Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager

Som styrer i en barnehage stilles du overfor svært varierte lederoppgaver og en mengde ulike krav. Økt kompetanse og gode verktøy vil hjelpe deg til å løse de viktigste utfordringene i tiden fremover.

Gjennom kjennskap til organisasjons- og ledelsesteori, praktiske øvelser og drøfting av egne ledererfaringer og utfordringer, vil du oppnå en bedre avklaring av din egen lederrolle og få trygghet og styrke til å stå i rollen.

Programmet henvender seg til styrere i barnehager i både kommunal og privat sektor, og er åpent for både erfarne og nytilsatte.

Bilde av et tre

Om studiet

Studiepoeng
30
Grad
På masternivå

FAGEMNE

Denne modulen kan brukes som fagemne i Executive Master i Ledelse.

Les mer om Executive Master i Ledelse

 

Verdt å vite

  • Programmet er del av utdanningsdirektoratet sitt studietilbud.
  • Programmet leveres som et samarbeid mellom Norges Handelshøyskole og Administrativt Forskningsfond (AFF), med samarbeidspartnere med spesialkompetanse på barnehage- og utdanningssektoren.
  • Programmet er et deltidsstudium og har et omfang på 30 studiepoeng fordelt på 25 undervisningsdager.
  • Studiet retter seg primært mot styrere. Assisterende styrere kan få tilbud om studieplass ved ledig kapasitet. Med assisterende styrer menes her den som fungerer i styrers sted, og som ivaretar styrers lederoppgaver i barnehagen ved styrers fravær.
  • kan integreres i en helhetlig master i ledelse ved NHH
  • Neste oppstart høsten 2022

Kontakt oss

Informasjon om undervisning under Covid-19 situasjonen høsten 2021

 

NHH Executive planlegger å gjennomføre all undervisning med fysiske studiesamlinger høsten 2021. Vi vurderer situasjonen kontinuerlig, og du blir informert i god tid før hver studiesamling dersom det er behov for ekstraordinære covidtiltak.

Oversikt over program

 
Samling 1-5
30.08.-01.09.2021
NHH, Bergen
Introduksjonssamling: Perspektiver på ledelse og lederutdanning
18.10.-20.10.2021
NHH, Bergen
Særtrekk ved barnehagen som organisasjon
17.01.-19.01.2022
NHH, Bergen
Barnehagens formål og oppgaver: Lederrollen i en barnehagekontekst
07.03.-09.03.2022
NHH, Bergen
Kultur og verdier: Relasjon til barn og foreldre
25.04.-27.04.2022
NHH, Bergen
Økonomi, styring og utvikling i en barnehagekontekst
24.05.2022
            
Hjemmeeksamen
 
Samling 6-9
13.06.-15.06.2022
NHH, Bergen
Makt og legitimitet
29.08.-31.08.2022
NHH, Bergen
Endring og omstilling
17.10.-19.10.2022
NHH, Bergen
Ledelse av kunnskapsmedarbeidere
10.11.2022 Hjemmeeksamen
17.11.2022 Innlevering av prosjektoppgave
15.12.2022
NHH, Bergen
Presentasjon av prosjektoppgave