MBA i økonomisk styring og ledelse

MBA i økonomisk styring og ledelse

Executive MBA i økonomisk styring og ledelse - i en digital tid. Ett toårig masterprogram på deltid som setter deg bedre i stand til å forstå utfordringer, fatte beslutninger og lede virksomheter til økt verdiskaping.

Studiet passer for deg som er eller ønsker å bli leder.  Du vil få en grundig forståelse av bedriftsøkonomiske modeller og verktøy, sett fra et strategisk og ledelsesmessig perspektiv.

Studiet retter seg mot deg som ønsker å anvende økonomisk styring og ledelse i et helhetlig perspektiv. Kompetansen du opparbeider deg vil være nyttig for deg i, eller på vei mot lederposisjoner, for rådgivere eller for styremedlemmer.

Du vil få en detaljert innføring i hvordan regnskap, finansielle instrumenter, strategiske analyser og andre verktøy kan brukes for å øke verdiskapingen i din virksomhet. I tillegg vil du få integrere teori og praktisk anvendelse rettet mot aktuelle problemstillinger. Slik blir studiet både faglig interessant og direkte anvendbart for deg.

Få personlig oppfølging

En egen programdirektør følger samlingene og er tilstede gjennom hele studiet for å synliggjøre den røde tråden i programmet og vise sammenhengen mellom ulike fagområder. Programdirektøren holder høy faglig kvalitet, har et sterkt engasjement og personlig involvering i studentene og deres læring.

Bygg nettverk

Du møter deltakere fra et bredt spekter av norsk næringsliv og forvaltning, og synergieffekten mellom teoretisk kunnskap og deltakernes praktiske erfaring skaper en intensiv, effektiv og engasjerende læringsprosess. Hvert kull har 32 deltakere.

Om studiet

Studiepoeng
60
Grad
Master of Business Administration (MBA)

Verdt å vite

  • Studieavgift: kr 390 000 (kr 97 500 pr semester)
  • Oppstart 5. september 2019
  • Fortløpende opptak. Søknadsfrist 1. juni 2019
  • Undervisning på Sem Gjestegård i Asker og NHH i Bergen
  • 15 intensive samlinger i fire faglige moduler over to år
  • To utenlandsturer

Kontakt oss

Oversikt over program

1. semester: strategisk lønnsomhetsanalyse
05.09.-07.09.2019
Sem Gjestegård             
Introduksjon til økonomisk styring og ledelse
10.10.-12.10.2019
NHH, Bergen
Avkastningskrav og produktlønnsomhet
07.11.-09.11.2019
Sem Gjestegård
Kundelønnsomhet og markedsstrategier
02.12.2019                         Hjemmeeksamen 5 timer
2.semester: Strategi, prestasjonsmåling og regnskapsanalyser
09.01.-11.01.2020    
Sem Gjestegård                
Strategisk analyse og finansregnskap                       
06.02.-08.02.2020
Sem Gjestegård
Finansregnskap, finansielle prestasjonsmål og endringsledelse
05.03.-07.03.2020
Sem Gjestegård
Prestasjonsstyring, balansert målstyring, strategiske kart, Beyond Budgeting og internasjonal økonomi
27.03.-01.04.2020 
Hjemmeeksamen 5 dager
14.06.2020 Innlevering prosjektoppgave
15.06.-18.06.2020    
Milano                                                  
Studietur: Differensieringsstrategier
3.semester: Prosjektanalyse, teknologi, innovasjon og finans
20.08.-22.08.2020
Sem Gjestegård     
Prosjektanalyse, presentasjon av prosjektoppgaver, forretningsetikk og bærekraftige forretningsmodeller
17.09.-19.09.2020
Sem Gjestegård
Prosjektanalyse, risikostyring, teamledelse og teknologiledelse
15.10.-17.10.2020             
NHH Campus, Oslo                                  
Finansmarkeder og finansielle instrumenter
23.11.2020 Hjemmeeksamen 5 timer
02.12.-04.12.2020
Sem Gjestegård                        
Verdsettelse, innovasjon og nye forretningsmodeller
4.semester: Ledelse og styringssystemer
14.01.-16.01.2021       
Sem Gjestegård           
Organisasjonskultur og ledelse, internhandel, insentiver og bonuslønn
08.02.-12.02.2021                
Studietur Singapore: Doing Business in Asia
12.03.-17.03.2021        
Hjemmeeksamen 5 dager
22.04.-24.04.2021
Sem Gjestegård                 
Bedriftsspill, styringspakker og forhandlingsledelse
02.06.2021 Innlevering prosjektoppgave
17.06.-18.06.2021  
NHH, Bergen                      
Avslutning med aktuelle tema