Søknad MBA i økonomisk styring og ledelse

Søknad MBA i økonomisk styring og ledelse

Slik søker du:

Noen studieprogrammer har en søknadsfrist, mens andre har fortløpende opptak frem til oppstart eller til studiet er fulltegnet.

Før du starter søknadsprosessen, kan du sende en kort e-post til Gro Tufte. Vi vil ta kontakt med deg og gi deg mer informasjon om studiet og og hjelpe deg søknadsprosessen.

For å søke opptak til NHHs executive studier laster du opp følgende dokumentasjonen i søknadsweb (i pdf-format):

  • Oppdatert CV og kort beskrivelse av motivasjon for å søke studiet.
  • Dokumentasjon på høyere utdanning: vitnemål.
  • Dokumentasjon på arbeidserfaring: attester eller annet som dokumenterer arbeidsforholdet (stilling og varighet). Dokumenter også nåværende arbeidsforhold.

Du har selv ansvar for å sende inn en komplett søknad. Vi behandler bare søknader som inneholder dokumentasjon.

Dokumentasjonskontroll av vitnemål og attester

For å sikre at ingen begynner å studere ved NHH på falsk grunnlag, tar vi stikkprøver av innsendte koper av vitnemål og attester i forbindelse med opptaket. Dersom du plukkes ut til å være med i kontrollen, kontakter vi deg på epost. Forfalskning av dokumentasjon rammes av Straffelovens paragraf 221 og paragraf 361, og blir politianmeldt.

Om studiet

Studiepoeng
60
Grad
Master of Business Administration (MBA)

Har du spørsmål, ta kontakt