Søkeprosess

Slik søker du om opptak til barnehage- og skolemiljø og ledelse

For å kunne vurdere din søknad må du legge ved dokumentasjon som viser at du oppfyller opptakskravet.

Søknaden må være komplett dokumentert for å bli behandlet.

DOKUMENTASJON

  • CV 
  • Vitnemål og karakterutskrift fra høyere utdanning. 

NHH har automatisk tilgang til resultater fra andre høyskoler og universiteter av nyere dato.

Har du utdanning fra private skoler (eks. BI) eller utenlandske utdanningsinstitusjoner, må du laste opp kopi av vitnemålet ditt som vedlegg til søknaden. Karakterutskrift alene er ikke godkjent dokumentasjon på fullført og bestått grad.

  • Bekreftelse på nødvendig yrkespraksis /nåværende arbeidsforhold.

Bekreftelsen må inneholde varighet, stilling og signatur fra arbeidsgiver ved leder eller personalavdeling. CV eller arbeidsavtale er ikke godkjent dokumentasjon på yrkespraksis.

Merk: Vi opplever ofte at vårt system definerer hotmail og yahoo adresser som spam. Vi anbefaler at du bruker annen e-postadresse hvis du har dette.

Dokumentasjonskontroll av vitnemål og attester

Du er selv ansvarlig for at dokumentene du laster opp når du søker om opptak er korrekte.

Bruk av falske dokument er omfattet av straffelovens § 361 og § 362 og blir meldt til politiet.

Ta kontakt