Emner i Økonomisk analyse støtteprofil før høst 2021

Emner i Økonomisk analyse støtteprofil før høst 2021

Studenter med Økonomisk analyse som støtteprofil skal velge emner tilsvarende 22,5 studiepoeng fra listen nedenfor.

Det ikke er mulig å velge kurs med kurskode fra egen hovedprofil som del av støtteprofilen (denne presiseringen gjelder for studenter som starter på masterstudiet fra og med høsten 2017).

Det anbefales å sikre seg en metodemessig basis tilsvarende den for ECO som hovedprofil.

ECO - Støtteprofil i økonomisk analyse

Valgbare emner

Kode Navn Stp Semester
BAN402 BAN402Decision Modelling in Business 7.5 Høst
BAN404 BAN404Predictive Analytics with R 7.5 Vår
BUS427 BUS427Advanced Management Accounting (not offered) 7.5
BUS428 BUS428Økonomisk organisasjonsteori 7.5 Vår
BUS429 BUS429Pricing Analytics and Revenue Management 7.5 Vår
BUS444 BUS444Økonometri for regnskap og økonomisk styring (utgått) 7.5
BUS444E BUS444EEconometrics for Business Research 7.5 Vår
BUS448 BUS448Auctions, Sales and Procurement (not offered) 7.5
BUS461 BUS461Decision Modelling in Business (Replaced by BAN402) 7.5 Høst
ECN402 ECN402Econometrics 7.5 Høst Vår
ECN421 ECN421Behavioral Economics 7.5 Høst Vår
ECN430 ECN430Empirical Methods and Applications in Macroeconomics and Finance 7.5 Vår
ECO400 ECO400Decisions, Strategy and Information 7.5 Høst
ECO401 ECO401Optimisation and Microeconomic Theory 7.5 Høst
ECO420 ECO420Corporate Governance 7.5 Vår
ECO421 ECO421Asset Pricing 7.5 Høst
ECO422 ECO422Advanced Corporate Finance 7.5 Høst
ECO423 ECO423Advanced Derivatives 7.5 Vår
ECO425 ECO425International Macroeconomics (not offered) 7.5
ECO427 ECO427Næringsøkonomi 7.5 Vår
ECO433 ECO433Empirical Strategies for Causal Analysis 7.5 Høst Vår
ECO437 ECO437Topics in Stochastic Methods: Stochastic Analysis with Applications in Economics (expired) 7.5
ECO439 ECO439Resource Economics 7.5 Vår
ECO440 ECO440Economics of Uncertainty: Insurance and Finance (not offered) 7.5
ECO441 ECO441Skatt og økonomisk politikk 7.5 Vår
FIE421 FIE421Macroeconomic Analysis and Sustainability 7.5 Vår
FIE456 FIE456FinTech (not offered) 7.5