Regelverk og forskrifter

Regelverk og forskrifter

Utdanningen ved NHH er regulert gjennom Lov om universiteter og høgskoler, og tilhørende forskrifter fra Kunnskapsdepartementet og NOKUT. I tillegg reguleres utdanningen av forskrifter vedtatt av NHHs styre og av studieplaner vedtatt etter fullmakt fra styret.