Brytningstid - Omstilling og innovasjon på Vestlandet

Brytningstid - Omstilling og innovasjon på Vestlandet

Et kompetansegivende program på masternivå delfinansiert gjennom Sparebanken Vests samfunnsnyttige midler.

Vestlandet er inne i en brytningstid med store omstillingsbehov- og muligheter. Dette krever at etablerte virksomheter i næringsliv og offentlig sektor utfordrer seg selv, samt utforsker og tar i bruk nye modeller og metoder for verdiskaping og vekst. Samtidig er det viktig å øke frekvensen av nyetableringer.

For at Vestlandet skal lykkes med omstillingen kreves endringskapasitet, dristighet og mot hos eiere, ledere og medarbeidere.

I dette programmet er målsettingen å tilføre ledere og nøkkelpersoner i Vestlandsfylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane omstillings- og innovasjonskompetanse.

På denne måten ønsker NHH å stimulere, støtte og inspirere til nyskaping og vekst i næringsliv, offentlig virksomhet og i vestlandsregionen for øvrig.

Vi vil ta aktiv del i omstillingen på Vestlandet og lære sammen med deltakerne og deres virksomheter.

Pedagogisk tilnærming

Samlinger, arbeidsgrupper med praktiske case, deltakerpresentasjoner, bedriftsbesøk, workshops og en utenlandssamling.

Om studiet

Studiepoeng
30
Grad
Masternivå
  • Et utdanningsprogram på masternivå som skal tilføre Vestlandet omstillings- og innovasjonskompetanse.
  • For ledere og nøkkelpersoner i bedrifter og offentlige virksomheter i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane med omstillings- og innovasjonsbehov.
  • Åtte samlinger samt en avslutningsdag.
  • 30 plasser.
  • Programmet er delfinansiert av Sparebanken Vest Samfunnsnyttige midler.
  • I tillegg vil det påløpe kostnader til reise og opphold i forbindelse med samlingsdager.

Kontakt oss

Samlingsdatoer

Samling/TemaDato
1 - Introduksjon og konkurransebetingelser                                                                                         06.09.2017-08.09.2017
Campus NHH, Bergen                                                       
2 - Disrupsjon, konkurransefortrinn og innovasjon i forretningsmodeller 25.10.2017-27.10.2017
Campus NHH, Bergen
3 - Innovasjon og design thinking 13.12.2017-15.12.2017
Campus NHH, Bergen
4 - Inspirasjonsreise med bedriftsbesøk (utlandet - Bay Area) 29.01.2018-02.02.2018
Hjemmeeksamen kl. 09.00-17.00 15.03.2018
5 - Ekspansjonsworkshop 09.04.2018-11.04.2018
Campus NHH, Bergen
Samling/temaDato
6 - Innovasjonskultur, organisering og digitalisering 18.06.2018-20.06.2018
Campus NHH, Bergen
7 - Transformasjonsledelse og tjenende lederskap 03.09.2018-05.09.2018
8 - Endringsverksted 29.10.2018-31.10.2018
Campus NHH, Bergen
Hjemmeeksamen kl 09.00-17.00 15.11.2018
Innlevering av prosjektoppgave 26.11.2018
9 - Avslutning og presentasjon av prosjektoppgave 14.12.2018