Merete Wiik Ånes

Seniorkonsulent Merete Wiik Ånes

E-post
Merete.Anes@nhh.no
Telefon
+47 55 95 99 33
Avdeling
Seksjon for internasjonale relasjoner
Kontor
BU13
Ansvar
Utvekslingsavtalar i Europa Nord-Amerika og Japan Erasmus+ Studierettleiing i samband med utveksling for MØA og MRR