Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager

Som styrer i en barnehage stilles du overfor svært varierte lederoppgaver og en mengde ulike krav. Økt kompetanse og gode verktøy vil hjelpe deg til å løse de viktigste utfordringene i tiden fremover.

Gjennom kjennskap til organisasjons- og ledelsesteori, praktiske øvelser og drøfting av egne ledererfaringer og utfordringer, vil du oppnå en bedre avklaring av din egen lederrolle og få trygghet og styrke til å stå i rollen.

Programmet henvender seg til styrere i barnehager i både kommunal og privat sektor, og er åpent for både erfarne og nytilsatte.

Om studiet

Studiepoeng
30 studiepoeng masternivå
Grad
-

Verdt å vite

  • Neste studium starter høsten 2019
  • Søk studieplass på nettsiden til Udir.
  • Programmet er del av utdanningsdirektoratet sitt studietilbud.
  • Programmet leveres som et samarbeid mellom Norges Handelshøyskole og Administrativt Forskningsfond (AFF), med samarbeidspartnere med spesialkompetanse på barnehage- og utdanningssektoren.
  • Programmet er et deltidsstudium og har et omfang på 30 studiepoeng fordelt på 25 undervisningsdager.
  • Studiet retter seg primært mot styrere. Fra høsten 2015 ble det åpnet opp for at også assisterende styrere kan få tilbud om studieplass ved ledig kapasitet. Med assisterende styrer menes her den som fungerer i styrers sted, og som ivaretar styrers lederoppgaver i barnehagen ved styrers fravær.
  • Kan integreres i en helhetlig master i ledelse ved NHH.

Kontakt oss

Oversikt over program

 
Samling 1-5
13.08.-15.08.18
NHH, Bergen
Introduksjonssamling: Perspektiver på ledelse og lederutdanning
01.10.-03.10.18
NHH, Bergen
Særtrekk ved barnehagen som organisasjon
26.11.-28.11.18
NHH, Bergen
Barnehagens formål og oppgaver: Lederrollen i en barnehagekontekst
28.01.-30.01.19
NHH, Bergen
Kultur og verdier: Relasjon til barn og foreldre
01.04.-03.04.19
NHH, Bergen
Økonomi, styring og utvikling i en barnehagekontekst
09.05.2019              Hjemmeeksamen
 
Samling 6-9
03.06.-05.06.19
NHH, Bergen
Makt og legitimitet
12.08.-14.08.19
NHH, Bergen
Endring og omstilling
07.10.-09.10.19
NHH, Bergen
Ledelse av kunnskapsmedarbeidere
05.11.2019 Hjemmeeksamen
19.11.2019 Innlevering av prosjektoppgave
12.12.19
NHH, Bergen
Presentasjon av prosjektoppgave