Ledelse av utviklings- og endringsarbeid

Ledelse av utviklings- og endringsarbeid

Har du gjennomført den nasjonale styrer- eller rektorutdanningen og ønsker å utvikle deg videre som leder?

Om studiet

Studiepoeng
15
Grad
På masternivå
Studiestart
4. oktober 2023

Monica Rydland. Foto: Helge Skodvin

Ledere i barnehager og skoler må håndtere mange parallelle endringer som følge av ny læreplan/rammeplan, omorganiseringer, nye krav til dokumentasjon og digitalisering. Endringene kan medføre spenninger mellom det nye og det eksisterende. Ledere har behov for endrings- og innovasjonskapasitet for å sikre utvikling av et helhetlig utdanningsløp som er tilpasset fremtidens kompetansekrav.

Studiet skal gi deg som leder nødvendig kompetanse for å se muligheter og løse utfordringer og føre til konkret forbedring og endring i din organisasjon. Det faglige stoffet knyttes til, og anvendes på, egen arbeidssituasjon og rolleutførelse: Du bygger nettverk med andre ledere innenfor sektoren og det legges opp til høy grad av interaksjon mellom deltakerne og forelesere.

Målgruppe

Studiet passer for barnehage- og skoleledere som har gjennomført den nasjonale rektorutdanningen, styrerutdanningen eller tilsvarende program på 30 studiepoeng .

Mål for den modulbaserte videreutdanningen:

 1. Lederne av barnehage og skole skal tilegne seg kompetanse som er nødvendig for å kunne
 • identifisere utviklings- og endringsbehov
 • planlegge og lede utviklings- og endringsarbeid
 • lede profesjonelt læringsfelleskap
 • evaluere utviklings- og endringsarbeid
 • analysere og utvikle organisasjons- og læringskultur
 • utvikle og lede nettverk

2. Den skal føre til konkret forbedring i barnehager og skolers arbeid med utviklings- og endringsarbeid.

Samlingsoversikt

04.10.-06.10.2023 Samling 1:  Endringsverksted – Endringskapasitet. Lederens rolle i utviklings- og endringsprosesser
05.12.-07.12.2023 Samling 2: Endringsverksted – Endringskapasitet. Lederens rolle i utviklings- og endringsprosesser
21.02.-23.02.2024 Samling 3: Ledelse av utviklings- og endringsarbeid – Innovasjonskapasitet. Lederens rolle som kulturell arkitekt i utviklings- og endringsarbeid
25.04.-26.04.2024 Samling 4: Workshop! Fra ord til handling!
13.05.2024 Innlevering av prosjektoppgave
30.05.2024 til 13.06.2024 Utlevering og innlevering av caseoppgave

Om studiet

Studiepoeng
15
Grad
På masternivå
Studiestart
4. oktober 2023

Fagemner/moduler

Dette emnet kan brukes som fagemne/-modul i Executive Master i Ledelse.

Les mer om Executive Master i Ledelse

 

Verdt å vite

 • Studiested Bergen
 • Studieplassene er finansiert av Utdanningsdirektoratet og er en del av Utdanningsdirektoratet sitt studietilbud
 • Modulen har et omfang på 15 studiepoeng på masternivå, og består av fire samlinger på i alt 11 dager
 • Ved flere søkere enn studieplasser blir styrere og rektorer prioritert foran andre ledere

Kontakt oss