Strategisk økonomistyring

Strategisk økonomistyring

Hvordan øke verdiskapingen til virksomheten?

Iver Bragelien_HSkodvin-700 px.jpg

Emnet i strategisk økonomistyring handler om å forstå verdiskapingen til de ulike delene av en virksomhet og å bruke styringsverktøy for å øke verdiskapingen. Vi diskuterer finansielle måltall, ulike måter å bedrive målstyring på, hvordan virksomheter kan drives med eller uten budsjett og hvordan insentiver og internprising kan påvirke atferden rundt om i organisasjonen.

Teori og empiri kombineres med erfaring fra virkelige case for å gi praktisk innsikt i hva som kan fungere i ulike virksomheter. Det som fungerer godt et sted, kan fungere dårlig andre steder.

Målgruppe

Ledere, mellomledere, fagpersoner og beslutningstagere som har ansvar for utvikling og styring av virksomheten. Strategisk økonomistyring er relevant for både linjeledere og staber, enten det er i privat eller offentlig sektor.

Samlingsdatoer

  • 22.-23. januar 2024
  • 13. februar 2024 på Zoom
  • 4.-5. mars 2024
  • 9. april 2024 på Zoom
  • 29.-30. april 2024

Om studiet

Studiepoeng
7,5

VIL DU BLI OPPDATERT ?

Legg igjen epost-adressen din, så kontakter vi deg når studiet er klart til å søkes på.

Vi anbefaler ikke at du registrere deg med yahoo eller hotmail adresse.

FAGEMNE/-moduler

Denne modulen kan brukes som fagemne/-modul i Executive Master i Ledelse.

Les mer om Executive Master i Ledelse

 

Verdt å vite

  • Studiestart 22. januar 2024.
  • Fortløpende opptak. Søkeperiode 19. august - 14. desember 2023
  • Studiested Oslo
  • Pris kr. 29 500

Kontakt oss