Praktisk informasjon

Opptaks- og fremmøtekrav, omfang og kostnader ved Den nasjonale rektorutdanningen.

 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  Den som søker på utdanningen må ha minst tre års høyere utdanning tilsvarende 180 studiepoeng.

  Søkere må være ansatt som rektorer eller skoleledere (inspektører/avdelingsledere).

 • Dokumentasjonskrav

  Dokumentasjonskrav

  Når du har fått tildelt studieplass fra Utdanningsdirektoratet, må originale vitnemål i pdf-format lastes opp i søknadssystemet til NHH.

 • Studieavgift og kostnader

  Studieavgift og kostnader

  Utdanningsdirektoratet dekker studieavgiften.

  Pensum og evt. oppholds- og reiseutgifter skal dekkes av skoleeier.

   

 • Omfang og varighet

  Omfang og varighet

  Modulen er på mastergradsnivå og har et omfang på 30 studiepoeng.

  Modulen består av i alt 25 dager fordelt over ni samlinger, totalt ca. 150 undervisningstimer.

  Modulen er fordelt på tre semestre.