Executive Master i ledelse - Utdanningsledelse

Executive Master i ledelse - Utdanningsledelse

Har du tatt Nasjonal utdanning for rektorer, Styrerutdanningen eller Bergen kommune lederskole og har lyst på mer påfyll? NHH har skreddersydd et påbygningsstudium i ledelse til deg!

Dette studiet vil gi deg aktuell og relevant kunnskap som du kan bruke direkte i ditt lederskap. Gjennom studiet vil du utfordres og utvikles som leder. Sammen med nøye utvalgte, engasjerte og kunnskapsrike forelesere og erfarne deltakere, tar vi utgangspunkt i dagsaktuell forskning og gir deg et nytt blikk på fremtidens ledelse og virkelighet. Studiet gir deg styrket forståelse for hvordan du kan utøve effektiv og god ledelse når du skal håndtere ulike utfordringer i din arbeidssituasjon.

Utgangspunktet for studiet er innsikten du allerede har oppnådd gjennom lederutdanningen du har gjennomført. Påbyggingsstudiet går i dybden og styrker dine muligheter til å håndtere utfordringer du møter som leder på en effektiv og relevant måte. Studiet gir deg bedre innsikt og forståelse for hvordan du kan tilpasse din organisasjon til skiftende omgivelser, og hvordan du kan få mest mulig ut av dine ressurser.

Som deltaker blir du del av en liten og nøye sammensatt gruppe med deltakere, med ulike erfaringer og ulike lederroller. Dette nettverket er en viktig læringsfaktor, både underveis, og etter endt studium.

I siste del av studiet skriver du en masteroppgave. Der analyserer og drøfter du en selvvalgt problemstilling fra din arbeidssituasjon. Da får du koble en aktuell og relevant utfordring fra din lederhverdag med ny innsikt og kunnskap. Du velger om du vil skrive alene eller sammen med andre. Erfarne veiledere gir tett oppfølging og støtte underveis.

Studiet er samlingsbasert og godt tilrettelagt for å kombineres med jobb.

Studiet er et deltidsstudium på 90 studiepoeng, og søker til studiet må minst ha avlagt 30 studiepoeng på masternivå innen fagområdet ledelse ved en akkreditert utdanningsinstitusjon. Det er ingen forutsetning at de første 30 studiepoengene er avlagt ved NHH.

Om studiet

Studiepoeng
90 (hvorav 30 studiepoeng innpasset fra tidligere utdanning)
Grad
Executive Master i Ledelse

Kontakt oss

Verdt å vite

  • Studiestart, 25. april 2019
  • Fortløpende opptak
  • Undervisning på NHH i Bergen
  • Åtte intensive samlinger i tre faglige moduler over to år
  • 30 deltakere per kull
  • Studieavgift: Modul 1: 49 000, Modul 2: 49 000,
    Modul 3: 49 000

Ønsker du å fullføre mastergraden ved NHH?

Oversikt over program

 
Modul 1 Strategisk ledelse og styring
25.04.-27.04.2019
NHH, Bergen                        
Introduksjon - ledelse i omskiftelige tider
05.06.-07.06.2019
NHH, Bergen
Strategisk ledelse og HR i strategisk iverksetting
03.09.-05.09.2019
NHH, Bergen
Juridisk rammebetingelser i utdanningssektoren: arbeids- og elevrett
15.10.2019 Hjemmeeksamen 24 timer
   
Modul 2 Utvikling av menneskelige ressurser
21.11.-22.11.2019 + 03.01.2020
NHH, Bergen
Endringsverksted - leders rolle i endring og utviklingsprosesser
20.02.-22.02.2020
NHH, Bergen
Teamdynamikk og ledergruppeutvikling
23.04.-25.04.2020            NHH, Bergen Konflikthåndtering og arbeidsrett
04.06.2020 Hjemmeeksamen 24 timer
   

Modul 3 Masteroppgave

I tilknytning til modul tre vil det bli arrangert to fagsamlinger, en todagers metodesamling 27.-28. august 2020 og en avslutningssamling med muntlig presentasjon av masteravhandlingene 3.-4. juni 2021. I skriving av masteroppgaven vil det bli gitt faglig veiledning. Innlevering av masteroppgave 15.04.2021.