Kvinner i vitenskapelige stillinger

Kvinner i vitenskapelige stillinger

NHH arbeider målrettet for å øker andelen av kvinner i fagstaben.

Andelen kvinnelige professorer er fortsatt lav. Kvinneandelen blant professor II viser en gledelig oppgang over flere år.

Ambisjonsnivået for andelen kvinnelige professorer, både faste og bistillinger, er krevende, og det arbeides spesielt målrettet innen disse kategoriene.

kvinner i vitenskapelige stillinger ved NHH. Illustrasjon

Mer informasjon på DBH - Database for statistikk om høgre utdanning

Kjønnsperspektiver

Kjønnsperspektiver i forskning gir bedre forskningskvalitet på en rekke områder. NFR og EU/Horisont 2020 vektlegger kjønnsperspektiv i sine søknadsvurderinger. Her er det store muligheter og utfordringer for forskningsmiljøene.

NHH arbeider med å styrke integrering av kjønnsperspektiver i forskningen. NHH-ansatte kan få bistand fra Forskningsadminstrativ avdeling:

Se et eksempel på hvordan kjønnsperspektiv kan bidra til bedre forskningskvalitet (intern lenke)

Kvinner i vitenskapelige stillinger - instituttoversikt

professorer 18% kvinneandel