MBA i økonomisk styring og ledelse

MBA i økonomisk styring og ledelse

Executive MBA i økonomisk styring og ledelse - toårig masterprogram på deltid som setter deg bedre i stand til å forstå utfordringer, fatte beslutninger og lede virksomheter til økt verdiskaping.

Studiet passer for deg som er eller ønsker å bli leder.  Du vil få en grundig forståelse av bedriftsøkonomiske modeller og verktøy, sett fra et strategisk og ledelsesmessig perspektiv.

Studiet retter seg mot deg som ønsker å anvende økonomisk styring og ledelse i et helhetlig perspektiv. Kompetansen du opparbeider deg vil være nyttig for deg i, eller på vei mot lederposisjoner, for rådgivere eller for styremedlemmer.

Du vil få en detaljert innføring i hvordan regnskap, finansielle instrumenter, strategiske analyser og andre verktøy kan brukes for å øke verdiskapingen i din virksomhet. I tillegg vil du få integrere teori og praktisk anvendelse rettet mot aktuelle problemstillinger. Slik blir studiet både faglig interessant og direkte anvendbart for deg.

Få personlig oppfølging

En egen programdirektør følger samlingene og er tilstede gjennom hele studiet for å synliggjøre den røde tråden i programmet og vise sammenhengen mellom ulike fagområder. Programdirektøren holder høy faglig kvalitet, har et sterkt engasjement og personlig involvering i studentene og deres læring.

Bygg nettverk

Du møter deltakere fra et bredt spekter av norsk næringsliv og forvaltning, og synergieffekten mellom teoretisk kunnskap og deltakernes praktiske erfaring skaper en intensiv, effektiv og engasjerende læringsprosess. Hvert kull har 32 deltakere.

Om studiet

Studiepoeng
60
Grad
Master of Business Administration (MBA)

Verdt å vite

  • Forløpende opptak. Neste opptaksmøte: 9. august 2017
  • Få ledige plasser, ta kontakt
  • Oppstart: 14. september 2017
  • Undervisning på Sem Gjestegård i Asker og NHH i Bergen
  • 15 intensive samlinger i fire faglige moduler over to år
  • To utenlandsturer
  • Studieavgift: kr 380 000 (kr 95 000 pr semester)

Kontakt oss

Oversikt over program

1. semester: strategisk lønnsomhetsanalyse
14.09.-16.09.2017
Sem Gjestegård             
Introduksjon til økonomisk styring og ledelse
12.10.-14.10.2017
NHH, Bergen
Avkastningskrav og produktlønnsomhet
09.11.-11.11.2017
Sem Gjestegård
Kundelønnsomhet og markedsstrategier
04.12.2017                         Hjemmeeksamen 5 timer
2.semester: Strategi, prestasjonsmåling og regnskapsanalyser
11.01.-13.01.2018    
Sem Gjestegård                
Stategisk analyse og finansregnskap                         
08.02.-10.02.2018
Sem Gjestegård
Finansielle og ikke-finansielle prestasjonsmål, strategiske kart og balansert målstyring
08.03.-10.03.2018
Sem Gjestegård
Beyond Budgeting, internasjonal økonomi og teamledelse
06.04.-11.04.2018  Hjemmeeksamen 5 dager
11.06.-14.06.2018    
Milano                                                  
Utenlandssamling
3.semester: Prosjektanalyse og finans
16.08.-18.08.2018
Sem Gjestegård     
Strategisk prising, introduksjon til prosjektanalyse og presentasjon av prosjektoppgaver
13.09.-15.09.2018
Sem Gjestegård
Prosjektanalyse og forretningsetikk
18.10.-20.10.2018                
Sem Gjestegård                                   
Finansmarkeder og finansielle instrumenter
19.11.2018 Hjemmeeksamen 5 timer
28.11.-30.11.2018
Sem Gjestegård                        
Vedsettelse og endringsledelse
4.semester: Ledelse og styringssystemer
10.01.-12.01.2019       
Sem Gjestegård           
Organisasjonskultur og ledelse, internhandel og bonussystemer
11.02.-15.02.2019                
Utenlandssamling Singapore
08.03.-13.03.2019        
Hjemmeeksamen 5 dager
25.04.-27.04.2019
Sem Gjestegård                 
Bedriftsspill og forhandlingsledelse
13.06.-14.06.2019  
NHH, Bergen                      
Avslutning med aktuelle tema