Spesialisering i økonomisk styring og ledelse

Spesialisering i økonomisk styring og ledelse

Å utøve best mulig ledelse, ta best mulige beslutninger og øke verdiskapingen i bedriften din krever både regnskapsmessige og analytiske basisferdigheter.

Om studiet

Studiepoeng
90
Grad
Master of Business Administration
Søknadsperiode
26. januar-22. september 2024. Neste opptaksmøte 17. juni 2024
Studiestart
23. september 2024

I kombinasjon med kunnskap om strategisk analyse, konkurransesituasjoner, ledelse og samfunnsutvikling gir studiet deg kunnskap om hvordan du analyserer og forstår verdiskapingen i virksomheter, og gjennom beslutninger, styring og ledelse bidra til å gi økt bærekraftig verdiskaping. EMBA med spesialisering i økonomisk styring og ledelse sikrer deg den brede kompetansen du trenger for å lykkes som leder.

Gjennom studieløpet arbeider du dessuten med konkrete problemstillinger knyttet til din egen virksomhet.

Studiet gir deg

  • forskningsbasert kunnskap innen et bredt spekter av strategi, økonomi og ledelsesfag, med vekt på viktige utviklingstrekk innen bærekraft, teknologi og internasjonalisering.  
  • gode analytiske ferdigheter innenfor områder som strategiske analyse, lønnsomhetsanalyse, regnskapsanalyse, investeringsanalyse, verdsettelse, m.m.
  • oppdatert kunnskap om hvordan ulike styringsverktøy kan brukes strategisk for å øke virksomhetens verdiskaping, sett i lys av nye teknologiske muligheter og utfordringer.
  • ferdigheter i å anvende teorier og verktøy, ved å arbeide med faktiske problemstillinger i virksomheter
  • Metodekunnskap og ferdigheter for å igangsette og gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt
  • muligheter til å bygge nettverk for læring og utvikling, både i og utenfor undervisningssituasjonen

kompetanse på ledernivå

Studiet er skreddersydd for ledere og de som ønsker å ta steget opp. Deltakerne rekrutteres fra et bredt spekter av næringer i privat næringsliv og offentlige virksomheter. Utbyttet ditt blir en bred kompetanseplattform for å arbeide som rådgiver, mellomleder, toppleder eller styreleder/-medlem i privat næringsliv og offentlig forvaltning.

Bygg nettverk

På studiet møter du noen av NHHs aller fremste forskere og gjesteforelesere fra nærings- og samfunnsliv. Du og dine medstudenter representerer et bredt spekter av norsk næringsliv og forvaltning. En mangfoldig deltakergruppe med komplementerende ferdigheter og bakgrunner gir et unikt læringsmiljø og bidrar til å fremme ulike perspektiver på forretningsproblemer. Synergieffekten mellom teoretisk kunnskap og deltakernes praktiske erfaring skaper en intensiv, effektiv og engasjerende læringsprosess.

Få personlig oppfølging

En dedikert programleder er tilstede gjennom hele studiet for å synliggjøre den røde tråden og vise sammenhengen mellom ulike fagområder. Programlederen holder høyt faglig nivå, har et sterkt engasjement og stor grad av involvering i deg og din læring.

Professor Trond Bjørnenak. Foto: Joakim S. Enger

Det er nå du trenger ny kunnskap

Er du leder i dag, trenger du bredere og dypere kunnskap om stadig flere områder. Da er videreutdanning hos NHH Executive nøkkelen.

Om studiet

Studiepoeng
90
Grad
Master of Business Administration
Søknadsperiode
26. januar-22. september 2024. Neste opptaksmøte 17. juni 2024
Studiestart
23. september 2024

Verdt å vite

  • Studieavgift: kr 490 000. Studiavgiften betales i fem rater
  • Fire faglige moduler over to år
  • Undervisningsspråk: Norsk

Les mer om Executive MBA

Finansiering av videreutdanning

Kontakt oss

Oversikt over studiet

1. modul: strategisk lønnsomhetsanalyse og kundeorientering
23.09.-25.09.2024
Quality Hotel Leangkollen, Asker
Introduksjon til økonomisk styring og ledelse
24.10.-26.10.2024
NHH Campus Bergen
Lønnsomhetsforståelse
07.11.2024
Zoom - forelesning og case
21.11.-23.11.2024
Thon Hotel Slottsparken, Oslo
Kunde- og markedsstrategier
28.11.2024
Zoom - forelesning, eksamensforberedelser og veiledning
05.12.2024 Innlevering semesteroppgave
12.12.2024 Hjemmeeksamen 1. modul, seks timer
2. modul: strategi, styring og regnskap
16.01.-18.01.2025
NHH Campus Oslo
Strategisk analyse
06.03.-08.03.2025
Quality Hotel Leangkollen, Asker
Finansiell rapportering
20.03.2025
Zoom - forelesning og eksamensforberedelser
28.03.-01.04.2025
Hjemmeeksamen 2. modul, fem dager
03.04.-05.04.2025
Thon Hotel Slottsparken, Oslo
Bærekraftige forretningsmodeller og ESG rapportering
10.04.2025
Zoom - innleveringsoppgave
01.05.2025
Innlevering semesteroppgave (gruppe) bærekraft
3. modul: Innovasjon og endring
08.05.-10.05.2025
NHH Campus, Bergen
Digitaliseringsledelse, HRM og endringsledelse
10.06.-14.06.2025
Bocconi, Milano
Studietur: Differensieringsstrategier
01.07.2025
Innlevering refleksjonsnotat
28.08.-30.08.2025
Thon Hotel Slottsparken, Oslo
Prosjektanalyse og forskningsmetoder
18.09.-20.09.2025
NHH Campus, Bergen
Teknologi og innovasjon
09.10.2025

Zoom - eksamensforberedelser
23.10.2025
Hjemmeeksamen 3. modul, seks timer
4. modul: Finans og ledelse
13.11.-15.11.2025
Quality Hotel Leangkollen, Asker
Finans
04.12.-06.12.2025
NHH Campus, Oslo
Verdsettelse
07.01.2026
Hjemmeeksamen 4. modul, 8 timer
15.01.-17.01.2026
NHH Campus, Oslo
Ledelse
09.02.-13.02.2026
NUS, Singapore
Studietur: Doing Business in Asia
03.03.2026 Semesteroppgave (gruppe)
16.04.-18.04.2026
NHH Campus, Oslo
Aktuelle integrasjonstema og arbeid med masteroppgaven
28.05.-30.05.2026
NHH Campus, Bergen
Karriereplanlegging, arbeid med masteroppgave/capstone project under veiledning
30.07.2026
Innlevering av masteroppgave/capstone project
20.08.-21.08.2026
NHH Campus, Bergen
Presentasjon av masteroppgave/capstone project, aktuelle tema og avslutning
TBA
Graduation seremoni