MBA i økonomisk styring og ledelse

MBA i økonomisk styring og ledelse

Strategi, styring, digitalisering, investeringer og verdiskaping: Skaff deg unik og tidsaktuell totalkompetanse på det å være leder.

Trond Bjørnenak. Foto: Joakim S. Enger
Foto: Joakim S. Enger

Å utøve best mulig ledelse, ta best mulige beslutninger og øke verdiskapingen i bedriften din krever både regnskapsmessige og analytiske basisferdigheter, kombinert med en strategisk forståelse av alt fra marked og konkurransesituasjon til samfunnsutvikling og kulturforskjeller.

NHHs Executive MBA i økonomisk styring og ledelse sikrer deg den brede kompetansen du trenger for å lykkes som leder.

Du får en detaljert innføring i hvordan regnskap, finansielle instrumenter, strategiske analyser og flere verktøy - inkludert teknologi og digitalisering - kan brukes for å øke verdiskapingen i din virksomhet. I løpet av studiet arbeider du dessuten med konkrete problemstillinger knyttet til din egen virksomhet, slik at studiet gir direkte muligheter i praksis for den enkelte.

Flere av deltakerne har tatt imponerende karrieresteg underveis i programmet eller rett etterpå.

Bygg nettverk

Du møter noen av NHHs aller fremste forskere, gjesteforelesere fra nærings- og samfunnsliv. Du og dine meddeltakere representerer et bredt spekter av norsk næringsliv og forvaltning, og dette vil dere dra stor nytte av. Synergieffekten mellom teoretisk kunnskap og deltakernes praktiske erfaring skaper en intensiv, effektiv og engasjerende læringsprosess.

Få personlig oppfølging

En dedikert programleder følger samlingene og er tilstede gjennom hele studiet for å synliggjøre den røde tråden og vise sammenhengen mellom ulike fagområder. Programlederen holder høyt faglig nivå, har et sterkt engasjement og stor grad av involvering i studentene og deres læring.

Iver Bragelien. Foto: Helge Skodvin

Går inn i en ny digital hverdag

Førsteamanuensis Iver Bragelien har lært mye om digital undervisning siden pandemiutbruddet. Mange av de digitale verktøyene blir med ham videre i høst.

kompetanse på ledernivå

Studiet er skreddersydd for ledere og de som ønsker å ta steget opp. Deltakerne rekrutteres fra et bredt spekter av næringer i privat næringsliv og offentlige virksomheter. Utbyttet ditt blir en bred kompetanseplattform for å arbeide som rådgiver, mellomleder, toppleder eller styreleder/-medlem i privat næringsliv og offentlig forvaltning.

Hør podcast om studiet

Om studiet

Studiepoeng
90
Grad
Master of Business Administration (MBA)

Verdt å vite

  • Løpende opptak. Neste opptaksmøte 11. mai 2022
  • Søknadsfrist 1. juni 2022
  • Studiestart 22. september 2022
  • Studieavgift: kr 445 000
  • Sammenhengende deltidsstudium over to år. Fem fagmoduler, med 16 fysiske studiesamlinger og 8 digitale møter. Studiesamlinger i Oslo, Bergen og studieturer til Bocconi i Milano og NUS i Singapore

Finansiering av videreutdanning

Kontakt oss

Oversikt over program

1. fagmodul: strategisk lønnsomhetsanalyse og kundeorientering
22.09.-24.09.22
NHH Campus Bergen
Introduksjon til økonomisk styring og ledelse
27.10.-29.10.2022
Holmen Fjordhotell, Asker
Produktlønnsomhet og avkastningskrav
09.11.2022
Zoom - case og veiledning
24.11.-26.11.2022
NHH Campus, Oslo
Kunde- og markedsstrategier
01.12.2022
Innlevering semesteroppgave (strategisk lønnsomhetsanalyse)
09.12.2022
Zoom - case, eksamensforberedelser og veiledning
15.12.2022 Hjemmeeksamen 1. fagmodul, 12 timer
2. fagmodul: strategi, styring og regnskap
19.-21.01.2023
Holmen Fjordhotell, Asker
Strategisk analyse og regnskap
09.02.-11.02.2023
NHH Campus, Oslo
Regnskapsanalyser og bærekraftige forretningsmodeller
09.03.2023
Zoom - forelesning og case
16.03.-18.03.2023
NHH Campus, Oslo
Mål og oppfølging
30.03.2023
Zoom - case, eksamensforberedelser og veiledning
 13.04.-18.04.2023 Hjemmeeksamen 2. fagmodul, fem dager
3. fagmodul: Innovasjon, endring og finans
11.05.-13.05.2023
NHH Campus, Oslo
Økonometri, internasjonal økonomi og endringsledelse
05.06.-08.06.2023
Bocconi, Milano
Studietur: Differensieringsstrategier
29.06.2023
Innlevering semesteroppgave (konsulentanvendelser av økonometri/statistikk)
31.08.-02.09.2023
NHH Campus, Bergen
Prosjektanalyse og bedriftens grenser
28.09.-30.09.2023
NHH Campus, Oslo
Forskningsmetoder, teknologi og innovasjon
09.10.2023

Zoom - case og veiledning
26.10.-28.10.2023
NHH Campus, Oslo
Finans
09.11.2023
Zoom - case, eksamensforberedelser og veiledning
23.11.2023

Hjemmeeksamen 3. fagmodul, 12 timer

4. fagmodul: Verdsettelse og ledelse
07.12.-09.12.2023
NHH Campus, Oslo
Verdsettelse og forhandlinger
11.-13.01.2024
NHH Campus, Oslo
Organisasjonskultur, internhandel og bonussystemer
25.01.2024
Zoom - case i verdsettelse og internprising
05.02.-09.02.2024
NUS, Singapore
Studietur: Doing Business in Asia
09.03.2024
Zoom - case, eksamensforberedelser og veiledning
14.03.19.03.2024 Hjemmeeksamen 4. fagmodul, fem dager
5. fagmodul: Integrasjon
18.04.-20.04.2024
NHH Campus, Oslo
Bedriftsspill, styringspakker og teamledelse
30.05.-01.06.2024
NHH Campus, Oslo
Veiledning og presentasjon av masterprosjekter (med per review)
20.06.2024
Innlevering av masteroppgave
22.08.-23.08.2024
NHH Campus, Bergen
Forsvar av masteroppgave, aktuelle tema og avslutning