Språk, makt, ubevisste fordommer og bærekraftig verdiskapning

 

Program
11.00 - 11.10

Velkommen

v/ Beate Sandvei, instituttleder ved Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon

11.10 - 11.40

Språk, makt og ubevisste fordommer

Presentasjon ved Helene Uri

11.40 - 12.15 

Paneldebatt

Ordstyrer

  • Professor Christine B. Meyer, Institutt for strategi og ledelse

Paneldeltakere

  • Bjørg Marit Eknes, direktør for organisasjon og virksomhetsstyring​
  • Siri Isaksson, tenure-track-stilling ved Institutt for samfunnsøkonomi og styrerepresentant i NHH-styret​
  • Annelise Ly, førsteamanuensis ved Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon​
  • Aksel Mjøs, instituttleder ved Institutt for finans og førsteamanuensis​
  • Jarle Møen, instituttleder ved Institutt for foretaksøkonomi, professor​
  • Helene Uri, forfatter, språkforsker og professor​
12.15 -  12.25 

Avslutning

Oppsummering og veien videre

12.25 - 13.00       

Mingling

påmelding

Påmeldingsfristen var 4. mars.

Kontakt Agnes Bamford om du har spørsmål.