Ledelsesprogrammet

Ledelsesprogrammet gir deg innsikt, kunnskap og ferdigheter for utvikling av eget lederskap.

Om studiet

Studiepoeng
30
Grad
På masternivå
Søknadsperiode
31. januar-14. juni 2024. Løpende opptak
Studiestart
28. august 2024

Rydland og Engesæth_750px.jpg

Modulen bygger på praksis og læring gjennom interaksjon, refleksjon og utprøving av ferdigheter. Studiet har ingen tradisjonell eksamen men en individuell refleksjonsoppgave og en caseoppgave som løses i team. Fordyp deg i forskningsbasert teori og utforsk hvordan dette kan anvendes i egen lederhverdag – eller ta studiet som forberedelse til en fremtidig lederrolle.

Bedrifter og organisasjoner står i dag ovenfor økt endringstakt og omstillingskrav grunnet endringer i teknologi, kunde- og brukeradferd, regulatoriske forhold og virksomhetsmodeller. Kravet er å bli mer tilpasningsdyktige og dynamiske, samtidig som man øker egen innovasjonsevne. Det er nødvendig å utforske nye måter å jobbe på, for å  bygge kompetansen som trengs for fremtiden. Særlig viktig er dette for ledere som må tilegne seg nye ferdigheter, samtidig som de tilrettelegger for nye måter å jobbe på.

Ledelsesprogrammet tar utgangspunkt i den arbeidshverdagen ledere erfarer i møte med økte omstillings- og innovasjonskrav, uforutsigbarhet, dilemmaer og ulike forventninger fra ledere, eiere, kunder eller brukere, samarbeidspartnere, kollegaer og medarbeidere.

Former fremtidens helsetilbud

Studiet er et samarbeid mellom NHH og AFF. Sammensetningen kombinerer på unikt vis forskningsfaglig forankring med en pedagogisk tilnærming, som vektlegger at innsikt blir omgjort til reelle endringer i tankesett og ferdigheter.

Modulen gir deg ny og relevant kunnskap, ferdigheter og verktøy for å håndtere lederskapet ditt. Møter med engasjerende forelesere tilfører økt teoretisk innsikt i relevant og oppdatert ledelsesforskning. Ledelsesprogrammet er også en treningsarena for å prøve ut og reflektere over teoriene, modellene og verktøyene som blir presentert. Det faglige stoffet knyttes derfor kontinuerlig til, og anvendes på, din egen arbeidssituasjon og rolleutførelse.

BYGG VERDIFULLT NETTVERK

Studiet er en naturlig møteplass for ledere fra en rekke bransjer og sektorer, og vi legger opp til mye interaksjon mellom deltakere og fagressurser. Ledere og ressurspersoner fra interessante virksomheter inviteres inn for å dele sine erfaringer med å håndtere ledelse i en stadig mer kompleks og sammensatt kontekst.

HVEM ER STUDIET FOR?

Studiet retter seg  mot ledere og nøkkelpersoner i både privat og offentlig sektor, som ønsker å utforske, utfordre og utvikle sitt lederskap.

Om studiet

Studiepoeng
30
Grad
På masternivå
Søknadsperiode
31. januar-14. juni 2024. Løpende opptak
Studiestart
28. august 2024

Fagemner/moduler

Dette emnet kan brukes som fagemne/-modul i Executive Master i Ledelse.

Les mer om Executive Master i Ledelse

 

VERDT Å VITE

  • Undervisningssted: Bergen
  • Studieavgift kr. 120 000
  • Er dere flere fra samme bedrift som ønsker å gå på studiet?
    Ta kontakt for bedriftsavtale.

Kontakt oss

Oversikt over studie

28.08.-30.08.2024 Mitt lederskap
24.10.-25.10.2024 Ledelse: Fenomen og kontekst
27.11.-29.11.2024 Ledelse: Mål og mening
29.01.-31.01.2025 Ledelse: Samspill og konflikt
05.03-07.03.2025 Ledelse i bevegelse
02.04.-04.04.2025 Ledelse av grupper og team
21.05.-23.05.2025 Mobilisering for neste steg
04.06.2025 Innlevering av refleksjonsoppgave
19.06.-20.06.2025 Samskaping av læring