Ledelse av utviklings- og endringsarbeid

Ledelse av utviklings- og endringsarbeid

Har du gjennomført den nasjonale styrer eller rektorutdanningen og ønsker mer påfyll?

Monica Rydland_700x300.jpg

Programleder Monica sier om studiet:

" Ledere i barnehager og skoler opplever at de må håndtere mange parallelle endringer som følge av ny læreplan/rammeplan,  omorganiseringer, nye krav til dokumentasjon og digitalisering. Endringene kan medføre spenninger mellom organisasjonsenheter, ulike aktører, kulturer, det nye og det eksisterende. Dette endringslandskapet møter i tillegg behov for endrings- og innovasjonskapasitet for å sikre utvikling av et helhetlig utdanningsløp som er tilpasset fremtidens kompetansekrav.

Modulen ledelse av utviklings- og endringsarbeid vil gi deg ny og relevant kunnskap, ferdigheter og holdninger til å håndtere din rolle som endringsagent.  Gjennom møter med engasjerende forelesere vil du få økt teoretisk innsikt i relevant og oppdatert forskning på endringsledelse. Modulen skal være en treningsarena hvor du får prøve ut og reflektere over teoriene, modellene og verktøyene som blir presentert. Dette oppnås ved at det faglige stoffet kontinuerlig knyttes til, og anvendes på, egen arbeidssituasjon og rolleutførelse: Du bygger nettverk med andre ledere innenfor sektoren og det legges opp til høy grad av interaksjon mellom deltakerne og forelesere". 

Hjertelig velkommen som søker!

 

Målgruppe

Studiet henvender seg til styrere, rektorer og andre ledere i barnehager, grunn- og videregående opplæring som har gjennomført styrer eller rektorutdanning.

Mål for den modulbaserte videreutdanningen:

 1. Lederne av barnehage og skole skal tilegne seg kompetanse som er nødvendig for å kunne
 • identifisere utviklings- og endringsbehov
 • planlegge og lede utviklings- og endringsarbeid
 • lede profesjonelt læringsfelleskap
 • evaluere utviklings- og endringsarbeid
 • analysere og utvikle organisasjons- og læringskultur
 • utvikle og lede nettverk

2. Den skal føre til konkret forbedring i barnehager og skolers arbeid med utviklings- og endringsarbeid.

 

SAMLINGER 1-4

KULL 3 A KULL 3 B  
14.10.-16.10.2021 04.11.-06.11.2021 Samling 1:  Endringsverksted – Endringskapasitet. Lederens rolle i utviklings- og endringsprosesser
09.12-11.12.2021 06.01.-08.01.2022

Samling 2: Endringsverksted – Endringskapasitet. Lederens rolle i utviklings- og endringsprosesser
10.03-12.03.2022 24.03.-26.03.2022

Samling 3: Ledelse av utviklings- og endringsarbeid – Innovasjonskapasitet. Lederens rolle som kulturell arkitekt i utviklings- og endringsarbeid
05.05.-06.05.2022 19.05-20.05.2022 Samling 4: Workshop! Fra ord til handling!
20.05.2022 03.06.2022 Innlevering av prosjektoppgave
08.06-22.06.2022 08.06.-22.06.2022 Utlevering og innlevering av caseoppgave

Om studiet

Studiepoeng
15
Grad
På masternivå

FAGEMNE

Dette emnet kan brukes som fagemne i Executive Master i Ledelse.

Les mer om Executive Master i Ledelse

 

Verdt å vite

 • Studiested Bergen
 • Modulen er en del av Utdanningsdirektoratet sitt studietilbud
 • Studieplassene er finansiert av Utdanningsdirektoratet
 • Modulen har et omfang på 15 studiepoeng på masternivå, og består av fire samlinger på i alt 11 dager
 • Ved flere søkere enn plasser blir alle styrere og rektorer prioritert foran andre ledere
 • Kan inngå i en Executive Master i ledelse
 • Neste oppstart høsten 2022

Kontakt oss

Informasjon om undervisning under Covid-19 situasjonen høsten 2021

 

NHH Executive vurderer situasjonen kontinuerlig, og du blir informert i god tid før hver studiesamling dersom det er behov for ekstraordinære covidtiltak.