Den nasjonale rektorutdanningen

Den nasjonale rektorutdanningen

Som rektor stilles du overfor svært varierende lederoppgaver og en mengde ulike krav.

Om studiet

Studiepoeng
30
Grad
På masternivå
Studiestart
4. september 2023
NHHs Rektorskole 2016 Foto: Helge Skodvin

Formålet med modulen er å gi deg større teoretisk kunnskap om ledelse, større ledelsesmessige ferdigheter og et mer avklart forhold til lederrollen.

Modulen legger vekt på kunnskapsutvikling og ferdighetstrening for den enkelte deltaker. Gjennom økt kompetanse og gode verktøy vil du være bedre i stand til å løse utfordringer som følger med rollen som rektor.

Modulen henvender seg til skoleledere i grunnopplæringen og i den videregående opplæringen, både i kommunal og privat sektor. Det er åpent for både nytilsatte og erfarne rektorer, samt andre skoleledere.

Om studiet

Studiepoeng
30
Grad
På masternivå
Studiestart
4. september 2023

FAGEMNE/-moduler

Denne modulen kan brukes som fagemne/-modul i Executive Master i Ledelse.

Les mer om Executive Master i Ledelse

 

Verdt å vite

  • Søknadsfrist 1. mars 2023. UDIR sin søknadsportal åpner for søkere 1. februar 2023
  • Modulen er del av utdanningsdirektoratet sitt studietilbud
  • Modulen leveres som et samarbeid mellom Norges Handelshøyskole og Administrativt Forskningsfond (AFF), samt underleverandører med spesialkompetanse på utdanningssektoren
  • Ved flere søkere enn plasser vil søkere bli prioritert i følgende rekkefølge: 1) Nytilsatte rektorer 2) Erfarne rektorer 3) Andre skoleledere
  • Modulen har et omfang på 30 studiepoeng fordelt på 25 undervisningsdager
  • Faglig overlapp

    Faglig overlapp

    Emner og moduler med et faglig overlapp, kan ikke settes sammen i Executive master i ledelse. For veiledning ta kontakt med studiets programkoordinator.

Kontakt oss

 
Samling 1-5  Tid, Sted
Introduksjon: Perspektiver på ledelse og ledelsesutvikling 04.09.-06.09.2023
Bergen
Organisasjonsforståelse og skolemiljø 13.11.-15.11.2023
Bergen
Skoleutvikling og digitalisering 22.01.-24.01.2024
Bergen
Kultur og organisasjonslæring 11.03.-13.03.2024
Bergen
Strategi og økonomistyring i skolen 06.05.-08.05.2024
Bergen
Hjemmeeksamen                       30.05.2024
 
Samling 6-9
Tid, Sted
Makt, arbeidsmiljø og legitimitet i en brytningstid 26.08.-28.08.2024
Bergen
Endring og innovasjon i skolen 28.10.-30.10.2024
Bergen
Ledelse av profesjonelle felleskap 09.12.-11.12.2024
Bergen
Hjemmeeksamen 09.01.2025
Bergen

Innlevering av prosjektoppgave 16.01.2025
Bergen

Presentasjon av prosjektoppgave 06.02.2025
Bergen