Innovasjonsledelse

Lær å håndtere omstillingsutfordringer og skape innovasjon i virksomheten din.

Om studiet

Studiepoeng
30
Grad
På masternivå
Søknadsperiode
20 mars - 26. juni 2024. Løpende opptak
Studiestart
11. september 2024

Fem personer som jobber sammen rundt et bord

Vi lever i en turbulent tid med store omstillingsbehov. Men det er også store muligheter for dem som har endringskapasitet og mot til å ta i bruk nye forretningsmodeller og metoder i jakten på verdiskaping og vekst.

Dette studiet gir deg kunnskap og verktøy til å være en skapende kraft i prosessen med å sikre omstilling og innovasjon i din virksomhet – uavhengig av om du er i privat eller offentlig sektor.

Du lærer å bruke teoretiske modeller som verktøy i analytisk og praktisk omstillings- og innovasjonsarbeid. 

Vi ser på sentrale utviklingstrekk og drivkrefter som er med å fremme endring innen teknologi, kunde/brukeratferd- og preferanser, digitalisering og nye og bærekraftige forretningsmodeller. I tillegg kommer makrobetingelser som FN mål for bærekraft, globalisering og økonomiske sjokk.

Det overordnede formålet med modulen er å gi deg

 • innsikt i teorier og perspektiver som belyser viktige drivkrefter bak omstilling og innovasjon.
 • innsikt, kunnskap og ferdigheter i å anvende faglige modeller og perspektiver til analytisk og praktisk omstillings- og innovasjonsarbeid.
 • anledning til å fordype deg i forskningsbasert teori innenfor innovasjon og omstilling, og utforske hvordan innsikten kan anvendes strategisk, organisatorisk og ledelsesmessig.

Nettverk for læring

Gjennom studiet tar du aktivt del og lærer sammen med og av de andre deltakere. Vi skaper dessuten en arena og et nettverk for læring mellom deltakere og virksomheter også utenom de faglige samlingene.

Målgruppe

Ledere og nøkkelpersoner i private og offentlige virksomheter.

Innovasjonsledelse er et kompetansegivende studium på masternivå.

Om studiet

Studiepoeng
30
Grad
På masternivå
Søknadsperiode
20 mars - 26. juni 2024. Løpende opptak
Studiestart
11. september 2024

Informasjonsmøte Executive Master i ledelse

Bli med oss på det første informasjonsmøte 27. mai kl. 11.30-12.30. For å delta vennligst legg inn ditt navn og din e-post. Du vil motta en e-post med lenke til Zoom-møtet en uke før møte.

FAGEMNE/-moduler

Denne modulen kan brukes som fagemne/-modul i Executive Master i Ledelse.

Les mer om Executive Master i Ledelse

 

Verdt å vite

 • Undervisningssted Oslo
 • Pris NOK 120 000
 • Er dere flere fra samme bedrift som ønsker å gå på studiet?
  Ta kontakt for bedriftsavtale.
 • Faglig overlapp

  Faglig overlapp

  Emner og moduler med et faglig overlapp, kan ikke settes sammen i Executive master i ledelse. For veiledning ta kontakt med studiets programkoordinator.

Kontakt oss

Oversikt over studiet

11.09.-13.09.2024
NHH Campus Oslo
Strategi, eksterne sjokk og innovasjon
20.11.-22.11.2024
Oslo
Strategi og ressurser
29.01.-31.01.2025
Oslo
Innovasjoner, kunder og design thinking

12.03.-14.03.2025
Oslo

Innovasjon og ulike organisasjonsformer
  Hjemmeeksamen
12.05.-14.05.2025
Oslo
Innovasjon, organisasjonskultur og usikkerhet
01.09.-03.09.2025
Oslo
Hvordan bygge innovasjonskapasitet
08.10.-10.10.2025
Oslo
Innovasjon og tillit i teams
  Hjemmeeksamen
  Innlevering prosjektoppgave
19.11.2025 Avslutningssamling