Likestilling ved NHH

Likestilling ved NHH

NHH skal bli bedre på likestilling. Dette er en forutsetning for at NHH skal klare å styrke sin posisjon både nasjonalt og internasjonalt.

En hovedutfordring for NHH er å sette høyskolen i stand til å tiltrekke seg dyktige kvinner. Aktivt arbeid med kjønnslikestilling bygger opp under NHHs eksistenserklæring «Sammen for bærekraftig verdiskaping».

LIKEstillingsSEMINAR

NHH arrangerer årlige seminarer om likestilling ved NHH og i akademia generelt. Seminarene belyser kvinners posisjon i akademia, fokuserer på årsaker til underrepresentasjonen og strategier for å bekjempe ulikhet.

Ledere og ansatte i vitenskapelige stillinger er primær målgruppe. Seminarene er åpne for eksterne deltakere.

 • Seminaroversikt

  Seminaroversikt

  Kultur og struktur for likestilling og bedre kjønnsbalanse

  22.10.2019
  10.00 - 12.00
  Sted: personalkantinen

  Wendy Carlin, Professor i samfunnsøkonomi ved UCL og leder av CORE-prosjektet.

  Tittel: 300 000 economists missing. Where are they?... And what ca. NHH do?

  22.03.2019
  10.00 - 12.00
  Sted: Jebsen senteret

  Curt Rice, Rektor ved OsloMet og leder av Komite for kjønnsbalanse og mangfold i forskning. 

  Tittel: Gender balance and gender perspectives – a matter of quality?

  04.05.2018
  08.30 – 09.45
  Møterommet
  9. etg.

  Astrid Kunze, Professor i samfunnsøkonomi, NHH, og James Hosea, seniorrådgiver ved forskningsadministrativ avdeling, NHH.

  Tittel: Where are all the women at business schools, and why are they so few?

  Breakfast get-together and discussion for female faculty members

  08.05.2017
  10.00 – 12.00
  Karl Borch

  Anna Wahl, Professor i Kjønn, organisasjon og ledelse og viserektor for kjønn, likestilling og verdier ved Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

  Tittel: Likestillingskompetanse i lederstillinger

  Panel: Anna Wahl, Øystein Thøgersen, Mette Bjørndal og Gunnar E. Christensen
  Seminar- og panelledelse: Hilde Sandvik, direktør for Broen.XYZ
  Tema for paneldebatt: Likestillingskompetanse i lederstillinger

  15.02.2017
  10.00 – 12.00
  Karl Borch

  Jill Walker Rettberg, Professor i digital kultur, Universitetet i Bergen (UiB)

  Tittel: Norges Forskningsråds håndtering av søknader og fordeling av midler

  Panel: Jill W. Rettberg, Karin Thorburn, Bertil Tungodden og Helge Thorbjørnsen
  Seminar- og panelledelse: Hilde Sandvik, direktør for Broen.XYZ
  Tema for paneldebatt: NFRs håndtering av søknader og fordeling av midler og relevanskriteriet i denne sammenheng.

  Ansvarlig programkomite for seminarserien

  2018-2019

  • Astrid Kunze, professor ved Institutt for samfunnsøkonomi
  • Ingebjørg Tyssedal, likestillingsrådgiver ved NHH

  2016-2017

  • Ingeborg Kleppe, professor ved Institutt for strategi og ledelse
  • Astrid Kunze, professor ved Institutt for samfunnsøkonomi
  • Tina Søreide, professor ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap
  • Karin Thorburn, professor ved Institutt for finans
  • Ingebjørg Tyssedal, likestillingsrådgiver ved NHH
  • Sunniva Whittaker, Prorektor og professor i fransk språk ved Institutt for interkulturell kommunikasjon (f.o.m. oktober 2016 – t.o.m. juni 2017)

  Programkomiteen er åpen for forslag til fremtidige seminartema.

 • Eksterne kurs og seminar

  Eksterne kurs og seminar

  GEAcademy tilbyr kurs og seminarer.  GE Academy, Gender Equality Academy, er et EU-prosjekt under Horisont 2020 der målet er å fremme kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse for å forbedre kvaliteten i forskning og innovasjon, samt å etablere et felles-europeisk nettverk for eksperter på kjønnstematikk. GE Academy består av 12 partnere fra 11 land. Norsk partner er Kilden kjønnsforskning.no.

Dette tilbyr vi kvinner i vitenskapelige stillinger

 • Alle kvinnelige postdoktorer og førsteamanuenser får et årlig annuum på kr 25 000 for videre kvalifisering.
 • Alle kvinner i førsteamanuensisstillinger har halv opptjeningstid til de to første årene med forskningstermin.
 • Alle kvinner i vitenskapelige stillinger kan få økonomisk tilskudd på inntil kr 40 000 per år i forbindelse med deltakelse på anerkjente konferanser, workshops og lignende.
 • Ansatte kan få støtte til ekstra hjemreiser dersom et forskningsopphold er av lengre varighet, og hjemreisen kan begrunnes ut fra familiesituasjonen.

Kvinner i vitenskapelige stillinger ved NHH