Partnaruniversitet

Partnaruniversitet

Dobbelgradsstudentar studerer eit år ved NHH i Bergen, og tar det andre året ved eit av NHHs høgt rangerte dobbelgradspartnarar.

Masterstudentar på fyrste året må passa på at studieplanen deira er i samsvar med krava til partneruniversitetet (sjå "programstruktur").  

 • Bocconi universitet, Italia

  Bocconi universitet, Italia

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS, AMBA (Triple Crown)
  • Undervisningsspråk: engelsk 
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: vanlege krav
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen, men du må betala ei avgift for uteksaminering på €365
  • Erasmus+ stipend: €410 kvar månad
  • Anna: Bocconi godkjenn ikkje masterkurs med bestått/ikkje bestått
  • Anna: viss du er ein italiensk statsborgar eller har tidlegare søkt på MSc-programmet ved Bocconi utan hell, er du dessverre ikkje kvalifisert til å søka på dobbelgradsprogrammet ved Bocconi

  For å fullføra dobbelgraden ved Bocconi, må du oppfylla fylgjande krav:

  • Internship

  • Masteroppgåva

   Masteroppgåva

   • Du skriv oppgåva di åleine, med rettleiar frå Bocconi og birettleiar frå NHH.
   • Merk at Bocconi tildelar 18-20 ECTS for masteroppgåva, medan kravet frå NHH er 30 ECTS. Rettleiaren frå NHH skal sikra at oppgåva er av eit omfang og kvalitet som tilfredsstiller nasjonale krav.
   • Oppgåva skal leverast til sensur ved Bocconi. Muntleg forsvar ved Bocconi.
  • Språk

   Språk

   • Studentar ved Bocconi må også ta italienskkurs t.o.m. A2-nivået 

  Merk at berre studentar med fylgjande hovudprofil kan ta dobbelgraden ved Bocconi: 

  • ECN - EMIT

   ECN - EMIT

   Me tilrår at studentar søker på fleire program då EMIT-programmet ved Bocconi er veldig populært. 

   Kombiner ein hovudprofil i ECN ved NHH med Economics and Management of Innovation and Technology (EMIT) ved Bocconi.

   • Programstruktur
   • Du må ta sju fastsette kurs ved NHH. Desse erstattar obligatoriske kurs ved Bocconi 
   • Eit valfag ved NHH eller Bocconi må innfri NHHs etikkrav
  • ENE - EMIT

   ENE - EMIT

   Me tilrår at studentar søker på fleire program då EMIT-programmet ved Bocconi er veldig populært. 

   Kombiner ein hovudprofil i ENE ved NHH med Economics and Management of Innovation and Technology (EMIT) ved Bocconi. 

   • Programstruktur 
   • Du må ta fire fastsette kurs ved NHH. Desse erstattar obligatoriske kurs ved Bocconi 
   • Du må ta hovudprofilen din ved NHH i det fyrste året 
   • Eit valfag ved NHH må innfri NHHs etikkrav
  • STR - EMIT

   STR - EMIT

   Me tilrår at studentar søker på fleire program då EMIT-programmet ved Bocconi er veldig populært. 

   Kombiner ein hovudprofil i STR ved NHH med Economics and Management of Innovation and Technology (EMIT) ved Bocconi. 

   • Programstruktur 
   • Du må ta fem fastsette kurs ved NHH. Desse erstattar obligatoriske kurs ved Bocconi 
   • Du må ta hovudprofilen din ved NHH i det fyrste året 
   • BUS 445 Sustainable Business Models innfrir NHHs etikkrav
  • MBM - Marketing Management

   MBM - Marketing Management

   Kombiner ein hovudprofil i MBM ved NHH med Marketing Management ved Bocconi.

   • Programstruktur 
   • Du må ta fem fastsette kurs ved NHH. Desse erstattar obligatoriske kurs ved Bocconi 
   • Bocconi-kurset Understanding Consumer II vert godkjent som eit NHH MBM valfag
   • Eit valfag ved NHH må innfri NHHs etikkrav
  • STR - Management

   STR - Management

   Kombiner ein hovudprofil i STR ved NHH med Management ved Bocconi.

   • Programstruktur 
   • Du må ta fem fastsette kurs ved NHH. Desse erstattar obligatoriske kurs ved Bocconi 
   • Du må ta hovudprofilen din ved NHH i det fyrste året
   • Eit valfag ved NHH må innfri NHHs etikkrav
 • HEC Montréal, Canada

  HEC Montréal, Canada

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS, AMBA (Triple Crown)
  • Undervisningsspråk: engelsk 
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: vanlege krav
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen, men du må betala ei administrasjonsavgift på $319,95

  For å fullføra dobbelgraden ved HEC Montréal, må du oppfylla fylgjande krav:

  Merk at berre studentar med fylgjande hovudprofil kan ta dobbelgraden ved HEC Montréal: 

 • HEC Paris, Frankrike

  HEC Paris, Frankrike

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS, AMBA (Triple Crown)
  • Undervisningsspråk: engelsk 
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: vanlege krav
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: du må betala skulepengar på €30,650 (2023). Du vil få høve til å søka på stipend direkte frå HEC Paris

  For å fullføra dobbelgraden ved HEC Paris, må du oppfylla fylgjande krav:

  • Internship

   Internship

   • Studentar må fullføra ein 16-vekers "professional experience" som ein del av graden. Dette kan vera eit internship medan du studerer eller ein fulltidsjobb etter du er uteksaminert.
  • Masteroppgåva

   Masteroppgåva

   • Du skriv oppgåva di åleine i andre, tredje eller fjerde semester, med rettleiarar frå NHH. Du leverer oppgåva til NHH.
   • Oppgåva er verdt 30 ECTS

  Merk at berre studentar med fylgjande hovudprofil kan ta dobbelgraden ved HEC Paris: 

 • Ivey Business School, Canada

  Ivey Business School, Canada

  • Akkreditering: EQUIS
  • Undervisningsspråk: engelsk 
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: enten ein bachelorgrad på engelsk, eller arbeidserfaring på engelsk i minimum to år, eller TOEFL (min. 100), IELTS General eller Academic (min. 7.0), MELAB (min. 85), PTE (min. 70), CAEL (min. 60), Duolingo (min. 125) eller PELMO (min. 75)
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen

  For å fullføra dobbelgraden ved Ivey, må du oppfylla fylgjande krav:

  • Internship

   Internship

   • Studentar må fullføra eit "professional experience" internship. Internshipet må vara 8 veker (for International Business) eller 10 veker (for Business Analytics). Jobberfaring kan erstatta internship.
  • Masteroppgåva

   Masteroppgåva

   • Du skriv oppgåva di åleine, med rettleiarar frå Ivey Business School. Du leverer oppgåva til Ivey. 
   • Oppgåva vil vera verdt 30 ECTS.

  Merk at berre studentar med fylgjande hovudprofil kan ta dobbelgraden ved Ivey: 

 • Louvain School of Management, Belgia

  Louvain School of Management, Belgia

  • Akkreditering: EQUIS
  • Undervisningsspråk: engelsk 
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: vanlege krav
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen
  • Erasmus+ stipend: €410 kvar månad
  • Anna: Louvain godkjenn ikkje masterkurs med bestått/ikkje bestått

  For å fullføra dobbelgraden ved Louvain, må du oppfylla fylgjande krav:

  • Masteroppgåva

   Masteroppgåva

   • Du skriv oppgåva di åleine, med rettleiarar frå Louvain og NHH. Rettleiaren frå NHH skal sikra at oppgåva er av eit omfang og kvalitet som tilfredsstiller nasjonale krav. Du leverer oppgåva til både Louvain og NHH.
   • Du må munnleg forsvara oppgåva di. 
   • Oppgåva vil vera verdt 20 ECTS, men vil innpassast som 30 ECTS i graden. 

  Merk at berre studentar med fylgjande hovudprofil kan ta dobbelgraden ved Louvain: 

 • Luiss Guido Carli, Italia

  Luiss Guido Carli, Italia

  • Akkreditering: EQUIS, AMBA 
  • Undervisningsspråk: engelsk 
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: vanlege krav
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen, men du må betala ei avgift for uteksaminering på €200 og ein lokalskatt på €140
  • Erasmus+ stipend: €410 kvar månad
  • Anna: Luiss godkjenn ikkje emne med godkjent/ikkje godkjent vurdering.

  For å fullføra dobbelgraden ved Luiss, må du oppfylla fylgjande krav:

  • Internship

   Internship

   • I samband med masteroppgåva vil du gjera prosjektarbeid som vert organisert av Luiss. Dersom du organiserer det sjølv, kan prosjektarbeidet verta erstatta med eit internship i Roma. Kontakt dobbelgradskoordinatoren for meir informasjon om dette.
  • Masteroppgåva

   Masteroppgåva

   • Du skriv oppgåva di åleine, med rettleiarar frå Luiss. Du må munnleg forsvara oppgåva di. 
   • Oppgåva vil vera verdt 18 ECTS og du må i tillegg ta eit "project work" verdt 12 ECTS. 

  Merk at berre studentar med fylgjande hovudprofil kan ta dobbelgraden ved Luiss: 

 • Nova School of Business and Economics, Portugal

  Nova School of Business and Economics, Portugal

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS, AMBA (Triple Crown)
  • Undervisningsspråk: engelsk 
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: vanlege krav for Master in Finance. Sjå spesialkrava for International Master in Finance her
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen
  • Erasmus+ stipend: €410 kvar månad
  • Anna: Nova godkjenn ikkje masterkurs med bestått/ikkje bestått
  • Anna: du kan ikkje søka på dobbelgradsprogrammet med Nova dersom du har tidlegare fått avslag på opptak av MSc-programmet ved Nova
  • Anna: for International Master in Finance, må du laga ein 4 min. video der du fortel meir om kor du ser deg sjølv om fem år, karrieremessig 

  For å fullføra dobbelgraden ved Nova, må du oppfylla fylgjande krav:

  • Språk

   Språk

   • Viss du er tatt opp til International MSc in Finance-programmet, må du fullføra språkkrava
   • Du må kunne dokumentera engelskkunnskapar på nivå B2, uansett type mastergrad (International MSc eller vanleg MSc i finans). Du kan dokumentera språknivå ved å ta ein av fylgjande testar: Cambridge, TOEFL eller IELTS. TOEFL iBT Home Edition er godkjent.
  • Masteroppgåva

   Masteroppgåva

   • Du skriv oppgåva di åleine, med rettleiarar frå Nova. 
   • Oppgåva vil vera verdt 30 ECTS.

  Merk at berre studentar med fylgjande hovudprofil kan ta dobbelgraden ved Nova: 

 • Universität Mannheim

  Universität Mannheim

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS, AMBA (Triple Crown)
  • Undervisningsspråk: engelsk 
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: vanlege krav 
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen
  • Erasmus+ stipend: €410 kvar månad
  • Anna: Mannheim godkjenn ikkje emne med bestått/ikkje beståttFor å fullføra dobbelgraden ved Mannheim, må du oppfylla fylgjande krav:
  • Masteroppgåva

   Masteroppgåva

   • Du skriv oppgåva di ved Mannheim med rettlaiar frå Mannheim. Du vil få tildelt tema for masteroppgåva frå Mannheim. 
   • Oppgåva vil vera verdt 24 ECTS. Du må i tillegg ta eit seminar verdt 6 ECTS.

  Merk at berre studentar med fylgjande hovudprofil kan ta dobbelgraden ved Mannheim: 

 • University of Queensland, Australia

  University of Queensland, Australia

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS
  • Undervisningsspråk: engelsk 
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: du må ha ein TOEFL IBT karakter på 100 (min. skriftleg resultat på 21, og lese-, snakke- eller lytteresultat på 19), eller TOEFL papirbasert resultat på 570 (min. skriftleg resultat 5.0 og lytte- og leseresultat på 5.4) eller IELTS-resultat på 6.5 (min. 6.0 skriftleg/munnleg) før du byrjar på UQ. Les meir om det her.
  • Du kan få fritak frå språkkrava dersom du har norsk vintemål frå vidaregåande (min. karakter 4 i engelsk), eller viss du innfrir krava i Part B i PPL 3.40.14d2 - Table 2.
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen

  For å fullføra dobbelgraden ved Queensland, må du oppfylla fylgjande krav:

  • Masteroppgåva

   Masteroppgåva

   • Du skriv oppgåva di åleine, med rettleiarar frå University of Queensland. 
   • Oppgåva vil vera verdt 30 ECTS.

  Merk studentar i alle hovudprofilar kan ta dobbelgraden ved Queensland: 

 • Kompabilitetsoversikt

  Kompabilitetsoversikt

  Partnarinstitusjon Land Spesialisering Hovudprofil på NHH Plassar
  Bocconi Italia EMIT, Marketing, Marketing Management ENE,ECN,  STR, MBM

  7 (2-3 per spesialisering)

  HEC Montréal Canada Operations and Global Supply Chain Management ENE 2
  HEC Paris Frankrike Sustainability and Social Innovation (SASI) ENE, alle 2-3
  Ivey Canada International Business, BAN Alle, BAN 5
  Louvain Belgia Management Science, Business Engineering, Supply Chain Management Alle, ENE 6
  Luiss Italia Strategy Management, Innovation and Sustainability ENE 5
  Universidade Nova de Lisboa Portugal Finance, International Master's in Finance FIE 5
  Universität Mannheim Tyskland Management Alle 6
  University of Queensland Australia Global Management Alle 5