Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager

Som styrer i en barnehage stilles du overfor svært varierte lederoppgaver og en mengde ulike krav. Økt kompetanse og gode verktøy vil hjelpe deg til å løse de viktigste utfordringene i tiden fremover.

Gjennom kjennskap til organisasjons- og ledelsesteori, praktiske øvelser og drøfting av egne ledererfaringer og utfordringer, vil du oppnå en bedre avklaring av din egen lederrolle og få trygghet og styrke til å stå i rollen.

Modulen henvender seg til styrere i barnehager i både kommunal og privat sektor, og er åpent for både erfarne og nytilsatte.

Bilde av et tre

Om studiet

Studiepoeng
30
Grad
På masternivå

FAGEMNE/-moduler

Denne modulen kan brukes som fagemne/-modul i Executive Master i Ledelse.

Les mer om Executive Master i Ledelse

 

Verdt å vite

 • Studiestart 15. august 2022
 • Søknadsfrist 1. mars 2022. UDIR sin søknadsportal åpner for søkere 1. februar 2022
 • Modulen er del av utdanningsdirektoratet sitt studietilbud.
 • Modulen leveres som et samarbeid mellom Norges Handelshøyskole og Administrativt Forskningsfond (AFF), med samarbeidspartnere med spesialkompetanse på barnehage- og utdanningssektoren.
 • Modulen er et deltidsstudium og har et omfang på 30 studiepoeng fordelt på 25 undervisningsdager.
 • Modulen retter seg primært mot styrere. Assisterende styrere kan få tilbud om studieplass ved ledig kapasitet. Med assisterende styrer menes her den som fungerer i styrers sted, og som ivaretar styrers lederoppgaver i barnehagen ved styrers fravær.
 • Faglig overlapp

  Faglig overlapp

  Emner og moduler med et faglig overlapp, kan ikke settes sammen i Executive master i ledelse. For veiledning ta kontakt med studiets programkoordinator.

Kontakt oss

Oversikt over program

 
Samling 1-5
15.08.-17.08.2022
NHH, Bergen
Introduksjonssamling: Perspektiver på ledelse og lederutdanning
03.10.-05.10.2022
NHH, Bergen
Særtrekk ved barnehagen som organisasjon
09.01.-11.01.2023
NHH, Bergen
Barnehagens formål og oppgaver: Lederrollen i en barnehagekontekst
06.03.-08.03.2023
NHH, Bergen
Kultur og verdier: Relasjon til barn og foreldre
24.04.-26.04.2023
NHH, Bergen
Økonomi, styring og utvikling i en barnehagekontekst
24.05.2023
            
Hjemmeeksamen
 
Samling 6-9
12.06.-14.06.2023
NHH, Bergen
Makt og legitimitet
28.08.-30.08.2023
NHH, Bergen
Endring og omstilling
16.10.-18.10.2023
NHH, Bergen
Ledelse av kunnskapsmedarbeidere
09.11.2023 Hjemmeeksamen
30.11.2023 Innlevering av prosjektoppgave
15.12.2023
NHH, Bergen
Presentasjon av prosjektoppgave