Hvorfor velge NHH

Hvorfor velge NHH

Det finnes mange gode grunner til å velge NHH. Her er fem av de viktigste.

1. for deg som vil noe mer

I tiden fremover vil vi trenge gode økonomer og ledere som aldri før. Når du tar en bachelorgrad ved NHH lærer du å se de store sammenhengene. Derfor sier vi at utdanningen fra NHH er for deg som vil noe mer.

NHH er blant de ledende handelshøyskolene i Europa, kontinuerlig inne på Financial Times-ragneringen siden 2005, og er trippel akkreditert, noe som bidrar til høy kvalitet og at vi tiltrekker oss fremragende studenter og ansatte innen økonomisk-administrative fag på bachelor, master og ph.d.

Poenggrensene for å komme inn på NHH er høye. Det betyr at du vil studere med andre dyktige og ambisiøse studenter. Dette er viktig for læringen din. Når du har fullført bachelorgraden er du garantert plass på master.

NHH. Masteravslutning_Helge Skodvin

NHH HADDE REKORDHØYE POENGGRENSER I 2023

15. april går fristen for å søke høyere utdanning ut. Dette må du vite om NHH.

NHH tall og fakta

2. Alle trenger økonomer

Med en grad fra NHH er du ettertraktet i både privat og offentlig sektor, og i de aller fleste bransjer. De mange karriereveiene gjør at arbeidsmarkedet for siviløkonomer er svært godt.

97 % av NHH-studentene er i relevant jobb etter studiene.

NHHs arbeidsmarkedsundersøkelse 2023

Bilde av Parth Sarna på fjelltur. Foto: privat

NHH-kandidater «sikret jobb»

97 prosent av nyutdannede fra 2023 er i jobb eller videre studier ett halvt år etter studieslutt, og lønningene er rekordhøye, viser NHH-undersøkelse. Parth Sarna (28) er både konsulent i EY-Parthenon og troppssjef i Bjørn West.

Undersøkelser viser også at NHH-studentene opplever at utdanningen er inspirerende og at kompetansen de får er relevant for arbeidslivet. 

Bilde av Kjersti Nøttum Haaland. Foto: Håvard Fagerholt

NHH-studentene rapporterer høy trivselsfaktor

Studiebarometeret viser at NHH-studentene er mer fornøyd enn landsgjennomsnittet med studieprogrammet sitt. – Ingen tvil om at det er attraktivt å gå her, sier Kjersti Nøttum Haaland (23).

Her kan du lese om hva tidligere studenter jobber med

3. Business, teknologi og mennesker - framtidens kompetansebehov

I en verden preget av stadig raskere endringer er det stort behov for økonomer og ledere som er gode på forretningsutvikling, som forstår samspillet mellom teknologi, økonomi og ledelse, og kan bruke ny teknologi til å skape verdi.

Bilde av Håkon Otneim. Foto: Jonas Been

Tallknuseren som leder NHHs nye studieprogram

Håkon Otneim har alltid likt matematikk. Nå er han programansvarlig for NHHs nye bachelorprogram «Business, Economics and Data Science».

Vi samarbeider tett med næringslivet, noe som blant annet innebærer at du allerede fra starten av studiet vil jobbe med dagsaktuelle problemstillinger og ha næringslivsledere som gjesteforelesere i mange fag. 

Torleif Madsen, NHH, studenter

– Imponert over modenheten

Under velkomstuken ved NHH møtte de nye bachelorstudentene mentorer fra næringslivet. Mange av studentene imponerte mentorene stort under casearbeidet.

4. Spennende internasjonale muligheter

NHH samarbeider med gode skoler over hele verden, og legger til rette for at du kan få spennende studieopphold i utlandet som en integrert del av studiene. Om lag halvparten av NHH-studentene drar på utveksling, noe som gjør oss til norgesmestere i utveksling! 

Du kan også søke om plass på sommerskole, i dobbelgrad- eller CEMS-programmet, eller hva med å studere innovasjon i verdens fremste innovasjonsmiljøer? Du kan også jobbe i en bedrift i utlandet og få arbeidserfaringen inkludert i graden.

Les mer om internasjonale muligheter

Illustrasjonsfoto utveksling.

5. Et engasjert studentmiljø

Studentforeningen NHHS har mer enn hundre interessegrupper. Her får du, i tillegg til å bli kjent med dine medstudenter, en verdifull læringsarena der du kan teste ut det du lærer i klasserommet i praksis. Mange av studentene framhever nettopp kombinasjonen av fagkunnskap fra studiet og praksis fra studentforeningen som en stor styrke ved utdanningen. 

Et aktivt studentmiljø

NHH-studenter på utekafe i Bergen.  Foto: Helge Skodvin

HAR DU SPØRSMÅL? SNAKK MED VÅRE AMBASSADØRER: