Hvorfor velge NHH

Hvorfor velge NHH

Det finnes mange gode grunner til å velge NHH. Her er fem av de viktigste.

1. for deg som vil noe mer

I tiden fremover vil vi trenge gode økonomer og ledere som aldri før. Arbeidsmarkedet etterspør økonomer og ledere som vil noe mer for verden, som kan bruke ressurser effektivt og bidra til en bærekraftig framtid. Med en bachelor i økonomi og administrasjon ved NHH lærer du å se de store sammenhengene. Derfor sier vi at utdanningen fra NHH er for deg som vil noe mer.

NHH er blant de ledende handelshøyskolene i Europa, og er trippel akkreditert, noe som bidrar til høy kvalitet og at vi tiltrekker oss fremragende studenter og ansatte innen økonomisk-administrative fag på bachelor, master og phd.

Financial times har siden 2019 rangert siviløkonomutdanningen som det beste masterprogrammet av sitt slag i Norge.

Bilde av NHH om vinteren.

Blant Europas beste handelshøyskoler

NHH er på 55. plass på Financial Times’ samlerangering. Det er opp syv plasser fra i fjor.

Poenggrensene for å komme inn på NHH er høye. Det betyr at du vil studere med andre dyktige og ambisiøse studenter. Dette er viktig for læringen din. Når du har fullført bachelorgraden er du garantert plass på master.

thøgersen

NHH har landets mest populære studieprogram

Norges Handelshøyskole setter enda en ny søkerrekord denne våren. Hele 2 221 søkere har siviløkonomutdanningen ved NHH som førstevalg, noe som gjør dette til landets mest populære.

NHH tall og fakta

2. Alle trenger økonomer

Med en grad fra NHH er du ettertraktet i både privat og offentlig sektor, og i de aller fleste bransjer. De mange karriereveiene gjør at arbeidsmarkedet for siviløkonomer er svært godt.

Immatrikulering 2021 NHH

NHH-kandidater rett ut i relevante jobber

Svært sterkt arbeidsmarked for NHH-kandidater: Mer enn 97 prosent av de nyutdannede fra 2021 var i jobb eller videre studier rett etter fullført mastergrad. Nesten ingen går til offentlig sektor.

Undersøkelser viser også at NHH-studentene opplever at utdanningen er inspirerende og at kompetansen de får er relevant for arbeidslivet. 

Bilde av tre NHH-studenter som snakker sammen. Foto: Helge Skodvin

Blant landets mest fornøyde masterstudenter

NHH-studenter er tilfredse med studiene, viser siste Studiebarometeret. Høyskolen skårer spesielt høyt på arbeidslivsrelevans.

Her kan du lese om hva tidligere studenter jobber med

Les mer om økonomi på Verdien av alt

3. Business, teknologi og mennesker - framtidens kompetansebehov

I en verden preget av stadig raskere endringer er det stort behov for økonomer og ledere som er gode på forretningsutvikling, som forstår samspillet mellom teknologi, økonomi og ledelse, og kan bruke ny teknologi til å skape verdi.

Nils Fredrik Solem

– Visste det var gode jobbmuligheter

Masterstudent Nils-Fredrik Solem (25) er ferdig utdannet siviløkonom til sommeren. Han fikk tilbud om fast jobb i oppstartsuksessen Forte_Digital i september.

Å kunne lede endringsprosesser og utvikle bærekraftige forretningsmodeller blir avgjørende i framtidens arbeidsliv.

Relevans og substans er viktige stikkord for utdanningen på NHH. Det betyr at når du er ferdig med studiene skal du ha både praktiske verktøy og analytiske ferdigheter til å ta fatt på spennende oppgaver i arbeidslivet.

Vi samarbeider tett med næringslivet, noe som blant annet innebærer at du allerede fra starten av studiet vil jobbe med dagsaktuelle problemstillinger og ha næringslivsledere som gjesteforelesere i mange fag. 

Bedrifter konkurrerer om å profilere seg ved NHH

Rekordmange bedrifter ønsker å profilere seg overfor NHH-studentene. Karrieredagene har aldri hatt så stor pågang fra næringslivet. Omsetningen ligger i millionklassen.
Torleif Madsen, NHH, studenter

– Imponert over modenheten

Under velkomstuken ved NHH møtte de nye bachelorstudentene mentorer fra næringslivet. Mange av studentene imponerte mentorene stort under casearbeidet.

4. Spennende internasjonale muligheter

NHH samarbeider med gode skoler over hele verden, og legger til rette for at du kan få spennende studieopphold i utlandet som en integrert del av studiene. Om lag halvparten av NHH-studentene drar på utveksling, noe som gjør oss til norgesmestere i utveksling! 

Du kan også søke om plass på sommerskole, i dobbelgrad- eller CEMS-programmet, eller hva med å studere innovasjon i verdens fremste innovasjonsmiljøer? Du kan også jobbe i en bedrift i utlandet og få arbeidserfaringen inkludert i graden.

Bilde av Natalie Milde. Foto: Hallvard Lyssand

Bygger karriere i Tyskland

Natalie Hellesø Milde (29) fikk jobb i Berlin etter Innovation School. – Stadig flere studenter ønsker å jobbe utenfor landets grenser, sier prorektor for utdanning, Stig Tenold.

Fremmer barns rettigheter i oljefondets investeringer

Selv om tidligere NHH-student Jens Aas ennå ikke har fylt 30 år, har han jobbet med bærekraft på tre ulike kontinenter.

Ønsker du å ta en hel grad utenlands, vil en bachelor i økonomi og administrasjon fra NHH gi deg et godt utgangspunkt for masterstudier i utlandet. Da får du en bachelor som er fullt på høyde med det beste internasjonalt, samtidig som du får et verdifullt nettverk i Norge. 

Les mer om internasjonale muligheter

Illustrasjonsfoto utveksling.

5. Et engasjert studentmiljø

Studietiden består av mer enn studier. På NHH blir du en del av et svært aktivt og mangfoldig studentmiljø, og du har en rekke muligheter til å engasjere deg.

NHH-studentar i toppen på studentengasjement

Meir enn halvparten av alle NHH-studentar brukar tid på frivillig studentengasjement, viser ei ny undersøking. – Studentaktivitetar gjer studietida betre og meir innhaldsrik, seier student Christian Ziesler.

Studentforeningen NHHS har mer enn hundre interessegrupper. Her får du, i tillegg til å bli kjent med dine medstudenter, en verdifull læringsarena der du kan teste ut det du lærer i klasserommet i praksis. Mange av studentene framhever nettopp kombinasjonen av fagkunnskap fra studiet og praksis fra studentforeningen som en stor styrke ved utdanningen. 

Et aktivt studentmiljø

Studenter på NHH. Foto: Silje Katrine Robinson