Innovasjonsledelse

Lær å håndtere omstillingsutfordringer og skape innovasjon i virksomheten din.

Om studiet

Studiepoeng
30
Grad
På masternivå

NHHE_skodvin_nhh_anorak_24_700px.jpg

Vi lever i en turbulent tid med store omstillingsbehov. Men det er også store muligheter for dem som har endringskapasitet og mot til å ta i bruk nye forretningsmodeller og metoder i jakten på verdiskaping og vekst.

Dette studiet gir deg kunnskap og verktøy til å være en skapende kraft i prosessen med å sikre omstilling og innovasjon i din virksomhet – uavhengig av om du er i privat eller offentlig sektor.

Du lærer å bruke teoretiske modeller som verktøy i analytisk og praktisk omstillings- og innovasjonsarbeid. 

Vi ser på sentrale utviklingstrekk og drivkrefter som er med å fremme endring innen teknologi, kunde/brukeratferd- og preferanser, digitalisering og nye og bærekraftige forretningsmodeller. I tillegg kommer makrobetingelser som FN mål for bærekraft, globalisering og økonomiske sjokk.

Det overordnede formålet med modulen er å gi deg

 • innsikt i teorier og perspektiver som belyser viktige drivkrefter bak omstilling og innovasjon.
 • innsikt, kunnskap og ferdigheter i å anvende faglige modeller og perspektiver til analytisk og praktisk omstillings- og innovasjonsarbeid.
 • anledning til å fordype deg i forskningsbasert teori innenfor innovasjon og omstilling, og utforske hvordan innsikten kan anvendes strategisk, organisatorisk og ledelsesmessig.

Nettverk for læring

Gjennom studiet tar du aktivt del og lærer sammen med og av de andre deltakere. Vi skaper dessuten en arena og et nettverk for læring mellom deltakere og virksomheter også utenom de faglige samlingene.

Målgruppe

Ledere og nøkkelpersoner i private og offentlige virksomheter.

Innovasjonsledelse er et kompetansegivende studium på masternivå.

Om studiet

Studiepoeng
30
Grad
På masternivå

FAGEMNE/-moduler

Denne modulen kan brukes som fagemne/-modul i Executive Master i Ledelse.

Les mer om Executive Master i Ledelse

 

Verdt å vite

 • Undervisningssted NHH Campus Oslo
 • Pris NOK 120 000
 • Er dere flere fra samme bedrift som ønsker å gå på studiet? Ta kontakt for mer informasjon.
 • Faglig overlapp

  Faglig overlapp

  Emner og moduler med et faglig overlapp, kan ikke settes sammen i Executive master i ledelse. For veiledning ta kontakt med studiets programkoordinator.

Kontakt oss

Oversikt over studiet

16.10-18.10.2023
NHH Campus Oslo
Disrupsjon, innovasjon og omstilling
27.11.-29.11.2023
NHH Campus Oslo
Konkurranseomgivelser, konkurransefortrinn og innovasjon i forretningsmodeller
31.01.-02.02.2024
NHH Campus Oslo
Innovasjon og innovasjonsprosesser

20.03.-22.03.2024
Thon Hotel Slottsparken, Oslo

Innovasjonssamarbeid og økosystemer
11.04.-25.04.2024 Hjemmeeksamen
06.05.-08.05.2024
NHH Campus Oslo
Strategisk innovasjon, organisasjonsdesign, innovasjonskultur
19.08.-21.08.2024
NHH Campus Oslo
Omstilling, innovasjonskapasitet og leder som endringsagent
14.10.-16.10.2024
NHH Campus Oslo
Lederskap og innovasjon
18.10.-01.11.2024 Hjemmeeksamen
11.11.2024 Innlevering prosjektoppgave
28.11.2024 Avslutningssamling