Barnehage- og skolemiljø og ledelse

Barnehage- og skolemiljø og ledelse

Har du gjennomført den nasjonale styrer- eller rektorutdanningen og ønsker å utvikle deg videre som leder?

Om studiet

Studiepoeng
15
Grad
På masternivå
Søknadsperiode
Fulltegnet
Studiestart
25. september 2024

Monica Rydland_foto Helge Skodvin_750px.jpg

Barnehage- og skolemiljø og ledelse bygger på de utfordringer ledere i barnehager og skoler står ovenfor for å sikre et velfungerende miljø som fremmer mestring, læring og trivsel.

Studiet skal gi deg som er barnehage- og skoleleder kompetansen som er nødvendig for å se muligheter og løse utfordringer, og føre til konkret forbedring og endring ved din skole eller barnehage.

Studiet skal gi kompetanse som er nødvendig for å:

  • fremme trygge og gode barnehage- og skolemiljø
  • forebygge mistrivsel og krenkelser
  • håndtere mistrivsel og krenkelser i egen barnehage eller skole
  • utvikle et inkluderende lokalmiljø

Målgruppe

Modulen passer for barnehage- og skoleledere som har gjennomført den nasjonale rektorutdanningen, styrerutdanningen eller tilsvarende program på 30 studiepoeng.

Om studiet

Studiepoeng
15
Grad
På masternivå
Søknadsperiode
Fulltegnet
Studiestart
25. september 2024

FAGEMNE/-moduler

Denne modulen kan brukes som fagemne/-modul i Executive Master i Ledelse.

Les mer om Executive Master i Ledelse

 

Verdt å vite

  • Studiested Bergen
  • Studieplassene er finansiert av Utdanningsdirektoratet og er en del av Utdanningsdirektoratet sitt studietilbud
  • Modulen har et omfang på 15 studiepoeng på masternivå, og består av fire samlinger på i alt 11 dager
  • Tilbudet er for styrere og assisterende styrere i barnehage, rektorer og andre ledere som jobber i grunnskolen eller videregående opplæring. Ved flere søkere enn studieplasser blir styrere og rektorer prioritert foran andre ledere.

Ta kontakt

Samlingsoversikt

25.09.-27.09.2024 Fenomen og prosesstilnærming: Din rolle som leder for å sikre trygge og gode miljø i barnehage og skole
06.11.-08.11.2024 Lederen som fasilitator for psykologisk trygghet og læring
12.02.-14.02.2025 Den viktige overgangsfasen. Fra barn til elev - fra barnehage- til skolemiljø
09.04.-10.04.2025 Workshop med AFF, fra ord til handling
28.04.2025 Innlevering prosjektoppgave
12.05.-26.05.2025 Utlevering og innlevering av caseoppgave