Praktisk informasjon

Opptaks- og fremmøtekrav, omfang og kostnader ved Den nasjonale rektorutdanningen.

 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  Den som søker på utdanningen må ha minst tre års høyere utdanning tilsvarende 180 studiepoeng og to års relevant erfaring etter endt utdanning.

 • Dokumentasjonskrav

  Dokumentasjonskrav

  Når du har fått tildelt studieplass fra Utdanningsdirektoratet, må originale vitnemål i pdf-format lastes opp i søknadssystemet til NHH.

 • Studieavgift og kostnader

  Studieavgift og kostnader

  Utdanningsdirektoratet dekker studieavgiften.

  Pensum og reiseutgifter skal dekkes av skoleeier.

  Semesteravgift til studentsamskipnaden kr. 590,- per semester (jf. § 15 i forskrift om studentsamskipnader)

 • Omfang og varighet

  Omfang og varighet

  Programmet er på mastergradsnivå og har et omfang på 30 studiepoeng.

  Programmet består av i alt 27 dager fordelt over ni samlinger, totalt ca. 150 undervisningstimer.

  Studiet er fordelt på tre semestre.