Den nasjonale rektorutdanningen

Den nasjonale rektorutdanningen

Som rektor stilles du overfor svært varierende lederoppgaver og en mengde ulike krav.

NHHs Rektorskole 2016 Foto: Helge Skodvin

Formålet med programmet er å gi deg større teoretisk kunnskap om ledelse, større ledelsesmessige ferdigheter og et mer avklart forhold til lederrollen.

Programmet legger vekt på kunnskapsutvikling og ferdighetstrening for den enkelte deltaker. Gjennom økt kompetanse og gode verktøy vil du være bedre i stand til å løse utfordringer som følger med rollen som rektor.

Programmet henvender seg til skoleledere i grunnopplæringen og i den videregående opplæringen, både i kommunal og privat sektor. Det er åpent for både nytilsatte og erfarne rektorer, samt andre skoleledere.

Om studiet

Studiepoeng
30
Grad
På masternivå

FAGEMNE

Denne modulen kan brukes som fagemne i Executive Master i Ledelse.

Les mer om Executive Master i Ledelse

 

Verdt å vite

  • Programmet er del av utdanningsdirektoratet sitt studietilbud
  • Programmet leveres som et samarbeid mellom Norges Handelshøyskole og Administrativt Forskningsfond (AFF), samt underleverandører med spesialkompetanse på utdanningssektoren
  • Ved flere søkere enn plasser vil søkere bli prioritert i følgende rekkefølge: 1) Nytilsatte rektorer 2) Erfarne rektorer 3) Andre skoleledere
  • Programmet har et omfang på 30 studiepoeng fordelt på 25 undervisningsdager
  • Programmet kan integreres i en helhetlig master i ledelse ved NHH
  • Neste oppstart høsten 2022 

Kontakt oss

Informasjon om undervisning under Covid-19 situasjonen høsten 2021

 

NHH Executive planlegger å gjennomføre all undervisning med fysiske studiesamlinger høsten 2021. Vi vurderer situasjonen kontinuerlig, og du blir informert i god tid før hver studiesamling dersom det er behov for ekstraordinære covidtiltak.

 
Samling 1-5 
Introduksjon: Perspektiver på ledelse og ledelsesutvikling 13.09.-15.09.2021
NHH, Bergen                                                   
Skoleutvikling og digitalisering 22.11.-24.11.2021
NHH, Bergen 
Organisasjonsforståelse og skolemiljø 10.01.-12.01.2022
NHH, Bergen
Kultur og organisasjonslæring 14.03.-16.03.2022
NHH, Bergen
Strategi og økonomistyring i skolen 02.05.-04.05.2022
NHH, Bergen
Hjemmeeksamen                       24.05.2022
 
Samling 6-9
Makt, arbeidsmiljø og legitimitet i en brytningstid 22.08.-24.08.2022
NHH, Bergen
Endring og innovasjon i skolen 24.10.-26.10.2022
NHH, Bergen
Ledelse av profesjonelle felleskap 12.12.-14.12.2022
NHH, Bergen
Hjemmeeksamen 05.01.2023

Innlevering av prosjektoppgave 12.01.2023

Presentasjon av prosjektoppgave 02.02.2023
NHH, Bergen