Den nasjonale rektorutdanningen

Den nasjonale rektorutdanningen

Som rektor stilles du overfor svært varierende lederoppgaver og en mengde ulike krav.

NHHs Rektorskole 2016 Foto: Helge Skodvin

Formålet med programmet er å gi deg større teoretisk kunnskap om ledelse, større ledelsesmessige ferdigheter og et mer avklart forhold til lederrollen.

Programmet legger vekt på kunnskapsutvikling og ferdighetstrening for den enkelte deltaker. Gjennom økt kompetanse og gode verktøy vil du være bedre i stand til å løse utfordringer som følger med rollen som rektor.

Programmet henvender seg til skoleledere i grunnopplæringen og i den videregående opplæringen, både i kommunal og privat sektor. Det er åpent for både nytilsatte og erfarne rektorer, samt andre skoleledere.

Om studiet

Studiepoeng
30 studiepoeng masternivå
Grad
-

Verdt å vite

  • Neste studium starter høsten 2019
  • Søk studieplass på nettsiden til Udir.
  • Programmet er del av utdanningsdirektoratet sitt studietilbud.
  • Programmet leveres som et samarbeid mellom Norges Handelshøyskole og Administrativt Forskningsfond (AFF), samt underleverandører med spesialkompetanse på utdanningssektoren.
  • Ved flere søkere enn plasser vil søkere bli prioritert i følgende rekkefølge: 1) Nytilsatte rektorer 2) Erfarne rektorer 3) Andre skoleledere.
  • Programmet har et omfang på 30 studiepoeng fordelt på 25 undervisningsdager.
  • Programmet kan integreres i en helhetlig master i ledelse ved NHH.

Kontakt oss

 
Samling 1-5 
Introduksjon: Perspektiver på ledelse og ledelsesutvikling 10.09.-12.09.18
NHH, Bergen                                                        
Organisasjonsteori og organisering i skolen 06.11.-08.11.18
NHH, Bergen
Skoleledelse 07.01.-09.01.19
NHH, Bergen
Kultur, verdier og læringsmiljø 04.03.-06.03.19
NHH, Bergen
Økonomi, styring og utvikling 06.05.-08.05.19
NHH, Bergen
Hjemmeeksamen                        04.06.2019

 
Samling 6-9
Makt og legitimitet 24.06.-26.06.19
NHH, Bergen
Endring og omstilling 02.09.-04.09.19
NHH, Bergen
Kunnskapsledelse 04.11.-06.11.19
NHH, Bergen
Hjemmeeksamen 28.11.2019
Innlevering av prosjektoppgave 12.12.2019
Presentasjon av prosjektoppgave 14.01-16.01.2020
NHH, Bergen