Emner i Økonomisk analyse hovedprofil

Studenter med Økonomisk analyse som hovedprofil skal velge emner som angitt i oversikten nedenfor.

Merk: alle studenter må ha minst 2,5 studiepoeng i etikk i graden.

ECO - Hovedprofil i økonomisk analyse

Empirisk metodekurs - velg minst ett

Kode Navn Stp Semester
BUS444 BUS444Økonometri for regnskap og økonomisk styring 7.5 Vår
BUS444E BUS444EEconometrics for Business Research 7.5 Høst
BAN430 BAN430Forecasting 7.5 Vår
BAN431 BAN431Econometrics and Statistical Programming (expired) 7.5
ECN402 ECN402Econometric Techniques 7.5 Høst Vår

Obligatoriske kurs

Kode Navn Stp Semester
ECO400 ECO400Decisions, Strategy and Information 7.5 Høst

Valgbare kurs i hovedprofil - 30 stp

Kode Navn Stp Semester
BUS448 BUS448Auctions, Sales and Procurement 7.5
ECO401 ECO401Optimisation and Microeconomic Theory 7.5 Høst
ECO420 ECO420Corporate Governance 7.5 Høst
ECO421 ECO421Asset Pricing 7.5 Vår
ECO422 ECO422Advanced Corporate Finance 7.5 Høst
ECO423 ECO423Principles of Derivatives Pricing and Risk Management 7.5 Vår
ECO425 ECO425International Macroeconomics 7.5 Vår
ECO427 ECO427Næringsøkonomi 7.5 Vår
ECO433 ECO433Empirical Strategies for Causal Analysis 7.5 Vår
ECO437 ECO437Topics in Stochastic Methods: Stochastic Analysis with Applications in Economics 7.5 Vår
ECO439 ECO439Resource Economics 7.5 Vår
ECN430 ECN430Empirical Methods and Applications in Macroeconomics and Finance 7.5 Vår
ECO440 ECO440Økonomi og usikkerhet: Forsikring og finans 7.5 Vår
ECO441 ECO441Skatt, beslutningsatferd og økonomisk politikk 7.5 Vår
BUS427 BUS427Advanced Management Accounting 7.5 Vår
BUS428 BUS428Økonomisk organisasjonsteori 7.5 Vår
BUS429 BUS429Pricing Analytics and Revenue Management 7.5 Høst
FIE421 FIE421Long-Term Macroeconomic Analysis 7.5 Vår
FIE456 FIE456FIN Tech 7.5 Vår
BAN402 BAN402Decision Modelling in Business 7.5 Høst
BUS461 BUS461Decision Modelling in Business 7.5 Høst

Masterutredning

Kode Navn Stp Semester
ECOTHE ECOTHESelvstendig arbeid i hovedprofilen økonomisk analyse 30 Høst Vår