Kvinner i vitenskapelige stillinger

Kvinner i vitenskapelige stillinger

NHH arbeider målrettet for å øke andelen av kvinner i fagstaben.

Andelen kvinnelige professorer er fortsatt lav. Ambisjonsnivået for andelen kvinnelige professorer, både faste og bistillinger, er krevende, og det arbeides spesielt målrettet innen disse kategoriene. 

kvinner i vitenskapelige stillinger ved NHH. Illustrasjon

Mer informasjon på DBH - Database for statistikk om høgre utdanning

Kjønnsperspektiver

Kjønnsperspektiver i forskning gir bedre forskningskvalitet på en rekke områder. NFR og EU/Horisont 2020 vektlegger kjønnsperspektiv i sine søknadsvurderinger. Her er det store muligheter og utfordringer for forskningsmiljøene.

NHH arbeider med å styrke integrering av kjønnsperspektiver i forskningen. NHH-ansatte kan få bistand fra Forskningsadminstrativ avdeling:

Se et eksempel på hvordan kjønnsperspektiv kan bidra til bedre forskningskvalitet (intern lenke)

Kvinner i vitenskapelige stillinger - instituttoversikt

professorer 20% kvinneandel