Ledelse av utviklings- og endringsarbeid

Ledelse av utviklings- og endringsarbeid

Har du tatt Nasjonal utdanning for rektorer og har lyst på mer påfyll?

Monica Rydland_700x300.jpg

Programleder Monica sier om studiet:

" Mange skoleledere opplever at de må håndtere mange parallelle endringer som eksempelvis nye læreplaner,  omorganiseringer, nye krav til dokumentasjon, og digitalisering. Endringene kan medføre spenninger mellom organisasjonsenheter, ulike aktører, kulturer, det nye og det eksisterende. Dette endringslandskapet møter i tillegg behov for endrings- og innovasjonskapasitet for å sikre utvikling av en skole tilpasset nye kompetansekrav og 21st Century skills.

Modulen ledelse av utviklings- og endringsarbeid vil gi deg ny og relevant kunnskap, ferdigheter og holdninger til å håndtere din rolle som endringsagent.  Gjennom møter med engasjerende forelesere vil du få økt teoretisk innsikt i relevant og oppdatert forskning på endringsledelse. Modulen skal være en treningsarena hvor du får prøve ut og reflekterer over teoriene, modellene og verktøyene som blir presenter. Dette oppnås ved at det faglige stoffet kontinuerlig knyttes til, og anvendes på, egen arbeidssituasjon og rolleutførelse: Du bygger nettverk med andre skoleledere og det legges opp til høg grad av interaksjon mellom deltakerne og forelesere". 

Hjertelig velkommen til å søke.

Målgruppe

Studiet henvender seg til deltakere som har avlagt 30 studiepoeng i ledelse på den nasjonale rektorutdanning (Rektorutdanningen) og kan inngå i en helhetlig mastergrad.

Etter studiet skal deltakerne kunne

 • identifisere utviklings- og endringsbehov
 • planlegge og lede utviklings- og endringsarbeid
 • evaluere utviklings- og endringsarbeid
 • utvikle kollektive prosesser, herunder profesjonelt læringsfellesskap og skolebasert kompetanseutvikling
 • analysere og utvikle skolens kultur
 • utvikle og lede nettverk

Samlinger

 • Samling en: 22.-24. oktober 2020
 • Samling to: 10.-12. desember 2020
 • Samling tre: 18.-20. mars 2021
 • Samling fire: 6.-7. mai 2021
 • Innlevering prosjektoppgave: 26. mai 2021
 • Hjemmeeksamen 24 t: 9. juni 2021, kl. 14.00

Informasjon om undervisning i Covid-19

 

Covid-19 har gitt utfordringer for oss alle. NHH Executive har som mål å gjennomføre fysiske samlinger, så langt det lar seg gjøre ihht. de gjeldende retningslinjene for smittevern.

Det tas likevel forbehold om at det kan oppstå hendelser som gjør det nødvendig å justere rammene for undervisningen. Eksempelvis endring av undervisningsform, fysiske samlinger vs. digitale samlinger, samt sted og form på utenlandssamlinger.

Det faglige innholdet, kvalitet og studienes læringsmål vil uansett bestå uavhengig av form på undervisningen er endret. NHH Executive jobber kontinuerlig med å sikre godt læringsutbytte for alle våre studenter.

Verdt å vite

 • Fortløpende opptak
 • Oppstart 22. oktober 2020
 • Studiested Campus NHH Bergen
 • Modulen er en del av Utdanningsdirektoratet sitt studietilbud
 • Modulen har et omfang på 15 studiepoeng på masternivå, og består av fire samlinger på i alt 11 dager. Samlingene gjennomføres hovedsakelig torsdag - lørdag, for å begrense antall dager deltakerne må være borte fra jobb. Mellom samlingen vil deltakerne jobbe med ulike oppgaver for å sikre best mulig læringsutbytte
 • Studieplassene er finansiert av Utdanningsdirektoratet, men det er ingen stipend- eller vikarordning for den enkelte deltaker for dette videreutdanningstilbudet

Kontakt oss