Bærekraftig business

Lær hvordan du kan gjøre bærekraft til lønnsomme forretningsmuligheter og strategiske konkurransefortrinn.

Om studiet

Studiepoeng
30
Søknadsperiode
Opptaksdatoer: 11.07. og 26.07.2024
Studiestart
26. august 2024

Sosiale og miljømessige utfordringer endrer konkurransebildet, og bærekraft påvirker i dag alle bedrifters strategier, forretningsmodeller og styringspraksiser.

En sterk pådriver for dette er EUs taksonomi, direktivet om rapportering av bærekraft i selskaper (CSRD) og krav om dobbelt vesentlighet. I tillegg er forventningene fra kunder, investorer, andre finansinstitusjoner og storsamfunnet endret.

Forskning viser i økende grad at bedriftene som lykkes med å integrere bærekraft i virksomhetene sine kan oppnå fordeler i markedet og redusere viktige risikoer. Og de siste årene har vi vært vitne til en rask utvikling i utformingen av bærekraftige og lønnsomme strategier og forretningsmodeller.

Denne mastermodulen lærer deg hvordan du kan utnytte denne kunnskapen til å hjelpe bedrifter til å forene bærekraft og lønnsomhet. Du lærer hvordan bedrifter kan analysere omgivelsene sine, utforme bærekraftige forretningsstrategier som bygger konkurransekraft og rapportere disse endringene i henhold til de nye rapporteringskravene.

Modulen gir deg perspektiver, rammeverk og verktøy for å rigge virksomheter for fremtiden med hensyn til bærekraftig verdiskaping og å håndtere regulatoriske krav. Du får en dypere forståelse av verktøykassen til bærekraftig og sirkulær business, og du tilegner deg kunnskap for å gjøre om bærekraftsutfordringer til lønnsomme forretningsmuligheter og dermed gi virksomheten et strategisk konkurransefortrinn.

Målgruppe

Studiet retter seg mot ledere i privat, offentlig og frivillig sektor som står overfor utfordringer knyttet til bærekraft og innovasjon. Det er også relevant for fagpersoner som arbeider med slike temaer, samt andre ledere som enten har eller ønsker å påta seg ansvar innen lederroller med fokus på utvikling eller evaluering av bærekraft og bedriftsstrategier.

En sentral ambisjon i studiet er å skape en mangfoldig sammensetning av studenter fra ulike sektorer og bransjer, og at dette mangfoldet skal bidra til en positiv læringsdynamikk som øker studentenes læringsutbytte. Dette oppnås ved at studentene har muligheten til å dele kunnskap og erfaringer på tvers av bransjer, sektorer og fagområder. Gjennom denne utvekslingen kan studentene utfordre hverandre, organisasjonenes perspektiver og praksis, og dermed oppnå læring og personlig utvikling.

Om studiet

Studiepoeng
30
Søknadsperiode
Opptaksdatoer: 11.07. og 26.07.2024
Studiestart
26. august 2024

Informasjonsmøte Executive Master i ledelse

Bli med oss på informasjonsmøte 12. august kl. 11.30-12.00. For å delta vennligst legg inn ditt navn og din e-post.

Verdt å vite

  • Studieavgift: kr 150 000
  • Undervisning i Bergen og Oslo
  • Er dere flere fra samme bedrift som ønsker å gå på studiet?
    Ta kontakt for bedriftsavtale.

Kontakt oss

Samlingsoversikt (Med forbehold om endring)

26.08-27.08.2024

NHH Campus, Bergen

Fagtema 1: Bærekraftig business; hva, hvorfor, hvordan og hva så

14.10.-15.10.2024

Oslo

Fagtema 2: Erkjenn hva bærekraftig business betyr for virksomheter

29.11.-30.11.2024

NHH Campus, Oslo

Fagtema 3: Test deg frem til bærekraftig business

10.02.-14.02.2025

Tyskland

Fagtema 4: Bærekraftseventyr i Tyskland

05.05.-06.05.2025

NHH Campus, Bergen

Fagtema: Rigg virksomheten for bærekraftig business

13.06.2025

NHH Campus, Bergen

Presentasjon av oppgave