Sang Hoon Kim

Førstekonsulent Sang Hoon Kim

E-post
Sang.Kim@nhh.no
Telefon
+47 55 95 90 61
Avdeling
Seksjon for internasjonale relasjoner