Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager

Som styrer i en barnehage stilles du overfor svært varierte lederoppgaver og en mengde ulike krav. Økt kompetanse og gode verktøy vil hjelpe deg til å løse de viktigste utfordringene i tiden fremover.

Om studiet

Studiepoeng
30
Grad
På masternivå
Studiestart
14. august 2023

Gjennom kjennskap til organisasjons- og ledelsesteori, praktiske øvelser og drøfting av egne ledererfaringer og utfordringer, vil du oppnå en bedre avklaring av din egen lederrolle og få trygghet og styrke til å stå i rollen.

Modulen henvender seg til styrere i barnehager i både kommunal og privat sektor, og er åpent for både erfarne og nytilsatte.

Bilde av et tre

Om studiet

Studiepoeng
30
Grad
På masternivå
Studiestart
14. august 2023

FAGEMNE/-moduler

Denne modulen kan brukes som fagemne/-modul i Executive Master i Ledelse.

Les mer om Executive Master i Ledelse

 

Verdt å vite

  • Søknadsfrist 1. mars 2023. UDIR sin søknadsportal åpner for søkere 1. februar 2023
  • Modulen er del av utdanningsdirektoratet sitt studietilbud.
  • Modulen leveres som et samarbeid mellom Norges Handelshøyskole og Administrativt Forskningsfond (AFF), med samarbeidspartnere med spesialkompetanse på barnehage- og utdanningssektoren.
  • Modulen er et deltidsstudium og har et omfang på 30 studiepoeng fordelt på 25 undervisningsdager.
  • Modulen retter seg primært mot styrere. Assisterende styrere kan få tilbud om studieplass ved ledig kapasitet. Med assisterende styrer menes her den som fungerer i styrers sted, og som ivaretar styrers lederoppgaver i barnehagen ved styrers fravær.
  • Faglig overlapp

    Faglig overlapp

    Emner og moduler med et faglig overlapp, kan ikke settes sammen i Executive master i ledelse. For veiledning ta kontakt med studiets programkoordinator.

Kontakt oss

Oversikt over program

 
Samling 1-5
14.08.-16.08.2023
Bergen
Introduksjonssamling: Perspektiver på ledelse og lederutdanning
02.10.-04.10.2023
Bergen
Særtrekk ved barnehagen som organisasjon
15.01.-17.01.2024
Bergen
Barnehagens formål og oppgaver: Lederrollen i en barnehagekontekst
04.03.-06.03.2024
Bergen
Kultur og verdier: Relasjon til barn og foreldre
22.04.-24.04.2024
Bergen
Økonomi, styring og utvikling i en barnehagekontekst
23.05.2024
            
Hjemmeeksamen
 
Samling 6-9
17.06.-19.06.2024
Bergen
Makt og legitimitet
26.08.-28.08.2024
Bergen
Endring og omstilling
21.10.-23.10.2024
Bergen
Ledelse av kunnskapsmedarbeidere
07.11.2024 Hjemmeeksamen
21.11.2024 Innlevering av prosjektoppgave
16.12.2024
Bergen
Presentasjon av prosjektoppgave