Praktisk informasjon

Opptaks- og fremmøtekrav, omfang og kostnader ved Ledelse av utviklings- og endringsarbeid.

 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  Av utdanningsbakgrunn kreves enten:

  • Bachelorgrad
  • Cand. mag-grad
  • Annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang
  • Utdanning som i henhold til § 3-5 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

  I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis. NHH vurderer hva som er relevant yrkespraksis.

  NHH kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor.

 • Forkunnskaper

  Forkunnskaper

  Studiet er for barnehage- og skoleledere som har gjennomført den nasjonale rektorutdanningen, styrerutdanningen eller tilsvarende lederutdanning på 30 studiepoeng.

 • Obligatorisk deltakelse

  Obligatorisk deltakelse

  Studiets krever en aktiv og engasjert innsats og har derfor obligatoriske samlinger.

 • Varighet, omfang og nivå

  Varighet, omfang og nivå

  Modulen har et omfang på 15 studiepoeng på masternivå.

  Modulen består av fire samlinger på i alt 11 dager.

 • Kostnader

  Kostnader

  Utdanningsdirektoratet dekker studieavgiften.

  Pensum og reiseutgifter skal dekkes av deltaker/skoleeier.

  Det er ingen stipend- eller vikarordning for den enkelte deltaker for dette videreutdanningstilbudet.