Kari Charlotte Monsen

Seniorkonsulent Kari Charlotte Monsen

E-post
Kari.Monsen@nhh.no
Telefon
+47 55 95 95 41
Avdeling
Seksjon for studier og kvalitet
Kontor
BU03
Ansvar
Programkoordinator for UDIR-porteføljen