Jorunn Kalsnes Sørdal

Førstekonsulent Jorunn Kalsnes Sørdal

E-post
Jorunn.Sordal@nhh.no
Telefon
+47 55 95 92 95
Avdeling
Seksjon for internasjonale relasjoner
Ansvar
Utvekslingsavtalar i Nord-Amerika MRR-utveksling Studierettleiing i samband med utveksling Utreisande studentar