søknad mba i økonomisk styring og ledelse

søknad mba i økonomisk styring og ledelse

Ved søknad om opptak må følgende dokumentasjon vedlegges:

  • Oppdatert CV, i denne er det fint om du kan si noe om motivasjon for å søke studiet samt finansieringsplan (blir studiet dekket av arbeidsgiver?)
  • Dokumentasjon på høyere utdanning
  • Dokumentasjon på arbeidserfaring, minst fire år tilbake i tid. Dette trenger ikke være attester, det er tilstrekkelig med dokumentasjon som sier noe om stilling og varighet.

Vi vil anbefale dere å ha dokumentasjonen klar i PDF- og/eller Word format før dere logger inn i søknadsweb.

Det praktiseres fortløpende opptak frem mot søknadsfrist. Vi tar forbehold om at studiet kan være fulltegnet før denne dato. Komplette søknader blir behandlet fortløpende. Søknader som ikke er komplett, vil ikke bli behandlet før all dokumentasjon foreligger.

Når du skal logge på søknadsweb velger du det alternativ som passer for deg («Feide», «Fødselsnummer og PIN» eller «Utenlansk søker»). Søkere som har vært student på NHH tidligere eller har hatt NHH som valg i samordna opptak, kan få problemer med pålogging hvis de ikke har tilgang til e-postadressen som var registrert da (du vil enten få en feilmelding eller oppleve at du ikke får tilbakemelding på e-post). Send da en e-post til etterutdanning@nhh.no med navn og fødselsdato og du vil få tilsendt PIN kode for pålogging.

Om studiet

Studiepoeng
60
Grad
Master of Business Administration (MBA)

Har du spørsmål, ta kontakt