Praktisk informasjon

Mål, læringsutbytte, vurderingsform og fagtema for studiet barnehage- og skolemiljø og ledelse

 • Forkunnskap

  Forkunnskap

  Studiet er for barnehage- og skoleledere som har gjennomført den nasjonale rektorutdanningen, styrerutdanningen eller tilsvarende lederutdanning på 30 studiepoeng.

 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  Av utdanningsbakgrunn kreves enten:

  • Bachelorgrad
  • Cand. mag-grad
  • Annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang
  • Utdanning som i henhold til § 3-5 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

  I spesielle tilfeller kan andre dokumenterte kvalifikasjoner vurderes som helt eller delvis likeverdig med eventuelle mangler i utdanningsløpene nevnt ovenfor.

  Andre kvalifikasjoner:

  • I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis.
  • Modulen passer for barnehage- og skoleledere som har gjennomført den nasjonale rektorutdanningen, styrerutdanningen eller tilsvarende program på 30 studiepoeng.

  Ytterlige krav til opptak er fastsatt av Utdanningsdirektoratet:

  • Styrere og rektorer prioriteres foran andre ledere i barnehager og skoler. Med styrere og rektorer menes også ledere med stillingstitler som virksomhetsleder, enhetsleder, daglig leder eller lignende. Ved oversøkning av styrere og rektorer, skal styrere og rektorer fra kommuner i Oppfølgingsordningen prioriteres. Deretter skal det gjøres loddtrekning.
  • Andre ledere enn styrere og rektorer prioriteres på samme måte, dvs. lederne i Oppfølgingsordningen prioriteres. Deretter skal det gjøres loddtrekning. Assisterende styrere og assisterende rektorer havner i gruppen med andre barnehage- og skoleledere.
 • Obligatorisk deltakelse

  Obligatorisk deltakelse

  Det stilles krav til obligatorisk oppmøte på samlingene.

 • Varighet, omfang og nivå

  Varighet, omfang og nivå

  Modulen har et omfang på 15 studiepoeng på masternivå.

  Modulen består av fire samlinger på i alt 11 dager.

 • Kostnader

  Kostnader

  Utdanningsdirektoratet dekker studieavgift og semesteravgift.

  Pensum og reiseutgifter skal dekkes av deltaker/skoleeier.

  Det er ingen stipend- eller vikarordning for den enkelte deltaker for dette videreutdanningstilbudet.