Roald Valle

Seksjonsleder Studier og kvalitet Roald Valle

E-post
Roald.Valle@nhh.no
Telefon
+47 55 95 99 49 / +47 455 01 624
Avdeling
Seksjon for studier og kvalitet