Executive Master i ledelse

Executive Master i ledelse

Ønsker du å ta lederegenskapene dine til neste nivå? Her har du muligheten. Dette fleksible deltidsstudiet i ledelse er verktøyet du kan bruke til å realisere lederambisjonene du bærer på.

Skodvin_Monica.jpg

Executive master i ledelse er for deg som vil øke din faglige tyngde innen ledelse, omstilling, innovasjon og bærekraftig verdiskaping.

Studieprogrammet legger til rette for at du skal dra nytte av egen erfaring i samspill med de faglige temaene i studiet. Du er selv aktivt med på å spisse og tilpasse mastergraden din blant annet gjennom valg av fordypningstema. 

Masteroppgaven er et selvstendig arbeid som bygger videre på og ekspanderer kunnskapen du har tilegnet deg gjennom studiet. Her har du muligheten til å spille på egen erfaring og gjøre mastergraden din unik, ved å belyse og analysere en aktuell problemstilling knyttet til din egen arbeidssituasjon.

Studiets oppbygning

Executive master i ledelse består av en breddemodul på 30 studiepoeng, en eller flere fordypningsmodul på til sammen 30 studiepoeng, samt avsluttende masteroppgave på 30 studiepoeng. Det er mulig å få godskrevet utdanning fra andre studiesteder. 

Her ser du hvilke moduler du kan bygge mastergraden din med hos NHH:

Breddemoduler

INNOVASJONSLEDELSE

30 studiepoeng

(Lanseres i 2022)

Fordypningsmoduler

Ledelsemodul i samarbeid med AFF

30 studiepoeng

(lanseres i 2022)

Prosessledelse

15 studiepoeng

(lanseres i 2022)

* Modulen har spesifikke opptakskrav.

Flere spennende moduler er under utvikling.

MASTERMODUL

Masteroppgave

Obligatorisk

30 studiepoeng

For å skrive masteroppgaven må du ha fullført både bredde- og dybdemodulen. 

Om studiet

Studiepoeng
90
Grad
Executive Master i Ledelse

Verdt å vite

  • Du søker opptak til modulene på deres respektive nettsider
  • Alle modulene er tilrettelagt som deltidsstudier, for deg som er i full jobb
  • Du må ha fullført både bredde- og dybdemodul før du begynner på masteroppgaven. Du velger selv rekkefølgen, men vi anbefaler at du begynner med breddemodulen
  • Det må avlegges 60 studiepoeng eller mer ved NHH. Masteroppgaven må være inkludert i disse 60 studiepoengene
  • Det er mulig å søke godskriving av tidligere utdanning med tilsvarende nivå, omfang og faginnhold, inntil 30 studiepoeng

Kontakt oss

Informasjon om undervisning under Covid-19 situasjonen

 

NHH Executive gjennomfører all undervisning i henhold til gjeldende regler og anbefalinger fra myndighetene. Vi vurderer situasjonen kontinuerlig, og du blir informert i god tid før hver samling om den bli digital, fysisk eller hybrid.