Utveksling

Utveksling

Som NHH-student har du mulighet til å få et spennende studieopphold i utlandet som en integrert del av studiene. Et utvekslingsopphold gir både sosial og faglig kompetanse som kommer til nytte i studiene og når du skal ut og søke jobb.

Søknadsfrist 1. februar (master) / 1. juni (bachelor).

  • Bachelorstudenter kan reise ut i fjerde eller sjette semester. Vi anbefaler å reise i fjerde semester.
  • MØA-studenter kan reise i tredje eller fjerde semester. Vi anbefaler å reise i tredje semester. Interne studenter har også mulighet til å reise i andre semester.
  • MRR-studenter kan reise i tredje eller fjerde semester. Vi anbefaler å reise i tredje semester.
  • Det er ikke mulig å reise på utveksling utenfor normert studietid. Det betyr at bachelorstudenter ikke kan reise etter sjette semester, og masterstudenter ikke kan reise etter fjerde semester. Alle semestrene du har hatt aktiv studierett telles med i beregningen.
  • Som hovedregel kan man ikke reise på utveksling til land hvor man har statsborgerskap. Dersom du har spørsmål rundt dette ber vi deg ta kontakt med oss.

I alt har vi utvekslingsavtaler med mer enn 190 universiteter og handelshøyskoler i mer enn 50 land. Det er viktig at du får et godt faglig opplegg når du er på utveksling. NHH tilbyr derfor kun utvekslingsalternativer som holder høy faglig standard.

Utvekslingssteder, master (MØA/mrr)

Utvekslingssteder, bachelor