • Studiested Oslo
  • Pris kr. 29 500

Kontakt oss