Merete Wiik Ånes

Seniorkonsulent Merete Wiik Ånes

E-post
Merete.Anes@nhh.no
Telefon
+47 55 95 99 33
Avdeling
Seksjon for internasjonale relasjoner
Ansvar
I foreldrepermisjon fra 27. september 2017 til august 2018.