Den nasjonale rektorutdanningen

Den nasjonale rektorutdanningen

Som rektor stilles du overfor svært varierende lederoppgaver og en mengde ulike krav.

NHHs Rektorskole 2016 Foto: Helge Skodvin

Formålet med programmet er å gi deg større teoretisk kunnskap om ledelse, større ledelsesmessige ferdigheter og et mer avklart forhold til lederrollen.

Programmet legger vekt på kunnskapsutvikling og ferdighetstrening for den enkelte deltaker. Gjennom økt kompetanse og gode verktøy vil du være bedre i stand til å løse utfordringer som følger med rollen som rektor.

Programmet henvender seg til skoleledere i grunnopplæringen og i den videregående opplæringen, både i kommunal og privat sektor. Det er åpent for både nytilsatte og erfarne rektorer, samt andre skoleledere.

Kontakt oss

Verdt å vite

  • Programmet er del av utdanningsdirektoratet sitt studietilbud.
  • Programmet leveres som et samarbeid mellom Norges Handelshøyskole og Administrativt Forskningsfond (AFF), samt underleverandører med spesialkompetanse på utdanningssektoren.
  • Ved flere søkere enn plasser vil søkere bli prioritert i følgende rekkefølge: 1) Nytilsatte rektorer 2) Erfarne rektorer 3) Andre skoleledere.
  • Programmet har et omfang på 30 studiepoeng fordelt på 27 undervisningsdager.
  • Programmet kan integreres i en helhetlig master i utdanningsledelse med spesialisering i utdanningsledelse ved NHH.
 
Samling 1-5 
Introduksjon: Perspektiver på ledelse og ledelsesutvikling 16.09.-18.09.2019
NHH, Bergen                                                   
Skoleutvikling 11.11.-13.11.2019
NHH, Bergen
Organisering i skolen 06.01.-08.01.2020
NHH, Bergen
Skolekultur 02.03.-04.03.2020
NHH, Bergen
Økonomi og organisasjonsutvikling 11.05.-13.05.2020
NHH, Bergen
Hjemmeeksamen                       04.06.2020
 
Samling 6-9
Makt, tillit og legitimitet 24.08.-26.08.2020
NHH, Bergen
Endringsledelse og skolestrategi 26.10.-28.10.2020
NHH, Bergen
Kunnskapsledelse 14.12.-16.12.2020
NHH, Bergen
Hjemmeeksamen 07.01.2021

Innlevering av prosjektoppgave 21.01.2021

Presentasjon av prosjektoppgave 09.02.-11.02.2021
NHH, Bergen