Den nasjonale rektorutdanningen

Den nasjonale rektorutdanningen

Som rektor stilles du overfor svært varierende lederoppgaver og en mengde ulike krav.

NHHs Rektorskole 2016 Foto: Helge Skodvin

Formålet med programmet er å gi deg større teoretisk kunnskap om ledelse, større ledelsesmessige ferdigheter og et mer avklart forhold til lederrollen.

Programmet legger vekt på kunnskapsutvikling og ferdighetstrening for den enkelte deltaker. Gjennom økt kompetanse og gode verktøy vil du være bedre i stand til å løse utfordringer som følger med rollen som rektor.

Programmet henvender seg til skoleledere i grunnopplæringen og i den videregående opplæringen, både i kommunal og privat sektor. Det er åpent for både nytilsatte og erfarne rektorer, samt andre skoleledere.

Om studiet

Studiepoeng
30
Grad
Masternivå

Informasjon om undervisning i Covid-19

 

Covid-19 har gitt utfordringer for oss alle. NHH Executive har som mål å gjennomføre fysiske samlinger, så langt det lar seg gjøre ihht. de gjeldende retningslinjene for smittevern.

Det tas likevel forbehold om at det kan oppstå hendelser som gjør det nødvendig å justere rammene for undervisningen. Eksempelvis endring av undervisningsform, fysiske samlinger vs. digitale samlinger, samt sted og form på utenlandssamlinger.

Det faglige innholdet, kvalitet og studienes læringsmål vil uansett bestå uavhengig av form på undervisningen er endret. NHH Executive jobber kontinuerlig med å sikre godt læringsutbytte for alle våre studenter.

Kontakt oss

Verdt å vite

  • Fristen for å søke rektorutdanningen med studiestart høsten 2020 har gått ut
  • Programmet er del av utdanningsdirektoratet sitt studietilbud
  • Programmet leveres som et samarbeid mellom Norges Handelshøyskole og Administrativt Forskningsfond (AFF), samt underleverandører med spesialkompetanse på utdanningssektoren
  • Ved flere søkere enn plasser vil søkere bli prioritert i følgende rekkefølge: 1) Nytilsatte rektorer 2) Erfarne rektorer 3) Andre skoleledere
  • Programmet har et omfang på 30 studiepoeng fordelt på 25 undervisningsdager
  • Programmet kan integreres i en helhetlig master i utdanningsledelse med spesialisering i utdanningsledelse ved NHH
 
Samling 1-5 
Introduksjon: Perspektiver på ledelse og ledelsesutvikling 09.09.-11.09.2020
NHH, Bergen                                                   
Organisasjonsforståelse og skolemiljø 09.11.-11.11.2020
NHH, Bergen
Skoleutvikling og digitalisering 18.01.-20.01.2021
NHH, Bergen
Kultur og organisasjonslæring 15.03.-17.03.2021
NHH, Bergen
Strategi og økonomistyring i skolen 25.05.-27.05.2021
NHH, Bergen
Hjemmeeksamen                       10.06.2021
 
Samling 6-9
Makt, arbeidsmiljø og legitimitet i en brytningstid 23.08.-25.08.2021
NHH, Bergen
Endring og innovasjon i skolen 18.10.-20.10.2021
NHH, Bergen
Ledelse av profesjonelle felleskap 13.12.-15.12.2021
NHH, Bergen
Hjemmeeksamen 06.01.2022

Innlevering av prosjektoppgave 13.01.2022

Presentasjon av prosjektoppgave 03.02.2022
NHH, Bergen