Innovasjonsledelse

Organisasjoner erfarer store omstillingsbehov- og muligheter. Sentrale drivkrefter er det grønne skiftet, digitalisering, teknologiutvikling, globalisering og endret kunde- og brukeratferd.

blobid5.jpg

Ledere i privat og offentlig sektor må derfor utfordre seg selv og ta i bruk nye modeller og metoder for å sikre omstillings – og innovasjonskraft.  

Dette studiet har som mål å tilføre innovasjonskompetanse for ledere og nøkkelpersoner med vekt på dimensjoner som ledelse, omstilling, innovasjon og bærekraft.

Vår målgruppe er du som har lederansvar/ambisjoner om lederansvar, og ønsker faglig utvikling og fordypning.

Vi skaper en arena og et nettverk for læring mellom deltakere og virksomheter, også utenom de faglige samlingene. Programmet har også et eksplisitt praktisk mål om å gjøre deltakerne kapable til å bruke teoretiske modeller og verktøy i analytisk og praktisk omstillings- og innovasjonsarbeid, konkret for sine egne virksomheter.

For å ivareta dette vil NHH, i tillegg til egne fagressurser, involvere faglige bidragsytere fra AFF og andre kompetansemiljø.

Det overordnede formålet med programmet er å gi deltakerne våre

  • En bred faglig kompetanseplatform  innen ledelse, omstilling, innovasjon og bærekraftig verdiskaping
  • Innsikt og ferdigheter som vil gi et solid faglig grunnlag for å håndtere endringer og bidra aktivt i utvikling av organisasjoner 
  • Økt trygghet og innsikt i egen lederrolle og ulike tilnærminger for å håndtere strategiske muligheter og utfordringer

Om studiet

Studiepoeng
30
Grad
På masternivå

FAGEMNE

Denne modulen kan brukes som fagemne i Executive Master i Ledelse.

Les mer om Executive Master i Ledelse

 

Verdt å vite

  • Modulen består av fysiske samlinger, workshops, arbeidsgrupper med praktiske caser, deltakerpresentasjoner, og bedriftsbesøk
  • Studiet integrerer ulike fagområder innen innovasjon, bærekraft, strategi, økonomisk organisasjonsteori, innovasjon og ledelse
  • Læringsinnholdet tar utgangspunkt i de omstillingsutfordringene privat og offentlig sektor står overfor i møte med turbulente omgivelser

VIL DU BLI OPPDATERT ?

DETTE STUDIET ER UNDER UTVIKLING

Legg igjen epost-adressen din, så kontakter vi deg når studiet er klart til å søkes på.

Vi anbefaler ikke at du registrere deg med yahoo eller hotmail adresse.

Kontakt oss