Praktisk informasjon

Opptaks- og fremmøtekrav, omfang og kostnader ved Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager.

 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  Den som søker på utdanningen må arbeide som styrer/daglig leder og ha en utdanning som er godkjent jf. barnehagelovens § 17. Styrer – utdanning som førskolelærer/barnehagelærer eller annen høgskoleutdanning tilsvarende en bachelorgrad som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse.

 • Dokumentasjonskrav

  Dokumentasjonskrav

  Når du har fått tildelt studieplass fra Utdanningsdirektoratet, må originale vitnemål i pdf-format lastes opp i søknadssystemet til NHH.

  Dokumentasjon på høyere utdanning jf. krav i Barnehagelovens § 17. Styrer.

 • Studieavgift og kostnader

  Studieavgift og kostnader

  Utdanningsdirektoratet dekker studieavgiften.

  Pensum og evt. oppholds- og reiseutgifter skal dekkes av barnehageeier.

   

 • Omfang og varighet

  Omfang og varighet

  Modulen er på mastergradsnivå, og har et omfang lik 30 studiepoeng.

  Modulen består av i alt 25 dager fordelt over 9 samlinger - totalt ca. 150 undervisningstimer.

  Modulen er fordelt på 3 semester.