Marion Fløysvik

Førstekonsulent Marion Fløysvik

E-post
Marion.Floysvik@nhh.no
Telefon
+47 55 95 91 57
Avdeling
Seksjon for internasjonale relasjoner
Ansvar
Utvekslingsavtalar i Asia og Oseania Studierettleiing i samband med utveksling utreisande studentar nettsider