Barnehage- og skolemiljø og ledelse

Barnehage- og skolemiljø og ledelse

Har du gjennomført den nasjonale styrer- eller rektorutdanningen og ønsker å utvikle deg videre som leder?

Om studiet

Studiepoeng
15
Grad
På masternivå
Studiestart
27. september 2023

Monica Rydland_foto Helge Skodvin_750px.jpg

Barnehage- og skolemiljø og ledelse bygger på de utfordringer ledere i barnehager og skoler står ovenfor for å sikre et velfungerende miljø som fremmer mestring, læring og trivsel.

Studiet skal gi deg som er barnehage- og skoleleder kompetansen som er nødvendig for å se muligheter og løse utfordringer, og føre til konkret forbedring og endring ved din skole eller barnehage.

Studiet skal gi kompetanse som er nødvendig for å:

  • fremme trygge og gode barnehage- og skolemiljø
  • forebygge mistrivsel og krenkelser
  • håndtere mistrivsel og krenkelser i egen barnehage eller skole
  • utvikle et inkluderende lokalmiljø

Målgruppe

Modulen passer for barnehage- og skoleledere som har gjennomført den nasjonale rektorutdanningen, styrerutdanningen eller tilsvarende program på 30 studiepoeng.

 

Om studiet

Studiepoeng
15
Grad
På masternivå
Studiestart
27. september 2023

FAGEMNE/-moduler

Denne modulen kan brukes som fagemne/-modul i Executive Master i Ledelse.

Les mer om Executive Master i Ledelse

 

Verdt å vite

  • Studiested Bergen
  • Studieplassene er finansiert av Utdanningsdirektoratet og er en del av Utdanningsdirektoratet sitt studietilbud
  • Modulen har et omfang på 15 studiepoeng på masternivå, og består av fire samlinger på i alt 11 dager
  • Ved flere søkere enn studieplasser blir styrere og rektorer prioritert foran andre ledere

Ta kontakt

Samlingsoversikt

27.09.-29.09.2023 Fenomen og prosesstilnærming: Din rolle som leder for å sikre trygge og gode miljø i barnehage og skole
08.11.-10.11.2023 Lederen som fasilitator for psykologisk trygghet og læring
14.02.-16.02.2024 Den viktige overgangsfasen. Fra barn til elev - fra barnehage- til skolemiljø
18.-19.04.0224 Workshop med AFF, fra ord til handling
10.05.2024 Innlevering prosjektoppgave
21.05.-04.06.2024 Utlevering og innlevering av caseoppgave