MBA i økonomisk styring og ledelse

MBA i økonomisk styring og ledelse

Et toårig masterprogram på deltid som setter deg bedre i stand til å forstå utfordringer, fatte beslutninger og lede virksomheter til økt verdiskaping.

Flere av deltakerne har tatt imponerende karrieresteg underveis i programmet eller rett etterpå.

Å utøve best mulig ledelse, ta best mulige beslutninger og øke verdiskapingen i din virksomhet, krever både regnskapsmessige og analytiske basisferdigheter, og en strategisk forståelse av alt fra marked og konkurransesituasjon til samfunnsutvikling og kulturforskjeller.

NHHs Executive master i økonomisk styring og ledelse sikrer deg den brede kompetansen du trenger for å lykkes som leder.

Du får en detaljert innføring i hvordan regnskap, finansielle instrumenter, strategiske analyser og andre verktøy - inkludert teknologi og digitalisering - kan brukes for å øke verdiskapingen i din virksomhet. I løpet av programmet arbeider du dessuten med konkrete problemstillinger knyttet til din egen virksomhet, slik at studiet også blir direkte anvendbart for den enkelte.

Bygg nettverk

Du møter noen av NHHs aller fremste forskere, gjesteforelesere fra nærings- og samfunnsliv og ca. 30 andre erfarne deltakere fra et bredt spekter av norsk næringsliv og forvaltning. Synergieffekten mellom teoretisk kunnskap og deltakernes praktiske erfaring skaper en intensiv, effektiv og engasjerende læringsprosess.

Få personlig oppfølging

En egen programdirektør følger samlingene og er tilstede gjennom hele studiet for å synliggjøre den røde tråden i programmet og vise sammenhengen mellom ulike fagområder. Programdirektøren holder høy faglig kvalitet, har et sterkt engasjement og personlig involvering i studentene og deres læring.

Om studiet

Studiepoeng
60
Grad
Master of Business Administration (MBA)

Kontakt oss

Verdt å vite

  • Studieavgift: kr 395 000 (kr 98 750 pr semester)
  • Oppstart september 2020. Nye datoer vil være tilgjengelig 1. november
  • Påmeldingslenke åpnes 1. november
  • 15 intensive samlinger i fire faglige moduler over to år. 11 samlinger i Oslo, to i Bergen og to utenlandsturer

Finansiering av videreutdanning

Oversikt over program

1. semester: strategisk lønnsomhetsanalyse

Sem Gjestegård
Introduksjon til økonomisk styring og ledelse

NHH, Bergen
Avkastningskrav og produktlønnsomhet

Sem Gjestegård
Kundelønnsomhet og markedsstrategier
  Hjemmeeksamen 5 timer
2.semester: Strategi, prestasjonsmåling og regnskapsanalyser
 
Sem Gjestegård
Strategisk analyse og finansregnskap

Sem Gjestegård
Finansregnskap, finansielle prestasjonsmål og endringsledelse

Sem Gjestegård
Prestasjonsstyring, balansert målstyring, strategiske kart, Beyond Budgeting og internasjonal økonomi
 
Hjemmeeksamen 5 dager
  Innlevering prosjektoppgave
 
Milano
Studietur: Differensieringsstrategier
3.semester: Prosjektanalyse, teknologi, innovasjon og finans

Sem Gjestegård
Prosjektanalyse, presentasjon av prosjektoppgaver, forretningsetikk og bærekraftige forretningsmodeller

Sem Gjestegård
Prosjektanalyse, risikostyring, teamledelse og teknologiledelse

NHH Campus, Oslo
Finansmarkeder og finansielle instrumenter
  Hjemmeeksamen 5 timer

Sem Gjestegård
Verdsettelse, innovasjon og nye forretningsmodeller
4.semester: Ledelse og styringssystemer
 
Sem Gjestegård
Organisasjonskultur og ledelse, internhandel, insentiver og bonuslønn
  Studietur Singapore: Doing Business in Asia
 
Hjemmeeksamen 5 dager
 
Sem Gjestegård
Bedriftsspill, styringspakker og forhandlingsledelse
  Innlevering prosjektoppgave
 
NHH, Bergen
Avslutning med aktuelle tema