Astrid Foldal

Seksjonsleder Astrid Foldal

E-post
Astrid.Foldal@nhh.no
Telefon
+47 55 95 96 88
Avdeling
Seksjon for internasjonale relasjoner
Kontor
BU13
Ansvar
Analyse- og utredningsarbeid knyttet til internasjonalisering av studier kvalitetssikring av og rapportering fra virksomhetsområdet