Kari Charlotte Monsen

Førstekonsulent Kari Charlotte Monsen

E-post
Kari.Monsen@nhh.no
Telefon
+47 55 95 95 41
Avdeling
NHH Executive