Ledelse av utviklings- og endringsarbeid

Ledelse av utviklings- og endringsarbeid

Har du gjennomført den nasjonale styrer eller rektorutdanningen og ønsker mer påfyll?

Monica Rydland_700x300.jpg

Programleder Monica sier om studiet:

" Ledere i barnehager og skoler opplever at de må håndtere mange parallelle endringer som følge av ny læreplan/rammeplan,  omorganiseringer, nye krav til dokumentasjon og digitalisering. Endringene kan medføre spenninger mellom organisasjonsenheter, ulike aktører, kulturer, det nye og det eksisterende. Dette endringslandskapet møter i tillegg behov for endrings- og innovasjonskapasitet for å sikre utvikling av et helhetlig utdanningsløp som er tilpasset fremtidens kompetansekrav.

Modulen ledelse av utviklings- og endringsarbeid vil gi deg ny og relevant kunnskap, ferdigheter og holdninger til å håndtere din rolle som endringsagent.  Gjennom møter med engasjerende forelesere vil du få økt teoretisk innsikt i relevant og oppdatert forskning på endringsledelse. Modulen skal være en treningsarena hvor du får prøve ut og reflektere over teoriene, modellene og verktøyene som blir presentert. Dette oppnås ved at det faglige stoffet kontinuerlig knyttes til, og anvendes på, egen arbeidssituasjon og rolleutførelse: Du bygger nettverk med andre ledere innenfor sektoren og det legges opp til høy grad av interaksjon mellom deltakerne og forelesere". 

Hjertelig velkommen som søker!

 

Målgruppe

Studiet passer for barnehage- og skoleledere som har gjennomført den nasjonale rektorutdanningen, styrerutdanningen eller tilsvarende program på 30 studiepoeng .

Mål for den modulbaserte videreutdanningen:

 1. Lederne av barnehage og skole skal tilegne seg kompetanse som er nødvendig for å kunne
 • identifisere utviklings- og endringsbehov
 • planlegge og lede utviklings- og endringsarbeid
 • lede profesjonelt læringsfelleskap
 • evaluere utviklings- og endringsarbeid
 • analysere og utvikle organisasjons- og læringskultur
 • utvikle og lede nettverk

2. Den skal føre til konkret forbedring i barnehager og skolers arbeid med utviklings- og endringsarbeid.

 

Samlingsoversikt

05.10.-07.10.2022   Samling 1:  Endringsverksted – Endringskapasitet. Lederens rolle i utviklings- og endringsprosesser
07.12.-09.12.2022   Samling 2: Endringsverksted – Endringskapasitet. Lederens rolle i utviklings- og endringsprosesser
01.03.-03.03.2023   Samling 3: Ledelse av utviklings- og endringsarbeid – Innovasjonskapasitet. Lederens rolle som kulturell arkitekt i utviklings- og endringsarbeid
04.05.-05.05.2023   Samling 4: Workshop! Fra ord til handling!
19.05.2023   Innlevering av prosjektoppgave
31.05.2023 til 14.06.2023   Utlevering og innlevering av caseoppgave

Fagemner/moduler

Dette emnet kan brukes som fagemne/-modul i Executive Master i Ledelse.

Les mer om Executive Master i Ledelse

 

Verdt å vite

 • Søknadsfrist 1. mars 2022.
 • Studiested Bergen
 • Studiestart 5. oktober 2022
 • Studieplassene er finansiert av Utdanningsdirektoratet og er en del av Utdanningsdirektoratet sitt studietilbud
 • Modulen har et omfang på 15 studiepoeng på masternivå, og består av fire samlinger på i alt 11 dager
 • Ved flere søkere enn studieplasser blir styrere og rektorer prioritert foran andre ledere

Kontakt oss