Ledelsesprogrammet

Ledelsesprogrammet gir deg innsikt, kunnskap og ferdigheter for utvikling av eget lederskap.

Om studiet

Studiepoeng
30
Grad
På masternivå
Studiestart
Høst 2024

Rydland og Engesæth_750px.jpg

Modulen bygger på praksis og læring gjennom interaksjon, refleksjon og utprøving av ferdigheter. Studiet har ingen tradisjonell eksamen men en individuell refleksjonsoppgave og en caseoppgave som løses i team. Fordyp deg i forskningsbasert teori og utforsk hvordan dette kan anvendes i egen lederhverdag – eller ta studiet som forberedelse til en fremtidig lederrolle.

Bedrifter og organisasjoner står i dag ovenfor økt endringstakt og omstillingskrav grunnet endringer i teknologi, kunde- og brukeradferd, regulatoriske forhold og virksomhetsmodeller. Kravet er å bli mer tilpasningsdyktige og dynamiske, samtidig som man øker egen innovasjonsevne. Det er nødvendig å utforske nye måter å jobbe på, for å  bygge kompetansen som trengs for fremtiden. Særlig viktig er dette for ledere som må tilegne seg nye ferdigheter, samtidig som de tilrettelegger for nye måter å jobbe på.

Ledelsesprogrammet tar utgangspunkt i den arbeidshverdagen ledere erfarer i møte med økte omstillings- og innovasjonskrav, uforutsigbarhet, dilemmaer og ulike forventninger fra ledere, eiere, kunder eller brukere, samarbeidspartnere, kollegaer og medarbeidere.

Former fremtidens helsetilbud

Studiet er et samarbeid mellom NHH og AFF. Sammensetningen kombinerer på unikt vis forskningsfaglig forankring med en pedagogisk tilnærming, som vektlegger at innsikt blir omgjort til reelle endringer i tankesett og ferdigheter.

Modulen gir deg ny og relevant kunnskap, ferdigheter og verktøy for å håndtere lederskapet ditt. Møter med engasjerende forelesere tilfører økt teoretisk innsikt i relevant og oppdatert ledelsesforskning. Ledelsesprogrammet er også en treningsarena for å prøve ut og reflektere over teoriene, modellene og verktøyene som blir presentert. Det faglige stoffet knyttes derfor kontinuerlig til, og anvendes på, din egen arbeidssituasjon og rolleutførelse.

BYGG VERDIFULLT NETTVERK

Studiet er en naturlig møteplass for ledere fra en rekke bransjer og sektorer, og vi legger opp til mye interaksjon mellom deltakere og fagressurser. Ledere og ressurspersoner fra interessante virksomheter inviteres inn for å dele sine erfaringer med å håndtere ledelse i en stadig mer kompleks og sammensatt kontekst.

HVEM ER STUDIET FOR?

Studiet retter seg  mot ledere og nøkkelpersoner i både privat og offentlig sektor, som ønsker å utforske, utfordre og utvikle sitt lederskap.

Om studiet

Studiepoeng
30
Grad
På masternivå
Studiestart
Høst 2024

Fagemner/moduler

Dette emnet kan brukes som fagemne/-modul i Executive Master i Ledelse.

Les mer om Executive Master i Ledelse

 

VERDT Å VITE

  • Undervisningssted: Bergen
  • Studieavgift kr. 120 000
  • Er dere flere fra samme bedrift som ønsker å gå på studiet? Ta kontakt for mer informasjon.

Kontakt oss

Oversikt over studie

21.08.-23.08.2023 Mitt lederskap
26.10.-27.10.2023 Ledelse: Fenomen og kontekst
11.12-13.12.2023 Ledelse: Mål og mening
15.01.-17.01.2024 Ledelse i bevegelse
06.03-08.03.2024 Ledelse: Samspill og konflikt
08.04.-10.04.2024 Ledelse av grupper og team
13.05.-15.05.2024 Mobilisering for neste steg
06.06.2024 Innlevering av refleksjonsoppgave
20.06.-21.06.2024 Samskaping av læring