– Ekstremsport for klima og bærekraft

Lars Erik Lund. Foto: Kolonihaven Studio
– Bærekraftsprogrammet ble en real vekker for meg, sier Lars Erik Lund, konserndirektør, strategi og bærekraft i Veidekke..
Av Ove Sjøstrøm. Foto: Veidekke/Kolonihaven Studio/NHH

7. februar 2023 13:09

– Ekstremsport for klima og bærekraft

Å jobbe med bærekraft i en bransje som representerer 40 prosent av verdens klimautslipp, er utfordrende. Store utfordringer krever ny og oppdatert kunnskap.

–  Vi har jobbet med bærekraft og samfunnsansvar de siste 20 årene, sier Lars Erik Lund, konserndirektør, strategi og bærekraft i Veidekke.

– Men de tradisjonelle forretningsmodellene vi var en del av, tok ikke høyde for en helhetlig tilnærming til bærekraft, fortsetter han.

Tok videreutdanning

Konserndirektøren for strategi og bærekraft er utdannet siviløkonom fra NHH og fant etter hvert ut at han trengte mer og oppdatert kunnskap. I 2021 valgte Lund å sette seg på skolebenken på ny for å gjennomføre bærekraftsprogrammet Sustainable Business Strategy hos NHH Executive.

Programmet går over 12 måneder og er et deltidsstudium som gir 30 studiepoeng på masternivå. Studentene har fem samlinger og en studietur til utlandet.

Søk Sustainable Business Strategy

– Bærekraftsprogrammet ble en real vekker for meg, sier Lund og utdyper:

– Å møte utfordringer rundt korrupsjon, prissamarbeid, et inkluderende arbeidsliv, ressursbruk, sløsing og redusert klimafotavtrykk, krever nye forretningsmodeller og en ny måte å tenke på.

Har stor innflytelse

Globalt står bygg og anlegg for 40 prosent av de totale klimautslippene. I Skandinavia er Veidekke en av de største entreprenørene med 8000 ansatte og hadde 37 milliarder kroner i omsetning i 2021.

– Vi tilhører en bransje som har et stort klimaavtrykk, og vi er organisasjoner som har innflytelse på omverden, sier Lund, som understreker

store muligheter for påvirkning og endring med en slik posisjon.

– Vi er til stede i hele verdikjeden. Vi graver, legger asfalt, transporterer materialer, bruker sement og legger til rette for energibruk i små og store bygg. I den forstand er det vi driver med ekstremsport for bærekraft og for klimaet.

– Hvordan jobber dere med bærekraft som handler om klimautslipp?

– Vi jobber kontinuerlig med forbedringer. Et eksempel er nye og biologiske bindemidler i asfalt som skal erstatte petroleumsprodukter. Et annet satsingsområde er sirkulærøkonomi, forklarer Lund.

– Et av selskapene våre ser på hvordan vi kan bruke betongen fra rivingsprosjekter til ny betong. Vi jobber med fundamenter til havvindturbiner, og vi forsøker å gjøre bygg utslippsfrie. Det handler om rett bruk av materialer, energioptimalisering og andre gode løsninger.

– Det er nå det begynner

Lars Jacob Tynes Pedersen og Sveinung Jørgensen. Arkivfoto
Lars Jacob Tynes Pedersen og Sveinung Jørgensen har det faglige ansvaret for Sustainable Business Strategy hos NHH Executive.

Bærekraftsprogrammet Sustainable Business Strategy har aldri vært mer aktuelt enn nå.

– Det er nå det begynner. Alle virksomheter i offentlig og privat sektor må forholde seg til bærekraftspørsmål fremover, sier Sveinung Jørgensen, førsteamanuensis ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap og Centre for Sustainable Business ved NHH. 

Han trekker frem den nye åpenhetsloven og EU-taksonomien som ble innført 1. januar. Begge er regulatoriske og setter krav til blant annet rapportering om hva virksomhetene gjør når det kommer til bærekraft.

– Det gjør kunnskap rundt bærekraft spesielt verdifullt nå. Også det som skjer rundt energi- og ressurssituasjonen påvirker oss. Når fremtiden er usikker, må vi ha gode verktøy for å omstille oss.

I tospann med professor Lars Jacob Tynes Pedersen, fra samme institutt og forskningssenter, er de snart i gang med et nytt kull på Sustainable Business Strategy.

–  Denne mastermodulen gir verktøy og rammer for bedrifter som tenker fremover. Du lærer om bærekraftige og sirkulære forretningsmodeller. Og du lærer å gjøre bærekraftsutfordringer til lønnsomme forretningsmuligheter og strategiske konkurransefordeler, forklarer Pedersen, som sammen med Jørgensen er Norges fremste ekspert på området.

– Er det mulig å lage god business av bærekraft?

– Ja, det er det. Men du må vite hva du skal gjøre, og du må holde samtalen om bærekraft i gang for å få resultater, understreker de to.

Nye perspektiver

Lund kan ikke få rost Jørgensen og Pedersen nok for det faglige opplegget med teori, gjesteforelesere og casearbeid. Han trekker også frem medstudentene som en ekstra bonus:

– Før bærekraftsprogrammet snakket jeg mye med bransjekolleger om disse temaene. Da ble jeg gående med de samme tradisjonelle forretningsmodellene i bakhodet.

­– På dette studiet traff jeg folk fra andre bransjer og med andre utfordringer. Fellesnevneren er hvordan vi kan lage forretningsmodeller som løser problemer på en lønnsom måte, fremfor å lage produkter som skaper nye miljøproblemer.

– Hvordan var det å komme tilbake til NHH?

– Helt fantastisk og livsendrende. Gjennom bærekraftsprogrammet har jeg fått nye perspektiver på business. Verdiskapning kan endre verden til noe bedre.