Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager

Som styrer i en barnehage stilles du overfor svært varierte lederoppgaver og en mengde ulike krav. Økt kompetanse og gode verktøy vil hjelpe deg til å løse de viktigste utfordringene i tiden fremover.

Om studiet

Studiepoeng
30
Grad
På masternivå
Søknadsperiode
Søknadsfrist 1. mars 2024
Studiestart
19. august 2024

Gjennom kjennskap til organisasjons- og ledelsesteori, praktiske øvelser og drøfting av egne ledererfaringer og utfordringer, vil du oppnå en bedre avklaring av din egen lederrolle og få trygghet og styrke til å stå i rollen.

Modulen henvender seg til styrere i barnehager i både kommunal og privat sektor, og er åpent for både erfarne og nytilsatte.

Bilde av et tre

Om studiet

Studiepoeng
30
Grad
På masternivå
Søknadsperiode
Søknadsfrist 1. mars 2024
Studiestart
19. august 2024

FAGEMNE/-moduler

Denne modulen kan brukes som fagemne/-modul i Executive Master i Ledelse.

Les mer om Executive Master i Ledelse

 

Verdt å vite

  • UDIR sin søknadsportal åpner for søkere 1. februar 2024
  • Modulen er del av utdanningsdirektoratet sitt studietilbud.
  • Modulen leveres som et samarbeid mellom Norges Handelshøyskole og Administrativt Forskningsfond (AFF), med samarbeidspartnere med spesialkompetanse på barnehage- og utdanningssektoren.
  • Modulen er et deltidsstudium og har et omfang på 30 studiepoeng fordelt på 25 undervisningsdager.
  • Modulen retter seg primært mot styrere. Assisterende styrere kan få tilbud om studieplass ved ledig kapasitet. Med assisterende styrer menes her den som fungerer i styrers sted, og som ivaretar styrers lederoppgaver i barnehagen ved styrers fravær.
  • Faglig overlapp

    Faglig overlapp

    Emner og moduler med et faglig overlapp, kan ikke settes sammen i Executive master i ledelse. For veiledning ta kontakt med studiets programkoordinator.

Kontakt oss

Oversikt over program

 
Samling 1-5
19.08.-21.08.2024
Bergen
Introduksjonssamling: Perspektiver på ledelse og lederutdanning
30.09.-02.10.2024
Bergen
Særtrekk ved barnehagen som organisasjon
13.01.-15.01.2025
Bergen
Barnehagens formål og oppgaver: Lederrollen i en barnehagekontekst
03.03.-05.03.2025
Bergen
Kultur og verdier: Relasjon til barn og foreldre
22.-04.-24.04.2025
Bergen
Økonomi, styring og utvikling i en barnehagekontekst
22.05.2025
            
Hjemmeeksamen
 
Samling 6-9
16.06.-18.06.2025
Bergen
Makt og legitimitet
25.08.-27.08.2025
Bergen
Endring og omstilling
20.10.-22.10.2025
Bergen
Ledelse av kunnskapsmedarbeidere
10.11.2025 Hjemmeeksamen
01.12.2025 Innlevering av prosjektoppgave
17.12.2025
Bergen
Presentasjon av prosjektoppgave