Executive Master i ledelse - Utdanningsledelse

Executive Master i ledelse - Utdanningsledelse

Har du tatt Nasjonal utdanning for rektorer, Styrerutdanningen eller Bergen kommune lederskole og har lyst på mer påfyll? NHH har skreddersydd et påbygningsstudium i ledelse til deg!

Dette studiet vil gi deg aktuell og relevant kunnskap som du kan bruke direkte i ditt lederskap. Gjennom studiet vil du utfordres og utvikles som leder. Sammen med nøye utvalgte, engasjerte og kunnskapsrike forelesere og erfarne deltakere, tar vi utgangspunkt i dagsaktuell forskning og gir deg et nytt blikk på fremtidens ledelse og virkelighet. Studiet gir deg styrket forståelse for hvordan du kan utøve effektiv og god ledelse når du skal håndtere ulike utfordringer i din arbeidssituasjon.

Utgangspunktet for studiet er innsikten du allerede har oppnådd gjennom lederutdanningen du har gjennomført. Påbyggingsstudiet går i dybden og styrker dine muligheter til å håndtere utfordringer du møter som leder på en effektiv og relevant måte. Studiet gir deg bedre innsikt og forståelse for hvordan du kan tilpasse din organisasjon til skiftende omgivelser, og hvordan du kan få mest mulig ut av dine ressurser.

Som deltaker blir du del av en liten og nøye sammensatt gruppe med deltakere, med ulike erfaringer og ulike lederroller. Dette nettverket er en viktig læringsfaktor, både underveis, og etter endt studium.

I siste del av studiet skriver du en masteroppgave. Der analyserer og drøfter du en selvvalgt problemstilling fra din arbeidssituasjon. Da får du koble en aktuell og relevant utfordring fra din lederhverdag med ny innsikt og kunnskap. Du velger om du vil skrive alene eller sammen med andre. Erfarne veiledere gir tett oppfølging og støtte underveis.

Studiet er samlingsbasert og godt tilrettelagt for å kombineres med jobb.

Studiet er et deltidsstudium på 90 studiepoeng, og søker til studiet må minst ha avlagt 30 studiepoeng på masternivå innen fagområdet ledelse ved en akkreditert utdanningsinstitusjon. Det er ingen forutsetning at de første 30 studiepoengene er avlagt ved NHH.

Om studiet

Studiepoeng
90 (hvorav 30 studiepoeng innpasset fra tidligere utdanning)
Grad
Executive Master i Ledelse

Informasjon om undervisning i Covid-19

 

Covid-19 har gitt utfordringer for oss alle. NHH Executive har som mål å gjennomføre fysiske samlinger, så langt det lar seg gjøre ihht. de gjeldende retningslinjene for smittevern.

Det tas likevel forbehold om at det kan oppstå hendelser som gjør det nødvendig å justere rammene for undervisningen. Eksempelvis endring av undervisningsform, fysiske samlinger vs. digitale samlinger, samt sted og form på utenlandssamlinger.

Det faglige innholdet, kvalitet og studienes læringsmål vil uansett bestå uavhengig av form på undervisningen er endret. NHH Executive jobber kontinuerlig med å sikre godt læringsutbytte for alle våre studenter.

Kontakt oss

Verdt å vite

  • Undervisning på NHH i Bergen
  • Åtte intensive samlinger i tre faglige moduler over to år
  • 30 deltakere per kull
  • Studieavgift: Modul 1: kr 49 000, Modul 2: kr 49 000,
    Modul 3: kr 49 000

Ønsker du å fullføre mastergraden ved NHH?

Oversikt over program

Modul 1 Strategisk ledelse og styring
  Introduksjon - ledelse i omskiftelige tider
  Strategisk ledelse og HR i strategisk iverksetting
  Juridisk rammebetingelser i utdanningssektoren: arbeids- og elevrett
  Hjemmeeksamen 24 timer
Modul 2 Utvikling av menneskelige ressurser
  Endringsverksted - leders rolle i endring og utviklingsprosesser
  Teamdynamikk og ledergruppeutvikling
  Konflikthåndtering og arbeidsrett
         Hjemmeeksamen 24 timer

Modul 3 Masteroppgave

I tilknytning til modul tre vil det bli arrangert to fagsamlinger, en todagers metodesamling og en avslutningssamling med muntlig presentasjon av masteravhandlingene. I skriving av masteroppgaven vil det bli gitt faglig veiledning. Innlevering av masteroppgave 15.04.2021.