Barnehage- og skolemiljø og ledelse

Barnehage- og skolemiljø og ledelse

Har du gjennomført den nasjonale styrer- eller rektorutdanningen og ønsker å utvikle deg videre som leder?

Om studiet

Studiepoeng
15
Grad
På masternivå
Søknadsperiode
Søknadsfrist 3. april 2024
Studiestart
25. september 2024

Monica Rydland_foto Helge Skodvin_750px.jpg

Barnehage- og skolemiljø og ledelse bygger på de utfordringer ledere i barnehager og skoler står ovenfor for å sikre et velfungerende miljø som fremmer mestring, læring og trivsel.

Studiet skal gi deg som er barnehage- og skoleleder kompetansen som er nødvendig for å se muligheter og løse utfordringer, og føre til konkret forbedring og endring ved din skole eller barnehage.

Studiet skal gi kompetanse som er nødvendig for å:

  • fremme trygge og gode barnehage- og skolemiljø
  • forebygge mistrivsel og krenkelser
  • håndtere mistrivsel og krenkelser i egen barnehage eller skole
  • utvikle et inkluderende lokalmiljø

Målgruppe

Modulen passer for barnehage- og skoleledere som har gjennomført den nasjonale rektorutdanningen, styrerutdanningen eller tilsvarende program på 30 studiepoeng.

Om studiet

Studiepoeng
15
Grad
På masternivå
Søknadsperiode
Søknadsfrist 3. april 2024
Studiestart
25. september 2024

FAGEMNE/-moduler

Denne modulen kan brukes som fagemne/-modul i Executive Master i Ledelse.

Les mer om Executive Master i Ledelse

 

Verdt å vite

  • Studiested Bergen
  • Studieplassene er finansiert av Utdanningsdirektoratet og er en del av Utdanningsdirektoratet sitt studietilbud
  • Modulen har et omfang på 15 studiepoeng på masternivå, og består av fire samlinger på i alt 11 dager
  • Tilbudet er for styrere og assisterende styrere i barnehage, rektorer og andre ledere som jobber i grunnskolen eller videregående opplæring. Ved flere søkere enn studieplasser blir styrere og rektorer prioritert foran andre ledere.

Ta kontakt

Samlingsoversikt

25.09.-27.09.2024 Fenomen og prosesstilnærming: Din rolle som leder for å sikre trygge og gode miljø i barnehage og skole
06.11.-08.11.2024 Lederen som fasilitator for psykologisk trygghet og læring
12.02.-14.02.2025 Den viktige overgangsfasen. Fra barn til elev - fra barnehage- til skolemiljø
09.04.-10.04.2025 Workshop med AFF, fra ord til handling
28.04.2025 Innlevering prosjektoppgave
12.05.-26.05.2025 Utlevering og innlevering av caseoppgave