Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager

Som styrer i en barnehage stilles du overfor svært varierte lederoppgaver og en mengde ulike krav. Økt kompetanse og gode verktøy vil hjelpe deg til å løse de viktigste utfordringene i tiden fremover.

Gjennom kjennskap til organisasjons- og ledelsesteori, praktiske øvelser og drøfting av egne ledererfaringer og utfordringer, vil du oppnå en bedre avklaring av din egen lederrolle og få trygghet og styrke til å stå i rollen.

Programmet henvender seg til styrere i barnehager i både kommunal og privat sektor, og er åpent for både erfarne og nytilsatte.

Om studiet

Studiepoeng
30
Grad
Masternivå

Kontakt oss

Verdt å vite

  • Fristen for å søke studieplass med studiestart høsten 2020 har gått ut
  • Programmet er del av utdanningsdirektoratet sitt studietilbud.
  • Programmet leveres som et samarbeid mellom Norges Handelshøyskole og Administrativt Forskningsfond (AFF), med samarbeidspartnere med spesialkompetanse på barnehage- og utdanningssektoren.
  • Programmet er et deltidsstudium og har et omfang på 30 studiepoeng fordelt på 25 undervisningsdager.
  • Studiet retter seg primært mot styrere. Assisterende styrere kan få tilbud om studieplass ved ledig kapasitet. Med assisterende styrer menes her den som fungerer i styrers sted, og som ivaretar styrers lederoppgaver i barnehagen ved styrers fravær.
  • Kan integreres i en helhetlig master i ledelse med spesialisering i utdanningsledelse ved NHH.

Oversikt over program

 
Samling 1-5
31.08.-02.09.2020
NHH, Bergen
Introduksjonssamling: Perspektiver på ledelse og lederutdanning
02.11.-04.11.2020
NHH, Bergen
Særtrekk ved barnehagen som organisasjon
11.01.-13.01.2021
NHH, Bergen
Barnehagens formål og oppgaver: Lederrollen i en barnehagekontekst
08.03.-10.03.2021
NHH, Bergen
Kultur og verdier: Relasjon til barn og foreldre
03.05.-05.05.2021
NHH, Bergen
Økonomi, styring og utvikling i en barnehagekontekst
02.06.2021
            
Hjemmeeksamen
 
Samling 6-9
21.06.-23.06.2021
NHH, Bergen
Makt og legitimitet
16.08.-18.08.2021
NHH, Bergen
Endring og omstilling av barnehager
04.10.-06.10.2021
NHH, Bergen
Barnehageledelse i et profesjonsperspektiv
28.10.2021 Hjemmeeksamen
18.11.2021 Innlevering av prosjektoppgave
08.12.2021
NHH, Bergen
Presentasjon av prosjektoppgave