Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager

Som styrer i en barnehage stilles du overfor svært varierte lederoppgaver og en mengde ulike krav. Økt kompetanse og gode verktøy vil hjelpe deg til å løse de viktigste utfordringene i tiden fremover.

Gjennom kjennskap til organisasjons- og ledelsesteori, praktiske øvelser og drøfting av egne ledererfaringer og utfordringer, vil du oppnå en bedre avklaring av din egen lederrolle og få trygghet og styrke til å stå i rollen.

Programmet henvender seg til styrere i barnehager i både kommunal og privat sektor, og er åpent for både erfarne og nytilsatte.

Bilde av et tre

Om studiet

Studiepoeng
30
Grad
På masternivå

FAGEMNE

Denne modulen kan brukes som fagemne i Executive Master i Ledelse.

Les mer om Executive Master i Ledelse

 

Verdt å vite

  • Studiestart 15. august 2022
  • Søknadsfrist 1. mars 2022. UDIR sin søknadsportal åpner for søkere 1. februar 2022
  • Programmet er del av utdanningsdirektoratet sitt studietilbud.
  • Programmet leveres som et samarbeid mellom Norges Handelshøyskole og Administrativt Forskningsfond (AFF), med samarbeidspartnere med spesialkompetanse på barnehage- og utdanningssektoren.
  • Programmet er et deltidsstudium og har et omfang på 30 studiepoeng fordelt på 25 undervisningsdager.
  • Studiet retter seg primært mot styrere. Assisterende styrere kan få tilbud om studieplass ved ledig kapasitet. Med assisterende styrer menes her den som fungerer i styrers sted, og som ivaretar styrers lederoppgaver i barnehagen ved styrers fravær.
  • kan integreres i en helhetlig master i ledelse ved NHH

Kontakt oss

Informasjon om undervisning under Covid-19 situasjonen fra 15. desember 2021

 

Undervisningen ved NHH Executive vil inntil videre gjennomføres digitalt. Når situasjonen tillater det, vil vi igjen gå tilbake til fysiske studiesamlinger. Du vil få informasjon om fysisk studiesamling senest 14 dager før samlingen. Ved fysiske studiesamlinger vil det bli lagt til rette for at deltakere skal kunne følge undervisningen digitalt, når smittesituasjonen krever det.

Oversikt over program

 
Samling 1-5
15.08.-17.08.2022
NHH, Bergen
Introduksjonssamling: Perspektiver på ledelse og lederutdanning
03.10.-05.10.2022
NHH, Bergen
Særtrekk ved barnehagen som organisasjon
09.01.-11.01.2023
NHH, Bergen
Barnehagens formål og oppgaver: Lederrollen i en barnehagekontekst
06.03.-08.03.2023
NHH, Bergen
Kultur og verdier: Relasjon til barn og foreldre
24.04.-26.04.2023
NHH, Bergen
Økonomi, styring og utvikling i en barnehagekontekst
24.05.2023
            
Hjemmeeksamen
 
Samling 6-9
12.06.-14.06.2023
NHH, Bergen
Makt og legitimitet
28.08.-30.08.2023
NHH, Bergen
Endring og omstilling
16.10.-18.10.2023
NHH, Bergen
Ledelse av kunnskapsmedarbeidere
09.11.2023 Hjemmeeksamen
30.11.2023 Innlevering av prosjektoppgave
15.12.2023
NHH, Bergen
Presentasjon av prosjektoppgave