OMSTILLING OG INNOVASJONSLEDELSE – BRYTNINGSTID

OMSTILLING OG INNOVASJONSLEDELSE – BRYTNINGSTID

Vestlandet er inne i en brytningstid med store omstillingsbehov- og muligheter. Gjennom dette studiet får du kunnskap og verktøy slik at du kan være en visjonær og skapende kraft i prosessen med å tilføre vestlandsregionen både omstilling og innovasjon.

Omstillingsarbeid krever endringskapasitet, dristighet og mot hos eiere, ledere og medarbeidere. Etablerte virksomheter i næringsliv og offentlig sektor må utfordre seg selv og begynne å bruk nye modeller og metoder for verdiskaping og vekst. Samtidig er det viktig å øke frekvensen av nyetableringer, og å etablere faglig motiverte nettverk på tvers av næringer og sektorer.

Dette studiet har som mål å tilføre omstillings- og innovasjonskompetanse til deg som er leder eller har en nøkkelrolle i vestlandsfylkene Vestland, Rogaland og Møre og Romsdal. Slik stimulerer, støtter og inspirerer NHH til nyskaping og vekst i næringsliv og offentlig virksomhet i regionen. Gjennom studiet tar du aktivt del i omstillingen på vestlandet og lærer sammen med og av dine med-deltakerne og virksomhetene de styrer.

Vi ønsker å sette deg i stand til å håndtere omstillingsutfordringer i møte med turbulente omgivelser. Vi ser på sentrale utviklingstrekk og drivkrefter som er med å fremme endring innen teknologi, kunde/brukeratferd- og preferanser, økt digitalisering og automatisering, samt nye forretningsmodeller. I tillegg kommer makrobetingelser som endret oljepris, globalisering og økonomiske sjokk.

Brytningstid er et kompetansegivende studium på masternivå – delfinansiert av Sparebanken Vests samfunnsnyttige midler.

Om studiet

Studiepoeng
30
Grad
På masternivå

BREDDEMODUL

Denne modulen kan brukes som breddemodul i Executive Master i Ledelse.

Les mer om executive master i ledelse

 

VERDT Å VITE

  • Søknadsfrist 1. september 2021
  • Studiestart 22. november 2021
  • Et studium på masternivå som skal tilføre vestlandet omstillings- og innovasjonskompetanse
  • For ledere og nøkkelpersoner i bedrifter og offentlige virksomheter med omstillings- og innovasjonsbehov i Vestland, Rogaland og Møre og Romsdal
  • 30 plasser
  • Studiet er delfinansiert av Sparebanken Vest Samfunnsnyttige midler
  • Egenandel kr 43 000
  • I tillegg vil det påløpe kostnader til reise og opphold i forbindelse med samlingsdager og studietur til utlandet

Kontakt oss

Informasjon om undervisning under Covid-19 situasjonen

 

Inntil videre gjennomføres all undervisning ved NHH Executive digitalt. Ved lettelser på tiltak og restriksjoner fra myndighetene, vil det på kort varsel bli åpnet for å gjennomføre fysiske/hybride studiesamlinger. NHH Executive jobber kontinuerlig med å sikre et godt læringsutbytte for alle våre studenter, og studienes faglige innhold, kvalitet og læringsmål opprettholdes uavhengig av om undervisningen gjennomføres digital eller fysisk.

Oversikt over program

Introduksjon og konkurransebetingelser 22.11.-24.11.2021 NHH, Bergen
Disrupsjon, konkurransefortrinn og innovasjon i forretningsmodeller 17.01.-19.01.2022
NHH, Bergen 
Innovasjon og design thinking 21.03.-23.03.2022
NHH, Bergen 
Ekspansjonsworkshop 27.04.-29.04.2022
NHH, Bergen 
Hjemmeeksamen 19.05.2022 
Inspirasjonsreise med bedriftsbesøk 13.06.-16.06.2022
Innovasjonskultur, organisering og digitalisering 15.08.-17.08.2022
NHH, Bergen 
Transformasjonsledelse og tjenende lederskap 26.09-28.09.2022
NHH, Bergen 
Endringsverksted 31.10.-02.11.2022.
NHH, Bergen 
Hjemmeeksamen 17.11.2022
Innlevering av prosjektoppgave 24.11.2022
Avslutning og presentasjon av prosjektoppgave 16.12.2022
NHH, Bergen