Bærekraftig business

Lær hvordan du kan forvandle bærekraftsutfordringer til lønnsomme forretningsmuligheter og strategiske konkurransefortrinn.

Lars Jacob Tynes Pedersen og Sveinung Jørgensen. Foto: Hallvard Lyssand
Lars Jacob Tynes Pedersen og Sveinung Jørgensen. Foto: Hallvard Lyssand

Om studiet

Studiepoeng
30
Søknadsperiode
13. februar til 1. juni 2024. Løpende opptak
Studiestart
26. august 2024

Alle bedrifter og andre organisasjoner er berørt av bærekraftsproblemet. Sosiale og miljømessige utfordringer endrer konkurransebildet gjennom nye lover og reguleringer, endrede kundeforventninger, større krav til gjennomsiktighet overfor investormarkedet og storsamfunnet for øvrig. 

Forskning viser i økende grad at bedriftene som lykkes med å integrere bærekraft i virksomhetene sine kan oppnå fordeler i markedet. De siste årene har vi vært vitne til en rask utvikling i utformingen av bærekraftige og lønnsomme strategier og forretningsmodeller.

Mastermodulen lærer deg hvordan du kan utnytte denne kunnskapen til å hjelpe bedrifter til å forene bærekraft og lønnsomhet. Du lærer hvordan bedrifter kan analysere omgivelsene sine og utforme bærekraftige forretningsstrategier som bygger konkurransekraft.

Modulen gir deg perspektiver, rammeverk og verktøy for å rigge virksomheter for fremtiden med hensyn til bærekraftig verdiskaping. Du får en dypere forståelse av verktøykassen til bærekraftig og sirkulær business, og du tilegner deg kunnskap for å gjøre om bærekraftsutfordringer til lønnsomme forretningsmuligheter og dermed gi virksomheten et strategisk konkurransefortrinn.

Målgruppe

Studiet retter seg mot ledere i privat, offentlig og frivillig sektor som står overfor utfordringer knyttet til bærekraft og innovasjon. Det er også relevant for fagpersoner som arbeider med slike temaer, samt andre ledere som enten har eller ønsker å påta seg ansvar innen lederroller med fokus på utvikling eller evaluering av bærekraft og bedriftsstrategier.

En sentral ambisjon i studiet er å skape en mangfoldig sammensetning av studenter fra ulike sektorer og bransjer, og at dette mangfoldet skal bidra til en positiv læringsdynamikk som øker studentenes læringsutbytte. Dette oppnås ved at studentene har muligheten til å dele kunnskap og erfaringer på tvers av bransjer, sektorer og fagområder. Gjennom denne utvekslingen kan studentene utfordre hverandre, organisasjonenes perspektiver og praksis, og dermed oppnå læring og personlig utvikling.

Om studiet

Studiepoeng
30
Søknadsperiode
13. februar til 1. juni 2024. Løpende opptak
Studiestart
26. august 2024

Verdt å vite

 • Studieavgift: kr 150 000
 • Undervisning i Bergen og Oslo
 • Er dere flere fra samme bedrift som ønsker å gå på studiet?
  Ta kontakt for bedriftsavtale.
 • Vi deler ut et stipend

  Vi deler ut et stipend

  Stipend for bærekraftig business

  Søknadsfrist for stipend: 1. mai 2024.

  NHH Executive tilbyr et stipend på studiet i bærekraftig business. Stipendet vil bli tildelt ledere i frivillige/sosiale organisasjoner.

  Stipendet er ment for søkere som ellers ikke ville hatt anledning til å delta på studiet.

  Utover å være ansatt i sosialt ansvarlige selskaper, må kandidatene også tilfredsstille de ordinære opptakskriteriene. De må være en del av ledelsen i en organisasjon som opererer enten nasjonalt eller internasjonalt med oppdrag av stor sosial betydning.

  Stipendet vil bli tildelt etter vurdering av søknaden. Vi vektlegger følgende:

  • Selskapets sosiale bidrag og effekt
  • En helhetsvurdering knyttet til deltakerens rolle i studentgruppen

  Vi ber om en detaljert presentasjon av selskapet som søkeren representerer (målgruppe, størrelse, etc.) samt selskapets ambisjoner og hvordan studiet kan bidra til realisering av målene over.

Kontakt oss

Samlingsoversikt (Med forbehold om endring)

26.08-27.08.2024

NHH Campus, Bergen

Fagtema 1: Bærekraftig business; hva, hvorfor, hvordan og hva så

14.10.-15.10.2024

Oslo

Fagtema 2: Erkjenn hva bærekraftig business betyr for virksomheter

29.11.-30.11.2024

NHH Campus, Oslo

Fagtema 3: Test deg frem til bærekraftig business

10.02.-14.02.2025

Tyskland

Fagtema 4: Bærekraftseventyr i Tyskland

05.05.-06.05.2025

NHH Campus, Bergen

Fagtema: Rigg virksomheten for bærekraftig business

13.06.2025

NHH Campus, Bergen

Presentasjon av oppgave