Former fremtidens helsetilbud

Rebekka Ljosland
– Jeg blir aldri ferdig utlært, og videreutdanning er spesielt viktig i en sektor som endres raskt. Da er god ledelse særdeles viktig, sier Strategi- og samhandlingsdirektør på Haraldsplass Diakonale Sykehus, Rebekka Ljosland. Foto: Ove Sjøstrøm
Av Ove Sjøstrøm

17. februar 2023 10:44

Former fremtidens helsetilbud

Med stadig flere eldre pasienter og strammere økonomi, må ledere i helsesektoren utfordre gamle tanke- og handlingsmønstre. En av disse lederne er strategidirektør Rebekka Ljosland.

– Å være leder i helsesektoren er en krevende oppgave, men jeg kan ikke tenke meg en mer givende og viktig jobb, sier Rebekka Ljosland, Strategi- og samhandlingsdirektør på Haraldsplass Diakonale Sykehus.

Den tidligere byråden for helse og omsorg i Bergen kommune har alltid hatt et brennende engasjement for helsesektoren, både som sykepleier og helsepolitiker.

– Blir aldri ferdig utlært

Å ta steget fra sykepleier, via lokalpolitikken til toppleder, krever også oppdatert kunnskap innen innovasjon, strategi og ledelse. Ljosland valgte Ledelsesprogrammet fra NHH Executive som en del av videreutdanningen.

– Som en del av sykehusledelsen må jeg ha gode verktøy. I en slik jobb holder det ikke med bare stå-på-vilje og entusiasme, sier hun og legger til:

– Som leder er det viktig med teoretisk og praktisk anvendbar kunnskap. Vi står i kontinuerlige endringsprosesser i helsesektoren, og da gjelder å ha et faglig rammeverk og gode verktøy for ledelse for å kunne gjøre jobben.

– Jeg blir aldri ferdig utlært, og videreutdanning er spesielt viktig i en sektor som endres raskt. Da er god ledelse særdeles viktig.

Søk om opptak til Ledelsesprogrammet

Bruker deltakernes egne erfaringer

Monica Rydland. Foto: Helge Skodvin
– Ledelsesprogrammet gir ikke bare deg nyttige verktøy i jobben du står i nå, men åpner også døren til andre utdanningsprogrammer, sier programleder Monica Rydland. Arkivfoto: Helge Skodvin

Ledelsesprogrammet hos NHH Executive er et samarbeid mellom NHH og AFF. Sistnevnte står bak det kjente Solstrandprogrammet for ledere.

– Styrken med Ledelsesprogrammet er at vi tar det beste fra to verdener, sier Monica Rydland, programleder hos NHH Executive.

– AFF er veldig gode på alt som går på tankesett hos en leder, og hva som gjør at man tør å gå fra ord til handling. NHH bidrar med det siste innen forskning og teori rundt ledelse, forklarer hun.

– En av bærebjelkene i dette programmet er å gi deltakerne ny innsikt i ledelse. Det skjer blant annet gjennom studentenes erfaringer og refleksjoner rundt eget virke som leder. I tillegg tar vi med oss fersk forskning og aktuell teori om ledelse inn i undervisningen. Vi bruker også mye casearbeid underveis.

Ledelsesprogrammet varer i ett år og har sju samlinger. Modulen kan brukes som en del av den nye fleksible masteren, Executive master i ledelse.

– Ledelsesprogrammet gir ikke bare deg nyttige verktøy i jobben du står i nå, men åpner også døren til andre utdanningsprogrammer, sier Rydland.

Innovasjon og prioriteringer

Helsesektoren ha mange sterke interessegrupper og er under debatt og omorganisering nesten kontinuerlig.

– Sykehusverden er ganske krevende. Vi må spare der vi kan spare, og det er egentlig alle tenkelige steder, sier Ljosland og peker på utfordringer som må løses i nær fremtid:

– Det er en stor økning i andelen eldre pasienter allerede nå. De blir stadig flere, og har behov for enda mer komplekse tjenester fra både sykehus og kommuner. Når det i tillegg er mangel på helsepersonell og strammere økonomi må vi prioritere det viktigste.

– Da må vi som ledere våge å være modige. På Haraldsplass har vi lenge brukt teknologi som et viktig hjelpemiddel. Vi må løse utfordringer på andre måter enn vi har gjort tidligere, noe helsepersonellkommisjonen også er helt tydelige på.

Både innovasjon og strategi og er en del av Ledelsesprogrammet. Begge deler er svært relevant for Ljosland.

– Å ha solid kunnskap rundt disse temaene er helt nødvendig for en leder i helsesektoren. Ledelsesprogrammet har en fin blanding av teori basert på fersk forskning, praktisk trening og selvrefleksjon rundt egen lederrolle, sier hun og trekker frem en annen bonus: medstudentene.

– De kommer fra mange ulike bransjer, og de bringer med seg andre perspektiver på samme type utfordringer som jeg står i. Å bli utfordret, er svært nyttige i mitt eget lederskap. Nettverksbyggingen på denne type videreutdanningsprogrammer er dessuten helt unikt, understreker hun.

Hva er godt lederskap?

Ljosland har også stor sans for at Ledelsesprogrammet åpner opp for selvrefleksjon over egen lederrolle.

– Som leder står man i mange motstridende forventninger fra ulike hold, både internt og fra omgivelsene. Da må man tørre å utfordre, søke innspill fra pasienter og brukere, ta beslutninger og involvere organisasjonen.

– Hva tok du med deg fra politikken inn i lederrollen?

– Det er ganske mange likheter mellom de to rollene. På samme måte som eksempelvis en byråd må ha med seg bystyret i alle viktige beslutninger, må alle andre ledere også ha med seg organisasjonen. Du kan ikke bare kjøre et løp på egen hånd, sier hun og legger til:

– Du kan være så innovativ du bare vil, men hvis du ikke har med deg folkene, og blir et lag, så skjer det ingenting.

– Hvorfor er selvrefleksjon nyttig for en leder?

– Skal man bli en god leder, må man jobbe med seg selv hele tiden, søke tilbakemeldinger på godt og vondt, og by litt på seg selv, sier hun og legger til:

– Men vi må også få lov til å være mennesker. Og det tenker jeg at Ledelsesprogrammet har understreket ekstra. Vi er bare helt vanlige folk med plusser og minuser. Men vi har satt oss i en posisjon der vi skal lede andre mennesker. Det krever at vi tar oppgaven på alvor, og er i stand til å reflektere over hvordan vi fungerer i lederrollen.

Les mer om Ledelsesprogrammet ved NHH Executive

Les mer om Executive Master i ledelse ved NHH Executive