OMSTILLING OG INNOVASJONSLEDELSE – BRYTNINGSTID

OMSTILLING OG INNOVASJONSLEDELSE – BRYTNINGSTID

Vestlandet er inne i en brytningstid med store omstillingsbehov- og muligheter. Gjennom dette studiet får du kunnskap og verktøy slik at du kan være en visjonær og skapende kraft i prosessen med å tilføre vestlandsregionen både omstilling og innovasjon.

Om studiet

Studiepoeng
30
Grad
På masternivå
Søknadsperiode
Søknadsfrist 4. september 2023
Studiestart
4. desember 2023

Omstillingsarbeid krever endringskapasitet, dristighet og mot hos eiere, ledere og medarbeidere. Etablerte virksomheter i næringsliv og offentlig sektor må utfordre seg selv og begynne å bruk nye modeller og metoder for verdiskaping og vekst. Samtidig er det viktig å øke frekvensen av nyetableringer, og å etablere faglig motiverte nettverk på tvers av næringer og sektorer.

Dette studiet har som mål å tilføre omstillings- og innovasjonskompetanse til deg som er leder eller har en nøkkelrolle i vestlandsfylkene Vestland, Rogaland og Møre og Romsdal. Slik stimulerer, støtter og inspirerer NHH til nyskaping og vekst i næringsliv og offentlig virksomhet i regionen. Gjennom studiet tar du aktivt del i omstillingen på Vestlandet og lærer sammen med og av dine med-deltakerne og virksomhetene de styrer.

Vi ønsker å sette deg i stand til å håndtere omstillingsutfordringer i møte med turbulente omgivelser og grønn omstilling. Vi ser på sentrale utviklingstrekk og drivkrefter som er med å fremme endring innen teknologi, kunde/brukeratferd- og preferanser, digitalisering, samt nye og bærekraftige forretningsmodeller. I tillegg kommer makrobetingelser som FN mål for bærekraft, globalisering og økonomiske sjokk.

Brytningstid er et kompetansegivende studium på masternivå – delfinansiert av Sparebanken Vests samfunnsnyttige midler.

Om studiet

Studiepoeng
30
Grad
På masternivå
Søknadsperiode
Søknadsfrist 4. september 2023
Studiestart
4. desember 2023

FAGEMNE/-moduler

Denne modulen kan brukes som fagemne/-modul i Executive Master i Ledelse.

Les mer om executive master i ledelse

 

VERDT Å VITE

  • Et studium på masternivå som skal tilføre vestlandet omstillings- og innovasjonskompetanse
  • For ledere og nøkkelpersoner i bedrifter og offentlige virksomheter med omstillings- og innovasjonsbehov i Vestland, Rogaland og Møre og Romsdal
  • Studiet er delfinansiert av Sparebanken Vest Samfunnsnyttige midler
  • Egenandel kr 47 300
  • I tillegg vil det påløpe kostnader til reise og opphold i forbindelse med samlingsdager og studietur til utlandet
  • Faglig overlapp

    Faglig overlapp

    Emner og moduler med et faglig overlapp, kan ikke settes sammen i Executive master i ledelse. For veiledning ta kontakt med studiets programkoordinator.

Kontakt oss

Oversikt over program

Hva Hvor
Introduksjon og konkurransebetingelser 04.12.-06.12.2023
NHH, Bergen
Disrupsjon, konkurransefortrinn og innovasjon i forretningsmodeller 15.01.-17.01.2024
NHH, Bergen 
Innovasjon og forbrukeratferd 11.03.-13.03.2024
NHH, Bergen 
Ekspansjon 24.04.-26.04.2024
NHH, Bergen 
Hjemmeeksamen 14.05.2024
Inspirasjonsreise Tentativ uke 23
Studietur
Hva Hvor
Innovasjonskultur, organisering av innovasjon 14.08.-16.08.2024
NHH, Bergen 
Ledelse 25.09.-27.09.2024
NHH, Bergen 
Innovasjonskapasitet 06.11.-08.11.2024
NHH, Bergen 
Hjemmeeksamen 21.11.2024
Innlevering av prosjektoppgave 28.11.2024
Avslutning og presentasjon av prosjektoppgave 17.12.2024
NHH, Bergen