Presentasjon av masterprofilar

Presentasjon av masterprofilar

Presentasjonar av NHHs masterprofilar laga til Masterdagen 2020.

Har du spørsmål om dei einskilde profilane? Send spørsmåla på e-post til profilkoordinator. Du finn e-postadressene under kva einskild profilvideo.

BAN - Business analytics

Les meir om Business Analytics-profilen

Profilkoordinator: jonas.andersson@nhh.no

Last ned slides frå BAN-presentasjonen (PDF)

BUS - Økonomisk styring

Les meir om BUS-profilen

Profilkoordinator: malin.arve@nhh.no

Last ned slides frå BUS-presentasjonen (PDF)

ECN - Samfunnsøkonomi

Les meir om ECN-profilen

Profilkoordinator: gernot.doppelhofer@nhh.no

Last ned slides frå ECN-presentasjonen (PDF)

ECO - Økonomisk analyse

Les meir om ECO-profilen

Profilkoordinator: trond.olsen@nhh.no

Last ned slides frå ECO-presentasjonen (PDF)

ENE - ENERGY, NATURAL RESOURCES AND THE ENVIRONMENT

Les meir om ENE-profilen

Profilkoordinator: mette.bjorndal@nhh.no

Last ned slides frå ENE-presentasjonen (PDF) 

FIE - Finansiell økonomi

Les meir om FIE-profilen

Profilkoordinator: francisco.santos@nhh.no

Last ned slides frå FIE-presentasjonen (PDF)

NBD - New Business development

Les meir om NBD-profilen

Profilkoordinator: bram.timmermans@nhh.no

Last ned slides frå NBD-presentasjonen (PDF)

MBM - Marketing and brand management

Les meir om MBM-profilen

Profilkoordinator: magne.supphellen@nhh.no

Last ned slides frå MBM-presentasjonen (PDF)

STR - STRATEGI OG LEIING

Les meir om STR-profilen

Profilkoordinator: christine.meyer@nhh.no

Last ned slides frå STR-presentasjonen (PDF)