Ta kurs på utveksling

Ta kurs på utveksling

Du må søke Seksjon for utveksling og internasjonalisering om forhåndsgodkjenning av kurs du ønsker å ta på utveksling.

Du må sende inn søknad om forhåndsgodkjenning for fag du ønsker å ta på utveksling. Du kan få maksimalt 30 studiepoeng fra utveksling innpasset i graden din ved NHH.

Søknad om forhåndsgodkjenning for masterstudenter sendes til int.stud@nhh.no. Bachelorstudenter fyller ut elektronisk skjema.

 • Søknadsskjema for forhåndsgodkjenning av kurs

 • Hvilke kurs skal masterstudenter ta ute?

  Hvilke kurs skal masterstudenter ta ute?

  • Du skal ta støtteprofilen din (22,5 studiepoeng) og et valgfag (7,5 studiepoeng) mens du er på utveksling.

  Merk at vanlig støtteprofil tatt på utveksling ikke vil bli innpasset som en av de faglige støtteprofilene på NHH, men vil bli kalt "utveksling" på vitnemålet ditt. Utvekslingsstøtteprofil kan bestå av kurs fra forskjellige fagområder utenfor hovedprofilen din (innenfor NHHs fagområder på masternivå).

  Nytt tilbud fra høsten 2017 er muligheten til å ta en spesialisert støtteprofil ved utvalgte skoler på utveksling.

  Gå inn på vertsskolens hjemmesider for å finne hvilke kurs de tilbyr. Du kan også ta kontakt med int.stud@nhh.no for å få en liste over tidligere godkjente fag ved din vertsskole. Du må søke om forhåndsgodkjenning av disse kursene, da du kan ha en annen fagbakgrunn og en annen hovedprofil enn studenter som tidligere har fått kurset godkjent.

 • Hvilke kurs skal MRR-studenter ta ute?

  Hvilke kurs skal MRR-studenter ta ute?

  MRR-studenter med oppstart til og med høsten 2016 tar 22,5 ECTS MRR-relaterte emner og en erstatning for emnet MRR445 Topics in Auditing (tilsvarende 7,5 ECTS) på utveksling.

  MRR-studenter med oppstart fra og med høsten 2017 skal ta tilsvarende 30 ECTS emner på utveksling. Krav om å ta MRR445 bortfaller dersom du reiser på utveksling. Emner som godkjennes for MØA kan også godkjennes for MRR, så lenge emnene ikke overlapper med emner du allerede har tatt på NHH, eller obligatoriske MRR-emner som gjenstår i graden.

  Emnene må forhåndsgodkjennes av Aasmund Eilifsen, via Seksjon for internasjonale relasjoner (int.stud@nhh.no). 

 • Hvilke kurs skal bachelorstudenter ta ute?

  Hvilke kurs skal bachelorstudenter ta ute?

  Bachelorstudenter skal som en hovedregel bare ta valgfag på utveksling. Du trenger ikke gjøre omrokkeringer i utdanningsplanen din før avreise, men følge normal studieplan de tre første semestrene ved NHH.

  Her finner du hvilke kurs du skal ta i hvilket semester mens du er bachelorstudent ved NHH (pdf, 220 kb)

  Bachelorstudenter kan reise ut i fjerde semester (vår). Studenter som ikke har reist ut i fjerde semester kan få tilbud om utveksling i sjette semester (vår). Forutsetning for utveksling i sjette semester er at du har fullført alle obligatoriske kurs før avreise, slik at du kan ta fire valgfag på utveksling.

  NHH anbefaler bachelorstudenter å reise ut i sitt fjerde semester.

  • Du kan flytte BED3 Investering og finans og SAM3 Makroøkonomi fra fjerde til sjette semester.
  • Du kan flytte MET4 Anvendt metode fra fjerde til femte semester da dette kurset også går på høsten.

  På denne måten vil du kunne reise på utveksling og bare ta valgfag ute. Dette gjør det enklere for deg å velge fag ved vertsskolen mens du er på utveksling.

  Bachelorstudenter som ønsker å reise ut i sitt sjette semester må ha fullført alle obligatoriske kurs før avreise.

  • Du kan flytte BED5 Økonomisystemer og styring og SOL4 Strategisk ledelse fra sjette til fjerde semester
  • Du kan flytte MET4 Anvendt metode fra fjerde til femte semester da dette kurset også går på høsten

  Du kan erstatte opptil tre obligatoriske fag mens du er på utveksling om du reiser i ditt fjerde semester og tar kurs fra listen over godkjente obligatoriske kurs. Det er ikke mulig å søke om godkjenning for nye obligatoriske kurs.

  Vær oppmerksom på at vertsskolen kan tilby et kurs som erstatter et obligatorisk kurs ved NHH, men at det ikke tilbys i det semesteret du skal reise ut. Da må du omrokkere kursplanen din ved NHH slik at du får tatt de obligatoriske kursene i løpet av normal studietid ved NHH. Du kan sjekke om kurset du trenger tilbys i det semesteret du skal ut ved å gå inn på vertskolens nettsider.

 • Hvordan får jeg kursene inn i graden min ved NHH?

  Hvordan får jeg kursene inn i graden min ved NHH?

  Studiepoengene fra din vertsskole på utveksling vil bli overført til graden din ved NHH når Seksjon for utveksling og internasjonalisering har mottatt følgende:

  • søknad om forhåndsgodkjenning av fag i forkant av ditt utvekslingsopphold
  • et originalt karakterutskrift fra din vertsskole 
  • returnert elektronisk spørreskjema om ditt utvekslingsopphold. Du vil få tilsendt en personlig lenke per e-post etter endt opphold. 

  De fleste vertsskoler sender karakterutskrifter direkte til NHH. Du vil få videresendt originalen til deg når vi har overført dine studiepoeng i våre databaser. Du trenger ikke å ta kontakt med Lånekassen for å få registrert dine studiepoeng. Vær oppmerksom på at enkelte skoler, spesielt skoler i USA, vanligvis sender karakterutskrifter til studenter og ikke til NHH. Får du karakterutskriften tilsendt deg, må du videresende eller vise frem karakterutskriften til Seksjonen for utveksling og internasjonalisering slik at vi kan ta en kopi.

  Resultatutveksling mellom Norge, Sverige og Finland

  Resultater kan deles elektronisk mellom utdanningsinstitusjoner i Norge, Sverige og Finland. Studenter på utveksling til Sverige eller Finland må gjøre følgende etter endt utvekslingsopphold: 1) Logg på StudentWeb 2) Sjekk at det er huket av "ja" for utveksling av eksamensresultater med andre institusjoner i profilinnstillinger 3) Trykk på "Resultater" helt øverst 4) Velg "Import av resultater fra utenlandsk institusjon" helt nederst på siden 5) Velg Sverige eller Finland 6) Trykk på den grønne knappen "Go to chosen country" 7) Svar på en kort spørreundersøkelse 8) Send en e-post til int.stud@nhh.no for å gi oss beskjed når dette er gjort.