OMSTILLING OG INNOVASJONSLEDELSE – BRYTNINGSTID

OMSTILLING OG INNOVASJONSLEDELSE – BRYTNINGSTID

Vestlandet er inne i en brytningstid med store omstillingsbehov- og muligheter. Gjennom dette studiet får du kunnskap og verktøy slik at du kan være en visjonær og skapende kraft i prosessen med å tilføre vestlandsregionen både omstilling og innovasjon.

Omstillingsarbeid krever endringskapasitet, dristighet og mot hos eiere, ledere og medarbeidere. Etablerte virksomheter i næringsliv og offentlig sektor må utfordre seg selv og begynne å bruk nye modeller og metoder for verdiskaping og vekst. Samtidig er det viktig å øke frekvensen av nyetableringer, og å etablere faglig motiverte nettverk på tvers av næringer og sektorer.

Dette studiet har som mål å tilføre omstillings- og innovasjonskompetanse til deg som er leder eller har en nøkkelrolle i vestlandsfylkene Vestland, Rogaland og Møre og Romsdal. Slik stimulerer, støtter og inspirerer NHH til nyskaping og vekst i næringsliv og offentlig virksomhet i regionen. Gjennom studiet tar du aktivt del i omstillingen på Vestlandet og lærer sammen med og av dine med-deltakerne og virksomhetene de styrer.

Vi ønsker å sette deg i stand til å håndtere omstillingsutfordringer i møte med turbulente omgivelser og grønn omstilling. Vi ser på sentrale utviklingstrekk og drivkrefter som er med å fremme endring innen teknologi, kunde/brukeratferd- og preferanser, digitalisering, samt nye og bærekraftige forretningsmodeller. I tillegg kommer makrobetingelser som FN mål for bærekraft, globalisering og økonomiske sjokk.

Brytningstid er et kompetansegivende studium på masternivå – delfinansiert av Sparebanken Vests samfunnsnyttige midler.

Om studiet

Studiepoeng
30
Grad
På masternivå

FAGEMNE/-moduler

Denne modulen kan brukes som fagemne/-modul i Executive Master i Ledelse.

Les mer om executive master i ledelse

 

VERDT Å VITE

 • Søknadsfrist 5. september 2022
 • Oppstart 21. november 2022
 • Et studium på masternivå som skal tilføre vestlandet omstillings- og innovasjonskompetanse
 • For ledere og nøkkelpersoner i bedrifter og offentlige virksomheter med omstillings- og innovasjonsbehov i Vestland, Rogaland og Møre og Romsdal
 • 30 plasser
 • Studiet er delfinansiert av Sparebanken Vest Samfunnsnyttige midler
 • Egenandel kr 43 000
 • I tillegg vil det påløpe kostnader til reise og opphold i forbindelse med samlingsdager og studietur til utlandet
 • Faglig overlapp

  Faglig overlapp

  Emner og moduler med et faglig overlapp, kan ikke settes sammen i Executive master i ledelse. For veiledning ta kontakt med studiets programkoordinator.

Kontakt oss

Oversikt over program

Introduksjon og konkurransebetingelser 21.11.-23.11.2022
NHH, Bergen
Disrupsjon, konkurransefortrinn og innovasjon i forretningsmodeller 18.01.-20.01.2023
NHH, Bergen 
Innovasjon og design thinking 20.03.-22.03.2023
NHH, Bergen 
Ekspansjonsworkshop 10.05.-12.05.2023
NHH, Bergen 
Hjemmeeksamen  25.05.2023
Inspirasjonsreise med bedriftsbesøk Tentativt uke 23 (3 dager)
Innovasjonskultur, organisering og digitalisering 16.08.-18.08.2023
NHH, Bergen 
Transformasjonsledelse og tjenende lederskap 04.10.-06.10.2023
NHH, Bergen 
Endringsverksted 08.11.-10.11.2023
NHH, Bergen 
Hjemmeeksamen 23.11.2023
Innlevering av prosjektoppgave 30.11.2023
Avslutning og presentasjon av prosjektoppgave 14.12.2023
NHH, Bergen