OMSTILLING OG INNOVASJONSLEDELSE – BRYTNINGSTID

OMSTILLING OG INNOVASJONSLEDELSE – BRYTNINGSTID

Vestlandet er inne i en brytningstid med store omstillingsbehov- og muligheter. Gjennom dette studiet får du kunnskap og verktøy slik at du kan være en visjonær og skapende kraft i prosessen med å tilføre vestlandsregionen både omstilling og innovasjon.

Omstillingsarbeid krever endringskapasitet, dristighet og mot hos eiere, ledere og medarbeidere. Etablerte virksomheter i næringsliv og offentlig sektor må utfordre seg selv og begynne å bruk nye modeller og metoder for verdiskaping og vekst. Samtidig er det viktig å øke frekvensen av nyetableringer, og å etablere faglig motiverte nettverk på tvers av næringer og sektorer.

Dette studiet har som mål å tilføre omstillings- og innovasjonskompetanse til deg som er leder eller har en nøkkelrolle i vestlandsfylkene Vestland, Rogaland og Møre og Romsdal. Slik stimulerer, støtter og inspirerer NHH til nyskaping og vekst i næringsliv og offentlig virksomhet i regionen. Gjennom studiet tar du aktivt del i omstillingen på Vestlandet og lærer sammen med og av dine med-deltakerne og virksomhetene de styrer.

Vi ønsker å sette deg i stand til å håndtere omstillingsutfordringer i møte med turbulente omgivelser og grønn omstilling. Vi ser på sentrale utviklingstrekk og drivkrefter som er med å fremme endring innen teknologi, kunde/brukeratferd- og preferanser, digitalisering, samt nye og bærekraftige forretningsmodeller. I tillegg kommer makrobetingelser som FN mål for bærekraft, globalisering og økonomiske sjokk.

Brytningstid er et kompetansegivende studium på masternivå – delfinansiert av Sparebanken Vests samfunnsnyttige midler.

Om studiet

Studiepoeng
30
Grad
På masternivå

FAGEMNE

Denne modulen kan brukes som fagemne i Executive Master i Ledelse.

Les mer om executive master i ledelse

 

VERDT Å VITE

  • Søknadsfrist 1. september 2021
  • Studiestart 22. november 2021
  • Et studium på masternivå som skal tilføre vestlandet omstillings- og innovasjonskompetanse
  • For ledere og nøkkelpersoner i bedrifter og offentlige virksomheter med omstillings- og innovasjonsbehov i Vestland, Rogaland og Møre og Romsdal
  • 30 plasser
  • Studiet er delfinansiert av Sparebanken Vest Samfunnsnyttige midler
  • Egenandel kr 43 000
  • I tillegg vil det påløpe kostnader til reise og opphold i forbindelse med samlingsdager og studietur til utlandet

Kontakt oss

Informasjon om undervisning under Covid-19 situasjonen høsten 2021

 

NHH Executive planlegger å gjennomføre all undervisning med fysiske studiesamlinger høsten 2021. Vi vurderer situasjonen kontinuerlig, og du blir informert i god tid før hver studiesamling dersom det er behov for ekstraordinære covidtiltak.

Oversikt over program

Introduksjon og konkurransebetingelser 22.11.-24.11.2021 NHH, Bergen
Disrupsjon, konkurransefortrinn og innovasjon i forretningsmodeller 17.01.-19.01.2022
NHH, Bergen 
Innovasjon og design thinking 21.03.-23.03.2022
NHH, Bergen 
Ekspansjonsworkshop 27.04.-29.04.2022
NHH, Bergen 
Hjemmeeksamen 19.05.2022 
Inspirasjonsreise med bedriftsbesøk 13.06.-16.06.2022
Innovasjonskultur, organisering og digitalisering 15.08.-17.08.2022
NHH, Bergen 
Transformasjonsledelse og tjenende lederskap 26.09-28.09.2022
NHH, Bergen 
Endringsverksted 31.10.-02.11.2022.
NHH, Bergen 
Hjemmeeksamen 17.11.2022
Innlevering av prosjektoppgave 24.11.2022
Avslutning og presentasjon av prosjektoppgave 16.12.2022
NHH, Bergen