Kvinner i vitenskapelige stillinger

Kvinner i vitenskapelige stillinger

NHH arbeider målrettet for å øke andelen kvinner i fagstaben.

Andelen kvinnelige professorer er fortsatt lav. Ambisjonsnivået for andelen kvinnelige professorer, både faste og bistillinger, er krevende, og det arbeides spesielt målrettet innen disse kategoriene. 

kvinner i vitenskapelige stillinger ved NHH. Illustrasjon

Mer informasjon på DBH - Database for statistikk om høgre utdanning

Kjønnsperspektiver

Kjønnsperspektiver i forskning gir bedre forskningskvalitet på en rekke områder. NFR og EU/Horisont 2020 vektlegger kjønnsperspektiv i sine søknadsvurderinger. Her er det store muligheter og utfordringer for forskningsmiljøene.

NHH arbeider med å styrke integrering av kjønnsperspektiver i forskningen. NHH-ansatte kan få bistand fra Forskningsadminstrativ avdeling.

For mer informasjon om kjønnsperspektiv i forskning se:

Kvinner i vitenskapelige stillinger

Last ned oversikt fordelt etter instituttene ved NHH (excel)

Oversikten er oppdatert per 12. april 2024.

professorer 20% kvinneandel