Den nasjonale rektorutdanningen

Den nasjonale rektorutdanningen

Som rektor stilles du overfor svært varierende lederoppgaver og en mengde ulike krav.

Om studiet

Studiepoeng
30
Grad
På masternivå
Søknadsperiode
Søknadsfrist 1. mars 2024
Studiestart
23. september 2024
NHHs Rektorskole 2016 Foto: Helge Skodvin

Formålet med modulen er å gi deg større teoretisk kunnskap om ledelse, større ledelsesmessige ferdigheter og et mer avklart forhold til lederrollen.

Modulen legger vekt på kunnskapsutvikling og ferdighetstrening for den enkelte deltaker. Gjennom økt kompetanse og gode verktøy vil du være bedre i stand til å løse utfordringer som følger med rollen som rektor.

Modulen henvender seg til skoleledere i grunnopplæringen og i den videregående opplæringen, både i kommunal og privat sektor. Det er åpent for både nytilsatte og erfarne rektorer, samt andre skoleledere.

Om studiet

Studiepoeng
30
Grad
På masternivå
Søknadsperiode
Søknadsfrist 1. mars 2024
Studiestart
23. september 2024

FAGEMNE/-moduler

Denne modulen kan brukes som fagemne/-modul i Executive Master i Ledelse.

Les mer om Executive Master i Ledelse

 

Verdt å vite

  • UDIR sin søknadsportal åpner for søkere 1. februar 2024
  • Modulen er del av utdanningsdirektoratet sitt studietilbud
  • Modulen leveres som et samarbeid mellom Norges Handelshøyskole og Administrativt Forskningsfond (AFF), samt underleverandører med spesialkompetanse på utdanningssektoren
  • Ved flere søkere enn plasser vil søkere bli prioritert i følgende rekkefølge: 1) Nytilsatte rektorer 2) Erfarne rektorer 3) Andre skoleledere, men ikke SFO-ledere
  • Modulen har et omfang på 30 studiepoeng fordelt på 25 undervisningsdager
  • Faglig overlapp

    Faglig overlapp

    Emner og moduler med et faglig overlapp, kan ikke settes sammen i Executive master i ledelse. For veiledning ta kontakt med studiets programkoordinator.

Kontakt oss

 
Samling 1-5  Tid, Sted
Introduksjon: Perspektiver på ledelse og ledelsesutvikling 23.09.-25.09.2024
Bergen
Organisasjonsforståelse og skolemiljø 11.11.-13.11.2024
Bergen
Skoleutvikling og digitalisering 27.01.-29.01.2025
Bergen
Kultur og organisasjonslæring 10.03.-12.03.2025
Bergen
Strategi og økonomistyring i skolen 12.05-14.05.2025
Bergen
Hjemmeeksamen                       04.06.2025
 
Samling 6-9
Tid, Sted
Makt, arbeidsmiljø og legitimitet i en brytningstid 25.08.-27.08.2025
Bergen
Endring og innovasjon i skolen 27.10.-29.10.2025
Bergen
Ledelse av profesjonelle felleskap 08.12-10.12.2025
Bergen
Hjemmeeksamen 05.01.2026
Bergen

Innlevering av prosjektoppgave 12.01.2026
Bergen

Presentasjon av prosjektoppgave 29.01.2026
Bergen