Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager

Som styrer i en barnehage stilles du overfor svært varierte lederoppgaver og en mengde ulike krav. Økt kompetanse og gode verktøy vil hjelpe deg til å løse de viktigste utfordringene i tiden fremover.

Gjennom kjennskap til organisasjons- og ledelsesteori, praktiske øvelser og drøfting av egne ledererfaringer og utfordringer, vil du oppnå en bedre avklaring av din egen lederrolle og få trygghet og styrke til å stå i rollen.

Programmet henvender seg til styrere i barnehager i både kommunal og privat sektor, og er åpent for både erfarne og nytilsatte.

Kontakt oss

Verdt å vite

  • Programmet er del av utdanningsdirektoratet sitt studietilbud.
  • Programmet leveres som et samarbeid mellom Norges Handelshøyskole og Administrativt Forskningsfond (AFF), med samarbeidspartnere med spesialkompetanse på barnehage- og utdanningssektoren.
  • Programmet er et deltidsstudium og har et omfang på 30 studiepoeng fordelt på 25 undervisningsdager.
  • Studiet retter seg primært mot styrere. Fra høsten 2015 ble det åpnet opp for at også assisterende styrere kan få tilbud om studieplass ved ledig kapasitet. Med assisterende styrer menes her den som fungerer i styrers sted, og som ivaretar styrers lederoppgaver i barnehagen ved styrers fravær.
  • Kan integreres i en helhetlig master i ledelse med spesialisering i utdanningsledelse ved NHH.

Oversikt over program

 
Samling 1-5
19.-08.-21.08.2019
NHH, Bergen
Introduksjonssamling: Perspektiver på ledelse og lederutdanning
14.10.-16.10.2019
NHH, Bergen
Særtrekk ved barnehagen som organisasjon
09.12.-11.12.2019
NHH, Bergen
Barnehagens formål og oppgaver: Lederrollen i en barnehagekontekst
10.02.-12.02.2020
NHH, Bergen
Kultur og verdier: Relasjon til barn og foreldre
14.04.-16.04.2020
NHH, Bergen
Økonomi, styring og utvikling i en barnehagekontekst
07.05.2020
            
Hjemmeeksamen
 
Samling 6-9
15.06.-17.06.2020
NHH, Bergen
Makt og legitimitet
17.08.-19.08.2020
NHH, Bergen
Endring og omstilling
19.10.-21.10.2020
NHH, Bergen
Ledelse av kunnskapsmedarbeidere
05.11.2020 Hjemmeeksamen
26.11.2020 Innlevering av prosjektoppgave
17.12.2020
NHH, Bergen
Presentasjon av prosjektoppgave