MBA i økonomisk styring og ledelse

MBA i økonomisk styring og ledelse

Executive MBA i økonomisk styring og ledelse - i en digital tid. Ett toårig masterprogram på deltid som setter deg bedre i stand til å forstå utfordringer, fatte beslutninger og lede virksomheter til økt verdiskaping.

Studiet passer for deg som er eller ønsker å bli leder.  Du vil få en grundig forståelse av bedriftsøkonomiske modeller og verktøy, sett fra et strategisk og ledelsesmessig perspektiv.

Studiet retter seg mot deg som ønsker å anvende økonomisk styring og ledelse i et helhetlig perspektiv. Kompetansen du opparbeider deg vil være nyttig for deg i, eller på vei mot lederposisjoner, for rådgivere eller for styremedlemmer.

Du vil få en detaljert innføring i hvordan regnskap, finansielle instrumenter, strategiske analyser og andre verktøy kan brukes for å øke verdiskapingen i din virksomhet. I tillegg vil du få integrere teori og praktisk anvendelse rettet mot aktuelle problemstillinger. Slik blir studiet både faglig interessant og direkte anvendbart for deg.

Få personlig oppfølging

En egen programdirektør følger samlingene og er tilstede gjennom hele studiet for å synliggjøre den røde tråden i programmet og vise sammenhengen mellom ulike fagområder. Programdirektøren holder høy faglig kvalitet, har et sterkt engasjement og personlig involvering i studentene og deres læring.

Bygg nettverk

Du møter deltakere fra et bredt spekter av norsk næringsliv og forvaltning, og synergieffekten mellom teoretisk kunnskap og deltakernes praktiske erfaring skaper en intensiv, effektiv og engasjerende læringsprosess. Hvert kull har 32 deltakere.

Om studiet

Studiepoeng
60
Grad
Master of Business Administration (MBA)

Verdt å vite

  • Studieavgift: kr 390 000 (kr 97 500 pr semester)
  • Få ledige plasser, ta kontakt
  • Fortløpende opptak.
  • Oppstart: 6. september 2018
  • Undervisning på Sem Gjestegård i Asker og NHH i Bergen
  • 15 intensive samlinger i fire faglige moduler over to år
  • To utenlandsturer

Kontakt oss

Oversikt over program

1. semester: strategisk lønnsomhetsanalyse, innovasjon og nye forretningsmodeller
06.09.-08.09.2018
Sem Gjestegård             
Introduksjon, nye utfordringer og nye muligheter
18.10.-20.10.2018
NHH, Bergen
Strategisk lønnsomhetsanalyse 1: Potensielt resultat: Produkter og avkastningskrav
15.11.-17.11.2018
Sem Gjestegård
Strategisk lønnsomhetsanalyse 2: Kunder og nye forretningsmodeller
12.12.2018                         Hjemmeeksamen 24 timer
2.semester: Strategi, prestasjonsmåling og regnskapsanalyser
24.01.-26.01.2019    
Sem Gjestegård                
Strategisk analyse og prestasjonsmåling                        
14.02.-16.02.2019
Sem Gjestegård
Strategisk regnskapsanalyse og revisjon
15.03.-20.03.2019

Hjemmeeksamen 5 dager
04.04.-06.04.2019 
NHH Campus, Oslo
Nye rammebetingelser og styringsmodeller
03.06.-06.06.2019    
Milano                                                  
Studietur: Differensieringsstrategier
3.semester: Prosjektanalyse og finans
22.08.-24.08.2019
Sem Gjestegård     
Innovasjon og prosjektanalyse
19.09.-21.09.2019
Sem Gjestegård
Prisstrategier og endringsledelse
24.10.-26.10.2019                
NHH Campus, Oslo                                  
Finansmarkeder og finansielle instrumenter
20.11.2019 Hjemmeeksamen 24 timer
28.11.-30.11.2019
Sem Gjestegård                        
Verdsettelse, fusjoner og oppkjøp
4.semester: Ledelse, teknologi og styringssystemer
16.01.-18.01.2020       
Sem Gjestegård           
Digitalisering, incentiver og styringsutfordringer
03.02.-07.02.2020                
Studietur Singapore: Doing Business in Asia
20.03.-25.03.2020        
Hjemmeeksamen 5 dager
24.04.-25.04.2020
Sem Gjestegård                 
Integrasjon, simulering og forhandlingsledelse
04.06.-05.06.2020  
NHH, Bergen                      
Avslutning med aktuelle tema