Regelverk og forskrifter

Regelverk og forskrifter

Utdanningen ved NHH er regulert gjennom Lov om universiteter og høgskoler, og tilhørende forskrifter fra Kunnskapsdepartementet og NOKUT. I tillegg reguleres utdanningen av forskrifter vedtatt av NHHs styre og av studieplaner vedtatt etter fullmakt fra styret.

Studieplaner

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, studieplan av 2015

Masterstudiet i økonomi og administrasjon, studieplan av 2022

Masterstudiet i økonomi og administrasjon, studieplan av 2021

Masterstudiet i økonomi og administrasjon, studieplan av 2015

Forskrifter

Gjeldende forskrifter er i hovedsak publisert på Lovdata. Lenker til opphevede forskrifter er publisert nederst på siden der disse er tilgjengelige.

Fulltidsstudiene

Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH 

Mellombels forskrift om sensurfristar ved Norges Handelshøyskole (NHH)

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene (PDF 270 kb)

doktorgradsstudiene

Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges Handelshøyskole

Forskrift for graden doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges Handelshøyskole

Statsautorisert translatør

Forskrift for autorisasjonsprøve for å bli statsautorisert translatør

Etter- og videreutdanning

Forskrift om studiene ved Etter- og videreutdanningen ved Norges Handelshøyskole, NHH

Utfyllende bestemmelser for studiene ved etter- og videreutdanningen ved NHH (PDF 202 kb)

Retningslinjer for kvalitetssikring av eksamen og sensur ved NHH

Tidligere studieplaner og forskrifter

retningslinjer

Retningslinjer for bruk av generativ KI i undervisning og vurdering