MBA i økonomisk styring og ledelse

MBA i økonomisk styring og ledelse

Strategi, styring, digitalisering, investeringer og verdiskaping: Skaff deg unik og høyaktuell totalkompetanse på det å være leder.

NHH executive MBA_foto _Helge Skodvin.jpg

Å utøve best mulig ledelse, ta best mulige beslutninger og øke verdiskapingen i din virksomhet, krever både regnskapsmessige og analytiske basisferdigheter, og en strategisk forståelse av alt fra marked og konkurransesituasjon til samfunnsutvikling og kulturforskjeller.

NHHs Executive master i økonomisk styring og ledelse sikrer deg den brede kompetansen du trenger for å lykkes som leder.

Du får en detaljert innføring i hvordan regnskap, finansielle instrumenter, strategiske analyser og andre verktøy - inkludert teknologi og digitalisering - kan brukes for å øke verdiskapingen i din virksomhet. I løpet av programmet arbeider du dessuten med konkrete problemstillinger knyttet til din egen virksomhet, slik at studiet også blir direkte anvendbart for den enkelte.

Flere av deltakerne har tatt imponerende karrieresteg underveis i programmet eller rett etterpå.

Bygg nettverk

Du møter noen av NHHs aller fremste forskere, gjesteforelesere fra nærings- og samfunnsliv og ca. 30 andre erfarne deltakere fra et bredt spekter av norsk næringsliv og forvaltning. Synergieffekten mellom teoretisk kunnskap og deltakernes praktiske erfaring skaper en intensiv, effektiv og engasjerende læringsprosess.

Få personlig oppfølging

En egen programleder følger samlingene og er tilstede gjennom hele studiet for å synliggjøre den røde tråden i programmet og vise sammenhengen mellom ulike fagområder. Programlederen holder høy faglig kvalitet, har et sterkt engasjement og personlig involvering i studentene og deres læring.

Om studiet

Studiepoeng
60
Grad
Master of Business Administration (MBA)

Informasjon om undervisning i Covid-19

 

Covid-19 har gitt utfordringer for oss alle. NHH Executive har som mål å gjennomføre fysiske samlinger, så langt det lar seg gjøre ihht. de gjeldende retningslinjene for smittevern.

Det tas likevel forbehold om at det kan oppstå hendelser som gjør det nødvendig å justere rammene for undervisningen. Eksempelvis endring av undervisningsform, fysiske samlinger vs. digitale samlinger, samt sted og form på utenlandssamlinger.

Det faglige innholdet, kvalitet og studienes læringsmål vil uansett bestå uavhengig av form på undervisningen er endret. NHH Executive jobber kontinuerlig med å sikre godt læringsutbytte for alle våre studenter.

Kontakt oss

Verdt å vite

  • Neste oppstart september 2021
  • Studieavgift: kr 69 000 per modul (kr 345 000 for hele studiet)
  • 15 intensive samlinger i fem faglige moduler over to år. Ni samlinger i Oslo, tre i Bergen og utenlandsturer til Bocconi i  Milano og NUS i Singapore

Finansiering av videreutdanning

Oversikt over program

1. modul: strategisk lønnsomhetsanalyse og nye forretningsmodeller
24.09.-26.09.2020
Quality Hotell Leangkollen
Introduksjon, nye utfordringer og nye muligheter
22.10.-24.10.2020
Radisson Blu Bryggen, Bergen
Strategisk lønnsomhetsanlyse 1: potensielt resultat: Produkter og avkastningskrav
19.11.-21.11.2020
NHH Campus, Oslo
Strategisk lønnsomhetsanalyse 2: Kunder og bærekraftige forretningsmodeller
09.12.2020 Hjemmeeksamen 24 timer
2. modul: strategi, styring og regnskap
21.01.-23.01.2021
NHH Campus, Oslo
Strategisk analyse og prestasjonsmåling
18.02.-20.02.2021
NHH Campus, Oslo
Strategisk regnskapsanalyse og finasielle nøkkeltall
18.03.-20.03.2021
NHH Campus, Oslo
Insentiver, eierstyring og ledelse
16.04.-20.04.2021
Hjemmeeksamen fem dager
3.modul: Innovasjon, endring og investering
07.06.-10.06.2021
Bocconi, Milano
Studietur: Differensieringsstrategier
26.08.-28.08.2021
NHH Campus, Bergen
Innovasjon og prosjektanalyse
23.09.-25.09.2021
NHH Campus, Oslo
Prisstraregier og endringsledelse
20.10.2021 Hjemmeeksamen 24 timer
4. modul: Finans, Verdsettelse og Doing Business in Asia
11.11.-13.11.2021
NHH Campus, Oslo
Finansmarkeder og finansielle instrumenter
09.12.-11.12.2021
NHH Campus, Oslo
Verdsettelse, fusjoner og oppkjøp
Sent januar/tidlig februar 2022
Studietur Singapore: Doing Business in Asia
Februar 2022
Hjemmeeksamen fem dager
5. modul: Integrasjon og masteroppgave
31.03.-02.04.2022
NHH Campus, Oslo
Integrasjon, styringspakker og veiledning
31.05.2022
Innlevering av masteroppgave
15.06.-17.06.2022
NHH Campus, Bergen
Presentasjon av masteropgave og avslutning