Ledelse av utviklings- og endringsarbeid

Ledelse av utviklings- og endringsarbeid

Har du gjennomført den nasjonale styrer- eller rektorutdanningen og ønsker å utvikle deg videre som leder?

Om studiet

Studiepoeng
15
Grad
På masternivå
Søknadsperiode
Fortsatt ledige plasser, søk nå!
Studiestart
9. september 2024

Monica Rydland. Foto: Helge Skodvin

Ledere i barnehager og skoler må håndtere mange parallelle endringer som følge av ny læreplan/rammeplan, omorganiseringer, nye krav til dokumentasjon og digitalisering. Endringene kan medføre spenninger mellom det nye og det eksisterende. Ledere har behov for endrings- og innovasjonskapasitet for å sikre utvikling av et helhetlig utdanningsløp som er tilpasset fremtidens kompetansekrav.

Studiet skal gi deg som leder nødvendig kompetanse for å se muligheter og løse utfordringer og føre til konkret forbedring og endring i din organisasjon. Det faglige stoffet knyttes til, og anvendes på, egen arbeidssituasjon og rolleutførelse: Du bygger nettverk med andre ledere innenfor sektoren og det legges opp til høy grad av interaksjon mellom deltakerne og forelesere.

Målgruppe

Studiet passer for barnehage- og skoleledere som har gjennomført den nasjonale rektorutdanningen, styrerutdanningen eller tilsvarende program på 30 studiepoeng .

Mål for den modulbaserte videreutdanningen:

 1. Lederne av barnehage og skole skal tilegne seg kompetanse som er nødvendig for å kunne
 • identifisere utviklings- og endringsbehov
 • planlegge og lede utviklings- og endringsarbeid
 • lede profesjonelt læringsfelleskap
 • evaluere utviklings- og endringsarbeid
 • analysere og utvikle organisasjons- og læringskultur
 • utvikle og lede nettverk

2. Den skal føre til konkret forbedring i barnehager og skolers arbeid med utviklings- og endringsarbeid.

Samlingsoversikt

09.09.-11.09.2024 Samling 1:  Endringsverksted – Endringskapasitet. Lederens rolle i utviklings- og endringsprosesser
03.12.-05.12.2024 Samling 2: Endringsverksted – Endringskapasitet. Lederens rolle i utviklings- og endringsprosesser
19.02.-21.02.2025 Samling 3: Ledelse av utviklings- og endringsarbeid – Innovasjonskapasitet. Lederens rolle som kulturell arkitekt i utviklings- og endringsarbeid
23.04.-24.04.2025 Samling 4: Workshop! Fra ord til handling!
12.05.2025 Innlevering av prosjektoppgave
21.05.-04.06.2025 Utlevering og innlevering av caseoppgave

Om studiet

Studiepoeng
15
Grad
På masternivå
Søknadsperiode
Fortsatt ledige plasser, søk nå!
Studiestart
9. september 2024

Fagemner/moduler

Dette emnet kan brukes som fagemne/-modul i Executive Master i Ledelse.

Les mer om Executive Master i Ledelse

 

Verdt å vite

 • Studiested Bergen
 • Studieplassene er finansiert av Utdanningsdirektoratet og er en del av Utdanningsdirektoratet sitt studietilbud
 • Modulen har et omfang på 15 studiepoeng på masternivå, og består av fire samlinger på i alt 11 dager
 • Tilbudet er for styrere og assisterende styrere i barnehage, rektorer og andre ledere som jobber i grunnskolen eller videregående opplæring. Ved flere søkere enn studieplasser blir styrere og rektorer prioritert foran andre ledere.

Kontakt oss