Kari Charlotte Monsen

Seniorkonsulent Kari Charlotte Monsen

E-post
Kari.Monsen@nhh.no
Telefon
+47 55 95 95 41
Avdeling
NHH Executive
Ansvar
Administrasjon av Design Thinking-programmet