Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager

Som styrer i en barnehage stilles du overfor svært varierte lederoppgaver og en mengde ulike krav. Økt kompetanse og gode verktøy vil hjelpe deg til å løse de viktigste utfordringene i tiden fremover.

Gjennom kjennskap til organisasjons- og ledelsesteori, praktiske øvelser og drøfting av egne ledererfaringer og utfordringer, vil du oppnå en bedre avklaring av din egen lederrolle og få trygghet og styrke til å stå i rollen.

Programmet henvender seg til styrere i barnehager i både kommunal og privat sektor, og er åpent for både erfarne og nytilsatte.

Om studiet

Studiepoeng
30
Grad
Masternivå

Informasjon om undervisning i Covid-19

 

Covid-19 har gitt utfordringer for oss alle. NHH Executive har som mål å gjennomføre fysiske samlinger, så langt det lar seg gjøre ihht. de gjeldende retningslinjene for smittevern.

Det tas likevel forbehold om at det kan oppstå hendelser som gjør det nødvendig å justere rammene for undervisningen. Eksempelvis endring av undervisningsform, fysiske samlinger vs. digitale samlinger, samt sted og form på utenlandssamlinger.

Det faglige innholdet, kvalitet og studienes læringsmål vil uansett bestå uavhengig av form på undervisningen er endret. NHH Executive jobber kontinuerlig med å sikre godt læringsutbytte for alle våre studenter.

Kontakt oss

Verdt å vite

  • Fristen for å søke studieplass med studiestart høsten 2020 har gått ut
  • Programmet er del av utdanningsdirektoratet sitt studietilbud.
  • Programmet leveres som et samarbeid mellom Norges Handelshøyskole og Administrativt Forskningsfond (AFF), med samarbeidspartnere med spesialkompetanse på barnehage- og utdanningssektoren.
  • Programmet er et deltidsstudium og har et omfang på 30 studiepoeng fordelt på 25 undervisningsdager.
  • Studiet retter seg primært mot styrere. Assisterende styrere kan få tilbud om studieplass ved ledig kapasitet. Med assisterende styrer menes her den som fungerer i styrers sted, og som ivaretar styrers lederoppgaver i barnehagen ved styrers fravær.
  • Kan integreres i en helhetlig master i ledelse med spesialisering i utdanningsledelse ved NHH.

Oversikt over program

 
Samling 1-5
31.08.-02.09.2020
NHH, Bergen
Introduksjonssamling: Perspektiver på ledelse og lederutdanning
02.11.-04.11.2020
NHH, Bergen
Særtrekk ved barnehagen som organisasjon
11.01.-13.01.2021
NHH, Bergen
Barnehagens formål og oppgaver: Lederrollen i en barnehagekontekst
08.03.-10.03.2021
NHH, Bergen
Kultur og verdier: Relasjon til barn og foreldre
03.05.-05.05.2021
NHH, Bergen
Økonomi, styring og utvikling i en barnehagekontekst
02.06.2021
            
Hjemmeeksamen
 
Samling 6-9
21.06.-23.06.2021
NHH, Bergen
Makt og legitimitet
16.08.-18.08.2021
NHH, Bergen
Endring og omstilling av barnehager
04.10.-06.10.2021
NHH, Bergen
Barnehageledelse i et profesjonsperspektiv
28.10.2021 Hjemmeeksamen
18.11.2021 Innlevering av prosjektoppgave
08.12.2021
NHH, Bergen
Presentasjon av prosjektoppgave