Den nasjonale rektorutdanningen

Den nasjonale rektorutdanningen

Som rektor stilles du overfor svært varierende lederoppgaver og en mengde ulike krav.

NHHs Rektorskole 2016 Foto: Helge Skodvin

Formålet med modulen er å gi deg større teoretisk kunnskap om ledelse, større ledelsesmessige ferdigheter og et mer avklart forhold til lederrollen.

Modulen legger vekt på kunnskapsutvikling og ferdighetstrening for den enkelte deltaker. Gjennom økt kompetanse og gode verktøy vil du være bedre i stand til å løse utfordringer som følger med rollen som rektor.

Modulen henvender seg til skoleledere i grunnopplæringen og i den videregående opplæringen, både i kommunal og privat sektor. Det er åpent for både nytilsatte og erfarne rektorer, samt andre skoleledere.

Om studiet

Studiepoeng
30
Grad
På masternivå

FAGEMNE/-moduler

Denne modulen kan brukes som fagemne/-modul i Executive Master i Ledelse.

Les mer om Executive Master i Ledelse

 

Verdt å vite

 • Studiestart 12. september 2022
 • Søknadsfrist 1. mars 2022. UDIR sin søknadsportal åpner for søkere 1. februar 2022
 • Modulen er del av utdanningsdirektoratet sitt studietilbud
 • Modulen leveres som et samarbeid mellom Norges Handelshøyskole og Administrativt Forskningsfond (AFF), samt underleverandører med spesialkompetanse på utdanningssektoren
 • Ved flere søkere enn plasser vil søkere bli prioritert i følgende rekkefølge: 1) Nytilsatte rektorer 2) Erfarne rektorer 3) Andre skoleledere
 • Modulen har et omfang på 30 studiepoeng fordelt på 25 undervisningsdager
 • Faglig overlapp

  Faglig overlapp

  Emner og moduler med et faglig overlapp, kan ikke settes sammen i Executive master i ledelse. For veiledning ta kontakt med studiets programkoordinator.

Kontakt oss

 
Samling 1-5 
Introduksjon: Perspektiver på ledelse og ledelsesutvikling 12.09.-14.09.2022
NHH, Bergen                                                   
Organisasjonsforståelse og skolemiljø 14.11.-16.11.2022
NHH, Bergen 
Skoleutvikling og digitalisering 16.01.-18.01.2023
NHH, Bergen
Kultur og organisasjonslæring 13.03.-15.03.2023
NHH, Bergen
Strategi og økonomistyring i skolen 02.05.-04.05.2023
NHH, Bergen
Hjemmeeksamen                       25.05.2023
 
Samling 6-9
Makt, arbeidsmiljø og legitimitet i en brytningstid 21.08.-23.08.2023
NHH, Bergen
Endring og innovasjon i skolen 23.10.-25.10.2023
NHH, Bergen
Ledelse av profesjonelle felleskap 11.12.-13.12.2023
NHH, Bergen
Hjemmeeksamen 04.01.2024

Innlevering av prosjektoppgave 11.01.2024

Presentasjon av prosjektoppgave 01.02.2024
NHH, Bergen