Merete Wiik Ånes

Seniorkonsulent Merete Wiik Ånes

E-post
Merete.Anes@nhh.no
Telefon
+47 55 95 99 33
Avdeling
Seksjon for internasjonale relasjoner
Kontor
MN-538
Ansvar
Institusjonell Erasmus+ koordinator utvekslingsavtaler i Europa og Nord-Amerika Innovation School studieveiledning ifm. utveksling nettsider