Executive Master i ledelse

Executive Master i ledelse

Har du tatt Nasjonal utdanning for rektorer, Styrerutdanningen eller Bergen kommune lederskole og har lyst på mer påfyll? NHH har skreddersydd et påbygningsstudium i ledelse til deg!

Dette studiet vil gi deg aktuell og relevant kunnskap som du kan bruke direkte i ditt lederskap. Gjennom studiet vil du utfordres og utvikles som leder. Sammen med nøye utvalgte, engasjerte og kunnskapsrike forelesere og erfarne deltakere, tar vi utgangspunkt i dagsaktuell forskning og gir deg et nytt blikk på fremtidens ledelse og virkelighet. Studiet gir deg styrket forståelse for hvordan du kan utøve effektiv og god ledelse når du skal håndtere ulike utfordringer i din arbeidssituasjon.

Utgangspunktet for studiet er innsikten du allerede har oppnådd gjennom lederutdanningen du har gjennomført. Påbyggingsstudiet går i dybden og styrker dine muligheter til å håndtere utfordringer du møter som leder på en effektiv og relevant måte. Studiet gir deg bedre innsikt og forståelse for hvordan du kan tilpasse din organisasjon til skiftende omgivelser, og hvordan du kan få mest mulig ut av dine ressurser.

Som deltaker blir du del av en liten og nøye sammensatt gruppe med deltakere, med ulike erfaringer og ulike lederroller. Dette nettverket er en viktig læringsfaktor, både underveis, og etter endt studium.

I siste del av studiet skriver du en masteroppgave. Der analyserer og drøfter du en selvvalgt problemstilling fra din arbeidssituasjon. Da får du koble en aktuell og relevant utfordring fra din lederhverdag med ny innsikt og kunnskap. Du velger om du vil skrive alene eller sammen med andre. Erfarne veiledere gir tett oppfølging og støtte underveis.

Studiet er samlingsbasert og godt tilrettelagt for å kombineres med jobb.
Studiet er et deltidsstudium på 90 studiepoeng, hvor du allerede har avlagt 30 studiepoeng.

Deltakere som har avlagt 30 studiepoeng innenfor fagområdet ledelse ved andre akkrediterte institusjoner kan også søke opptak.

Om studiet

Studiepoeng
90 (hvorav 30 studiepoeng innpasset fra tidligere utdanning)
Grad
Executive Master i ledelse

Verdt å vite

  • Studiestart 20. september 2018
  • Søknadsfrist 1. juli 2018
  • Undervisning på NHH i Bergen
  • Åtte intensive samlinger i tre faglige moduler over to år
  • 30 deltakere per kull
  • Studieavgift: Modul 1: 49 000, Modul 2: 49 000,
    Modul 3: 49 000

Ønsker du å fullføre mastergraden ved NHH?

Kontakt oss

Oversikt over program

 
Modul 1 Strategisk ledelse og styring
20.09.-22.09.2018
NHH, Bergen                        
Introduksjonssamling - ledelse i omskiftelige tider
25.10.-27.10.2018
NHH, Bergen
Strategisk ledelse
29.11-01.12.2018
NHH, Bergen
Styring av virksomheten
07.01.2019 Hjemmeeksamen 24 timer
   
Modul 2 Utvikling av menneskelige ressurser
07.02.-08.02.2019
NHH, Bergen
Human Resource Management og endringsverksted
15.02.2019
NHH, Bergen
Oppfølging endringsverksted
28.03.-30.03.2019
NHH, Bergen
Teamutvikling og teamledelse
09.05.-11.05.19                            NHH, Bergen Arbeidsrett, varsling og forhandlinger
03.06.19 Hjemmeeksamen 24 timer

Modul 3 Masteroppgave

I tilknytning til modul tre vil det bli arrangert to fagsamlinger, en todagers metodesamling ved oppstart høst 2019 og en avslutningssamling med muntlig presentasjon av masteravhandlingene vår 2020. I tillegg kommer gruppevis og/eller individuell faglig veiledning.

Datoer kommer.