Seksjon for internasjonale relasjoner

Seksjon for internasjonale relasjoner

Seksjonen har ansvar for administrasjon av NHHs internasjonale utvekslingsprogram.