MBA i økonomisk styring og ledelse

MBA i økonomisk styring og ledelse

Strategi, styring, digitalisering, investeringer og verdiskaping: Skaff deg unik og tidsaktuell totalkompetanse på det å være leder.

NHH executive MBA_foto _Helge Skodvin.jpg

Å utøve best mulig ledelse, ta best mulige beslutninger og øke verdiskapingen i bedriften din krever både regnskapsmessige og analytiske basisferdigheter, kombinert med en strategisk forståelse av alt fra marked og konkurransesituasjon til samfunnsutvikling og kulturforskjeller.

NHHs Executive MBA i økonomisk styring og ledelse sikrer deg den brede kompetansen du trenger for å lykkes som leder.

Du får en detaljert innføring i hvordan regnskap, finansielle instrumenter, strategiske analyser og flere verktøy - inkludert teknologi og digitalisering - kan brukes for å øke verdiskapingen i din virksomhet. I løpet av programmet arbeider du dessuten med konkrete problemstillinger knyttet til din egen virksomhet, slik at studiet gir direkte muligheter i praksis for den enkelte.

Flere av deltakerne har tatt imponerende karrieresteg underveis i programmet eller rett etterpå.

Bygg nettverk

Du møter noen av NHHs aller fremste forskere, gjesteforelesere fra nærings- og samfunnsliv. Du og dine meddeltakere representerer et bredt spekter av norsk næringsliv og forvaltning, og dette vil dere dra stor nytte av. Synergieffekten mellom teoretisk kunnskap og deltakernes praktiske erfaring skaper en intensiv, effektiv og engasjerende læringsprosess.

Få personlig oppfølging

En dedikert programleder følger samlingene og er tilstede gjennom hele studiet for å synliggjøre den røde tråden i programmet og vise sammenhengen mellom ulike fagområder. Programlederen holder høyt faglig nivå, har et sterkt engasjement og stor grad av involvering i studentene og deres læring.

Går inn i en ny digital hverdag

Førsteamanuensis Iver Bragelien har lært mye om digital undervisning siden pandemiutbruddet. Mange av de digitale verktøyene blir med ham videre i høst.

kompetanse på ledernivå

Studiet er skreddersydd for ledere og de som ønsker å ta steget opp. Deltakerne rekrutteres fra et bredt spekter av næringer i privat næringsliv og offentlige virksomheter. Utbyttet ditt blir en bred kompetanseplattform for å arbeide som rådgiver, mellomleder, toppleder eller styreleder/-medlem i privat næringsliv og offentlig forvaltning.

Hør podcast om studiet

Om studiet

Studiepoeng
90
Grad
Master of Business Administration (MBA)

Verdt å vite

  • Noen ledige plasser. Ta kontakt
  • Studiestart 16. september 2021
  • Studieavgift: kr 89 000 per modul (kr 445 000 for hele studiet)
  • 16 intensive samlinger og åtte digitale dager i fem faglige moduler over to år. Samlinger i Oslo, Bergen og utenlandsturer til Bocconi i  Milano og NUS i Singapore

Finansiering av videreutdanning

Kontakt oss

Informasjon om undervisning under Covid-19 situasjonen høsten 2021

 

NHH Executive planlegger å gjennomføre all undervisning med fysiske studiesamlinger høsten 2021. Vi vurderer situasjonen kontinuerlig, og du blir informert i god tid før hver studiesamling dersom det er behov for ekstraordinære covidtiltak.

Oversikt over program

1. modul: strategisk lønnsomhetsanalyse og kundeorientering
16.09.-18.09.2021
NHH Campus Bergen
Introduksjon til økonomisk styring og ledelse
21.10.-23.10.2021
Holmen Fjordhotell, Asker
Produktlønnsomhet og avkastningskrav
04.11.2021
Zoom - case og veiledning
18.11.-20.11.2021
NHH Campus, Oslo
Kunde- og markedsstrategier
25.11.2021
Zoom - case, eksamensforberedelser og veiledning
01.12.2021
Innlevering semesteroppgave (strategisk lønnsomhetsanalyse)
08.12.2021 Hjemmeeksamen 1. modul, fem timer
2. modul: strategi, styring og regnskap
13.01.-15.01.2022
Soria Moria, Oslo
Strategisk analyse og regnskap
10.02.-12.02.2022
NHH Campus, Oslo
Regnskapsanalyser og bærekraftige forretningsmodeller
17.02.2022
Zoom - forelesning og case
10.03.-12.03.2022
Quality Hotel Leangkollen
Mål og oppfølging
17.03.2022
Zoom - case, eksamensforberedelser og veiledning
 01.04.-06.04.2022 Hjemmeeksamen 2. modul, fem dager
3.modul: Innovasjon, endring og finans
28.04.-30.04.2022
NHH Campus, Oslo
Økonometri, internasjonal økonomi og endringsledelse
06.06.-09.06.2022
Bocconi, Milano
Studietur: Differensieringsstrategier
30.06.2022
Innlevering semesteroppgave (konsulentanvendelser av økonometri/statistikk)
25.08.-27.08.2022
Quality Hotel Leangkollen
Prosjektanalyse og bedriftens grenser
15.09.-17.09.2022
NHH Campus, Oslo
Forskningsmetoder, teknologi og innovasjon
29.09.2022

Zoom - case og veiledning
20.10.-22.10.2022
NHH Campus, Oslo
Finans
03.11.2022
Zoom - case, eksamensforberedelser og veiledning
21.11.2022

Hjemmeeksamen 3. modul, fem timer

4. modul: Verdsettelse og ledelse
01.12.-03.12.2022
NHH Campus, Oslo
Verdsettelse og forhandlinger
12.01.-14.01.2023
NHH Campus, Oslo
Organisasjonskultur, internhandel og bonussystemer
26.01.2023
Zoom - case i verdsettelse og internprising
13.02.-17.02.2023
NUS, Singapore
Studietur: Doing Business in Asia
17.03.-22.03.2023 Hjemmeeksamen 4. modul, fem dager
5. modul: Integrasjon
20.04.-22.04.2023
Quality Hotel Leangkollen
Bedriftsspill, styringspakker og teamledelse
08.06.2023
Zoom - foredrag, case og veiledning
14.07.2023
Innlevering av masteroppgave
24.08.-25.08.2023
NHH Campus, Bergen
Forsvar av masteroppgave, aktuelle tema og avslutning